Kurser, konferencer og uddannelser

Alle kurser, konferencer og uddannelser

Alle konferencer

Du får indblik i dine rettigheder som arbejdsgiver eller ansat samt overblik over de mest relevante bestemmelser, som kan have både praktisk og økonomisk betydning for dig.

På denne konference bliver du helt skarp på, hvordan du bliver en endnu bedre udgave af dig selv og lærer at udvikle dit personlige potentiale inden for kommunikation.

Du bliver klædt på til at kunne navigere i de ansættelsesretlige regler om barsel og sygdom, samt hvad man som arbejdsgiver og medarbejdere bør være opmærksomme på.

Denne lærerige konference sætter fokus på, hvordan du som chefsekretær og virksomhedens centrale ressource bedst udnytter, håndterer og griber din rolle an.

Kurset giver dig redskaber til at skabe en effektiv og motiverende hjemmearbejdsplads med sunde vaner og fokus på kommunikation og relationen til din leder og kolleger.

På dette kursus får du kendskab til den nye ferielovs principper samt overblik over overgangsordningen, som har både praktisk og økonomisk betydning for dig og din virksomhed.

Denne konference giver dig værktøjerne til at navigere i en travl og krævende hverdag og har bl.a. fokus på din mentale robusthed, motivation og selvtillid.

Dette lærerige kursus skærper din skriftlige kommunikation i arbejdsregi, så du bliver læst og forstået professionelt, troværdigt og overbevisende.

På konferencen bliver du præsenteret for, hvordan du udøver nærværende og god ledelse fra distancen, samt hvordan du skaber resultater på tværs af tid, sted og kultur.

Enneagrammet 

4.500 DKK Ex moms

Denne spændende konference giver dig indsigt i og muligheden for at forstå og anvende Enneagrammet som redskab i dit arbejdsliv såvel som privatliv.

På denne konference får du viden og effektive værktøjer til at udarbejde og implementere forordningen, så din virksomhed overholder de lovmæssige krav til behandling af persondata.

På denne tankevækkende konference lærer du om hjernens mange fascinerende funktioner, og hvordan du træner din hjerne til at blive endnu skarpere i en travl hverdag.

På dette kursus får du kendskab til alt i et regnskab samt redskaber til, hvordan du økonomisk håndterer og dokumenterer de økonomiske konsekvenser af hverdagen.

På denne konference rustes du til at kommunikere effektivt på tværs af organisationen, så du får dit budskab sikkert frem og undgår kritiske misforståelser.

Lær at matche din ledelsesstil til din medarbejders behov for ledelse på en given opgave i en given situation – op opnå større medarbejdertilfredshed og bedre resultater.

På denne konference får du inspiration til dit lederskab, samt konkrete værktøjer til at styrke din lederrolle, og derigennem skabe ny værdi for dine medarbejdere og virksomhed.

På denne inspirerende konference får du værktøjerne i Mindfulness til at skabe mere balance, nærvær, bevidsthed og fokus i dit arbejdsliv såvel som i dit privatliv.

Denne indsigtsgivende konference giver dig en lang række værktøjer til, hvordan du øger din og andres motivation og arbejdsglæde på arbejdspladsen.

På denne konference bliver du helt skarp på, hvordan du succesfuldt og effektivt gennemfører og udnytter det fulde potentiale af MUS som et strategisk ledelsesværktøj.

Denne konference giver dig som leder effektive værktøjer til at forebygge og håndtere konflikter på arbejdspladsen, så du kan minimere konflikternes alvorlige konsekvenser.

Dette kursus gør dig i stand til at håndtere og strukturere alle dine daglige opgaver effektivt, så du kan forbedre din prioritering og øge din produktivitet.

På denne tankevækkende konference får du indblik i positiv psykologi samt lærer, hvordan du med de rigtige værktøjer kan udnytte dit og andres fulde potentiale.

På kurset kommer du ind til kernen i projektarbejdet og får værktøjer til også at håndtere de gængse udfordringer, så du kan nå i mål med dine og organisationens projekter.

Denne konference sætter fokus på, hvordan Nudging kan påvirke din adfærd til at træffe bedre beslutninger, undgå mentale smutveje og gøre intentioner til handlinger.

Denne tankevækkende 2-dagskonference stiller skarpt på fænomenet stress, samt hvordan stress forebygges og håndteres på arbejdspladsen og i en travl hverdag.

På dette kursus får du værktøjerne til at arbejde med de sociale medier professionelt i din forretningsstrategi, så du forbedrer virksomhedens bundlinjen.

På dette lærerige kursus lærer du teknikkerne og redskaberne til at afholde en succesfuld og professionel præsentation med troværdighed og overbevisning.

Denne tankevækkende og lærerige konference giver dig indsigt i, hvordan den moderne teori U kan udfordre din personlige lederstil og give dig mere autenticitet og nærvær.

På denne tankevækkende konference får I redskaber til de interne indsatser, der skal til for at hverdagen hos jer kan blive mere bæredygtig og klimavenlig.

På denne konference bliver du introduceret til den nyeste forskning inden for social intelligens, der har fokus på, hvad der sker i hjernen, når vi smitter hinanden.

På denne konference får du inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan du skaber motivation og arbejdsglæde gennem emner som positiv psykologi og ledelses- og motivationsarketyper.

På denne motiverende og faglige konference bliver der sat fokus på, hvordan du med få, konkrete værktøjer kan sætte rammen for det ideelle team, og hvad dette indebærer.

Alle kurser

På dette kursus får du et solidt, grundlæggende kendskab til Excel samt lærer at udarbejde simple regneark, som kan bruges direkte i dit daglige virke.

Excel Udvidet

3.900 DKK Ex moms

På dette kursus får du udvidet dine færdigheder i Excel, således at du mere funktionelt og professionelt kan bruge programmet til avancerede analyser og regnskabsopgaver.

På dette intensive 2-dagskursus får du et godt kendskab til de funktioner i Excel, der understøtter dine arbejdsopgaver som økonomi- og regnskabsmedarbejder.

På dette kursus lærer du at udarbejde simple regneark, så du bliver fortrolig med at navigere rundt i brugerfladen samt vil kunne bruge programmet til at løse adskillige arbejdsopgaver.

På dette kursus får du kendskab til Excels mere avancerede funktioner samt lærer at opbygge og anvende formler og funktioner, som kan bruges direkte i dit daglige virke.

På dette kursus lærer du at bearbejde, rense og klargøre data. Du lærer at anvende Excels mange inkorporerede funktioner samt udarbejde dynamiske og automatiske løsninger.

På dette kursus lærer at du analysere, rapportere og arbejde med større lister og data i Excel, samt får et solidt kendskab til arbejdet med pivottabeler og mulighederne ifm. disse.

På dette kursus lærer du at skabe brugervenlige regneark med automatik i Excel. Du lærer desuden at opstille makroer samt automatisere dine opgaver med makrooptageren.

Få et kompetenceløft i avancerede Excel værktøjer, og bliv trænet til hverdagens udfordringer. Et internt kursus som kan sammensættes efter jeres specifikke behov.

På vores Office-pakke kursus udvider du dine kundskaber i Word, Outlook, Excel og PowerPoint og bliver mere effektiv i dit daglige arbejde.

På vores OneNote kursus lærer du at anvende og navigere rundt i OneNote, som vil lette dine daglige rutiner.

På vores Outlook kursus bliver du skarp på alt lige fra mailgennemstrømning til kalender- og opgavefunktioner.

På kurset lærer du at udnytte og arbejde på tværs af Outlook, OneNote og Word samt lærer at blive hurtigere og mere effektiv i programmerne.

På dette kursus lærer du at arbejde effektivt med dataanalyse og datamodellering i Excel, og styrk virksomhedens Business Intelligence.

På dette kursus lærer du at oprette og vedligeholde avancerede PowerBooks, og bliv fortrolig med en række indbyggede DAX-funktioner.

På vores PowerPoint kursus lærer du at opbygge og afholde visuelle og gennemslagskraftige præsentationer.

På vores Project kursus lærer du at planlægge, oprette, styre og vedligeholde projekter, som vil effektivisere arbejdsdagen.

På vores skræddersyede Office kursus sammensætter vi et forløb, der passer til jeres behov og ønsker.

På dette 2-dagskursus lærer du om de mest gængse SQL-kommandoer, der er nødvendige i arbejdet med data i relationsdatabaser.

På dette 2-dagskursus får du udvidet indsigt i de mere avancerede muligheder i T-SQL-sproget, og effektivisér din arbejdsdag.

På dette 2-dagskursus får du et godt kendskab til, hvordan du automatiserer dit arbejde med Excel vha. VBA programmering. Du lærer at skrive makroer og funktioner.

På dette 2-dagskursus får du viden og værktøjer til at løse og automatisere selv de tungeste og mest rutineprægede opgaver, du arbejder med i Excel.

På dette kursus lærer du at visualisere komplekse data på en nem og overskuelig måde, som vil optimere og effektivisere dine daglige arbejdsprocesser.

Visio udvidet

3.900 DKK Ex moms

På dette kursus lærer du at oprette og dele datasammenkædede diagrammer, der forenkler selv de mest komplekse data, og effektivsér din arbejdsdag.

På dette kursus får du en god og grundig introduktion til Words mange spændende funktioner, faciliteter og værktøjer samt lærer at blive hurtigere og mere effektiv i din daglige gang i programmet.

Alle uddannelser

Bliv helt skarp til Excel, og oplev optimeret effektivitet i dagligdagen med et sammenhængende forløb over fem uger.

Styrk dine faglige kompetencer inden for Microsoft Excel, PowerPoint, Word og Outlook, og effektivisér din arbejdsdag betydeligt.

Udvikl din karriere som koordinator el.lign., og bliv rustet til at håndtere en spændende, udfordrende og travl hverdag.

Boost dine lederkompetencer på dette ambitiøse og intense læringsforløb, som hæver barren for dig og din virksomhed.

Tilfredshedsgaranti – man kan trygt handle hos os

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev og holde dig opdateret på kurser, konferencer, uddannelser m.m.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere