6 ugers jobrettet uddannelse for ledige på Positivlisten – Din vej tilbage i job!

Udnyt din tid som ledig med et udviklingsforløb hos Montus Business Academy

Hvis du er ledig og jobsøgende, så har du mulighed for at få betalt et 6 ugers jobrettet udviklingsforløb af dit jobcenter eller din A-kasse.

Det kræver at forløbet er på en af de to positivlister:

Positivlisterne er udgivet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og afgrænser, hvilke kurser og uddannelse det er muligt at få bevilget. Det er et rigtig godt tilbud, og en god mulighed for at opgradere dine kompetencer, så du hurtigt kan komme i arbejde igen.

Sådan søger du:
Der er afsat en pulje på 2,2 mio. kr. årligt, hvorfra der kan ydes tilskud til jobcentrets køb af kurser fra positivlisten. Det skal du da også benytte dig af.

Hvis du vil søge om seks ugers jobrettet uddannelse, skal du henvende dig til dit jobcenter eller A-kasse, som kan vejlede dig om dine muligheder.

Det er A-kassen, som træffer afgørelse om ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Er jeg berettiget?
Hvis du er ledig, har du flere muligheder for at søge om at få 6 ugers uddannelsen bevilliget.

A-KASSEN
Hvis du skal søge om at få uddannelsen betalt gennem din A-kasse/fagforening, skal den være godkendt på den landsdækkende positivliste. Ud over at du skal have ret til dagpenge, er der også en række krav til din uddannelsesmæssige baggrund. Du skal opfylde ét af følgende kriterier:
• Ufaglært
• Faglært
• Kort videregående uddannelse (KVU) + erhvervsfaglig uddannelse

JOBCENTER
Hvis dit uddannelsesniveau er højere end ovenstående, har du mulighed for at søge om at få uddannelsen bevilliget gennem Jobcenteret. Det kræver, at uddannelsen er godkendt på den regionale positivliste.

Ledighedsperioder
Første ledighedsperiode
Når du er i din 1. ledighedsperiode har du fra første ledighedsdag ret til at tage 6 ugers kurser for ledige fra den nationale positivliste, hvis du er ufaglært ledig, faglært ledig eller ledig med kort videregående uddannelser (KVU) og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. Det kaldes 6 ugers jobrettet uddannelse. Kontakt eventuelt din a-kasse, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Du er i din første ledighedsperiode, når du har været ledig i max 9 mdr. Er du under 25 år slutter din 1. ledighedsperiode efter 6 måneder.
Uddannelsen skal være sluttet, inden du har været ledig i 9 måneder. Hvis du har forbrugt din 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du som udgangspunkt ikke få yderligere kurser i din første ledighedsperiode. Du kan gå til dit jobcenter og høre om dine muligheder.

Hvis du ikke er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse via din A-kasse (grundet uddannelsesniveau eller lignende) i din 1. ledighedsperiode, kan du søge om 6 ugers kurser for ledige fra den regionale positivliste via dit jobcenter.

Anden ledighedsperiode
Når du har været ledig i længere end 9 måneder (6 måneder, hvis du er under 25 år), har du ikke længere ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Hvis du ikke fik brugt dine 6 ugers jobrettet uddannelse i løbet af de første 9 måneder, går de tabt. Så tøv ikke med at melde dig på et kursus!

Du er i din 2. ledighedsperiode efter 9 måneder (6 måneder hvis du er under 25 år) og frem til 2. år, hvor du mister dagpengeretten. Du har stadig mulighed for at tage uddannelse, men det skal nu godkendes af dit jobcenter i forbindelse med en jobplan.

Du har mulighed for at søge et kursus fra den regionale positivliste via dit jobcenter, når du er i 2. ledighedsperiode.

Vi glæder os til at have dig på holdet.

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering & De Regionale Arbejdsmarkedsråd