Blog

5 ugers ledighed, 6 ugers jobrettet uddannelse, a-kasse, Uncategorized @da

6 ugers jobrettet uddannelse 

2019-10-10, Author: Montus

Er du faglært eller ufaglært og dagpengemodtager, har du ret til at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Hvis du er ufaglært, faglært eller har en uddannelse på erhvervsakademiniveau samtidig med en erhvervsuddannelse eller lignende, så kan du have ret til op til 6 ugers jobrettet uddannelse efter 5 ugers ledighed.

Din a-kasse skal godkende uddannelsen eller kurset inden du starter.

Varighed
De 6 ugers uddannelse skal være gennemført inden for en bestemt periode:

  • Er du over 25 år, skal du gennemføre de 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.
  • Er du under 25 år, skal du gennemføre de 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Hvem kan af a-kassen få godkendt jobrettet uddannelse?
Jobrettet uddannelse er ikke for alle dagpengemodtagere i A-kassen. Det er et tilbud til dig, der er:

  • Ufaglært: Du har afsluttet højst grundskolen (folkeskolen) og eventuel en gymnasial uddannelse.
  • Faglært: Du har en erhvervsfaglig uddannelse som for eksempel elektriker, grafiker, kok eller salgsassistent.
  • Faglært + kort videregående uddannelse: Du er faglært og har en kort videregående uddannelse, som for eksempel datamatiker, laborant eller handelsøkonom.
  • Hvis du har et højere uddannelsesniveau (for eksempel bachelor eller kandidat), kan du ikke søge jobrettet uddannelse. Undersøg i stedet, om du kan søge den regionale uddannelsespulje.

Hvilke kurser og forløb vil a-kassen acceptere?
Der er udarbejdet en positivliste med de kurser og forløb, som du kan vælge mellem.

Hos Montus kan det for eksempel være:

Hvor længe skal jeg have været på dagpenge, før a-kassen vil godkende et 6 ugers uddannelsesforløb?
Du kan som hovedregel først begynde på et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb, når du har været ledig i 5 uger.

Enkelte kurser kan du tage allerede fra den første dag, hvor du er ledig. Det er kurser og forløb, der er målrettet brancher med særligt gode jobmuligheder.

Er du i opsigelsesperiode, kan du starte på kursus med det samme
Der er mulighed for at du allerede i din opsigelsesperiode kan starte på et kursus eller forløb fra positivlisten. Så har du ret til at fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, og stadig modtage dagpenge fra din A-kasse.

Hvordan er min økonomi under forløbet?
Under uddannelsen modtager du dagpenge fra a-kassen.

I nogle tilfælde kan du få tilskud til kost og logi. Det gælder, hvis der er mere end 120 km retur fra din bopæl til uddannelsesstedet. Hvis der er mere end 24 km mellem din bopæl og uddannelsesstedet, kan du også søge din A-kasse om befordringsgodtgørelse.

Krav til dig fra a-kassen under de 6 ugers uddannelse
Du er fritaget fra rådighedsforpligtelsen, når du deltager i jobrettet uddannelse. Du behøver således ikke at søge arbejde under de seks ugers jobrettet uddannelse, ligesom du ikke har pligt til at stå til rådighed for henvist arbejde. Du skal heller ikke deltage i møder med a-kassen og jobcentret imens.

Læs mere om seks ugers jobrettet uddannelse her.