Shop

Motivationskonferencen – skab motivation og arbejdsglæde hos dig selv og andre

2018-02-07, Author: Montus
Afholdelsessteder5.500 DKK Ex moms
Ryd

Opnå succes og bedre bundlinje med motiverede og glade medarbejdere.

De fleste mennesker har prøvet at være topmotiveret for noget og i den forbindelse oplevet hvor stor en glæde og energi, det medførte. Det samme gør sig i den grad gældende i arbejdsmæssig sammenhæng – at høj motivation for arbejdet fører til høj arbejdsglæde og større livskvalitet.

Derfor er det helt afgørende, at virksomheden, lederne og medarbejderne i samarbejde holder fokus på at skabe og ikke mindst vedligeholde motivationen og arbejdsglæden. Modsat kan det være en bekostelig affære for alle parter, såfremt motivation og arbejdsglæde udebliver.

Ingen mennesker er tjente med følelsen af manglende motivation og glæde over arbejdet og livet, når effektive værktøjer og viljen til at ændre det kan komme det til livs.

Konferencens formål
På denne konference tages du med på et grundigt kig på begreberne motivation og arbejdsglæde. Du vil få en indgående introduktion til begreberne samt hvilke teorier, der ligger bag. Endvidere kigges der nærmere på de faktorer, herunder især de arbejdsrelaterede, som påvirker menneskets motivation og arbejdsglæde.

Motivation og arbejdsglæde hænger uløseligt sammen og har i høj grad en påvirkning på virksomhedens succes, såvel som bundlinje. Medarbejdere med høj motivation øger effektiviteten og produktiviteten samt mindsker sygefravær og medarbejder-turnover. Konferencen sætter derfor nærmere fokus på vigtigheden af motivation og arbejdsglæde på arbejdspladsen og tager ligeledes et kig på virksomhedens og lederens rolle, påvirkning og ansvar herfor.

Virksomheden består af mange typer af medarbejdere, som alle er forskellige og derfor også motiveres på forskellig vis og ud fra forskellige faktorer. På konferencen trænes du i medarbejdertyper og deres adfærdsmønstre i relation til motivation og arbejdsglæde. Endvidere tages et kig på kommunikation og feedback, som er vigtige værktøjer til at skabe, vedligeholde og genetablere disse.

Endeligt rundes dagen af med indsigt i og værktøjer til, hvorledes motivation og arbejdsglæde genetableres, samt hvordan du kan hjælpe dig selv og dine omgivelser, både i dag og i fremtiden, til en øget arbejdsglæde på arbejdspladsen.

Konferencens indhold

  • Indsigt i begreberne motivation og arbejdsglæde
  • Hvilke faktorer har påvirkning på vores motivation
  • Hvordan påvirker begreberne virksomheden?
  • Virksomhedens og lederens rolle, påvirkning og ansvar
  • Hvordan motiveres de forskellige medarbejdertyper?
  • Kommunikation og feedback som vigtige værktøjer
  • Genetablering af motivation og arbejdsglæde
  • Lær at motivere dig selv og dine omgivelser.

Konferencens undervisere
På konferencen vil du blive præsenteret for en række dygtige, inspirerende og yderst kompetente undervisere, som alle vil bringe oplæg med høj faglighed, praktiske erfaringer og konkrete værktøjer. Efter deltagelse på konferencen vil du kunne mærke en tydelig forskel i dit daglige arbejde og overblik.

Konferencens målgruppe
Konferencen er for dig, som ønsker øget motivation og arbejdsglæde på arbejdspladsen.

Konferencen byder på grundig viden og brugbare værktøjer, som du bl.a. vil kunne anvende i arbejdslivet såvel som privatlivet.

Konferencens afholdelsessted
Konferencen afholdes i luksuriøse, 5-stjernede omgivelser på Copenhagen Marriott Hotel i København og på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Begge hoteller tilbyder fantastiske og inspirerende kursusfaciliteter og vil sørge for en udsøgt fuld forplejning i deres delikate restauranter. Du går altså ikke kun hjem med ny viden og brugbare arbejdsværktøjer, du går også hjem med en uforglemmelig oplevelse.

Konferencens praktiske informationer
I forbindelse med konferencen vil du modtage et inspirerende og lærerigt e-learning materiale med ny viden og gode værktøjer til motivation og arbejdsglæde, som du også kan få stor glæde af efter endt konference.

Program

Kl. 8.30 Morgenmad og velkomst
Kl. 9.00 Motivation og arbejdsglæde – hvad gemmer sig bag begreberne?
Motivation og arbejdsglæde er vigtige parametre for vores færden og livskvalitet.

Dagens første oplæg kigger vi nærmere på følgende:
– Lad os få styr på begrebernes definitioner
– Vi kigger på teorierne bag begreberne
– Hvilke faktorer påvirker vores motivation og arbejdsglæde?

Kl. 10.30 Pause
Kl. 10.45 Motivation og arbejdsglæde – afgørende kriterier for virksomhedens succes og bundlinje
Virksomheden er afhængig af medarbejdere, der trives, er engagerede og motiverede for deres arbejde. Omvendt kan situationen blive alvorlig, såfremt der er mangel på engagement og arbejdsglæde blandt virksomhedens medarbejdere.

På dagens andet oplæg gennemgås følgende:
– Motivation og arbejdsglæde er vigtige succeskriterier for virksomheden – hvorfor?
– Virksomhedens rolle og ansvar for arbejdsglæde
– Hvilken rolle og påvirkning har lederen på medarbejderens motivation?
– Hvilken betydning har arbejdsmiljøet for motivation og arbejdsglæde?

Kl. 12.00 Frokostpause
Kl. 13.00 Medarbejdere motiveres forskelligt
  Ingen medarbejdere er ens, og derfor er det vigtigt at være klog på, hvordan de forskellige typer af medarbejdere motiveres og glædes ved arbejdet.

På dagens tredje oplæg lærer du om følgende:
– De forskellige adfærdstyper på arbejdspladsen
– Hvordan påvirkes motivation og arbejdsglæde hos de forskellige typer af medarbejdere?
– Kommunikation og feedback som vigtige værktøjer.

Kl. 14.30 Pause
Kl. 14.45 Genetablering af motivation og sikring af arbejdsglæde fremadrettet
Af mange årsager kan motivationen forsvinde. Det er derfor afgørende at have værktøjerne til at kunne genfinde glæden og motivationen for arbejdet. Ligeledes er det vigtigt for den enkelte medarbejder løbende at kunne arbejde med sin egen trivsel og livskvalitet.

På dagens fjerde og sidste oplæg fokuseres på følgende:
– Hvordan genetableres manglende motivation og arbejdsglæde?
– Hjælp dig selv til ny motivation og arbejdsglæde
– Arbejdsglæde er et fælles ansvar på arbejdspladsen
– Hvordan kan leder og medarbejdere arbejde sammen om at sikre motivation og arbejdsglæde fremadrettet?

Kl. 16.00 Afslutning – Montus takker af for i dag!

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Arrangementet inkluderer fuld forplejning, e-learning materiale samt diplom som bevis for din deltagelse. Der vil desuden være rig mulighed for at netværke med de øvrige deltagere samt underviser.