×

Vision, mission & værdier

Her kan du læse om Montus’ vision, mission og værdier, der samlet skal sørge for, at du får en god oplevelse, hver gang du handler hos os. Disse danner grundlaget for vores hverdag og kultur og er sammensat til fordel for vores kunder og bidrager til vores overordnede mål, nemlig at udvikle medarbejdernes faglige kompetencer.

Vision

Vores vision er at være det foretrukne efteruddannelsesinstitut for landets modne erhvervsfolk i den offentlige og private sektor.

Vi ønsker at bidrage med kompetencegivende arrangementer til erhvervsfolk, der ønsker at udvikle deres faglige og personlige kompetencer samt medvirke til den fortsatte udvikling på arbejdsmarkedet såvel som i samfundet.

Mission

Vores mission er at udvikle og omsætte idéer til fordel for enkeltpersoner, teams samt virksomheder. Dette søges opnået ved at bidrage med værdi og udvikling i privat- og erhvervslivet gennem kvalitetssikrede kurser, konferencer og uddannelser for at skabe værdi for den enkelte, virksomheden og samfundet generelt.

Forudsætningen for at vi kan opnå succes med dette er en attraktiv og faglig arbejdsplads, som konstant holder sig ajourført med tidens nyeste trends og viden. Dermed sikres et højt professionelt niveau i alt, hvad vi foretager os.

Værdier

Hos Montus danner følgende fem værdier grundlaget for vores indsats:

   – Faglige: Hos os har vi et højt fagligt niveau. Det er essentielt for os at samarbejde med undervisere, som har den fornødne og rette faglighed og undervisningserfaring. Denne kombination skal sikre, at vi kan levere arrangementer af højeste kvalitet.

   – Højaktuelle: Vi bestræber os på konstant at være opdaterede med nye, faglige og højaktuelle emner, som omsættes til alle vores arrangementer. Vi efterlever så vidt muligt ønsker og efterspørgsler fra vores kunder, hvilket gør, at vi hele tiden følger med udviklingen i samfundet.

   – Kvalitetsorienterede: Vi stræber altid efter at levere en høj standard på alle vores arrangementer, internt såvel som eksternt. Kvalitet er nøgleordet for alle vores handlinger og skal være med til at skabe tryghed for medarbejdere, kunder, undervisere og samarbejdspartnere.

   – Passionerede: Vi er yderst dedikerede og passionerede for at føre vores viden ud i samfundet. Vi har altid hjertet med os og ønsker, at alle får muligheden for at dygtiggøre sig indenfor deres kompetencefelter. Dette er omdrejningspunktet i alt, hvad vi foretager os.

   – Troværdige: Vi nærer en stærk forkærlighed for efteruddannelse og har derfor fuld fokus på at skabe en tæt og tillidsfuld relation til alle vores kunder.

Brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os ved at sende en e-mail til info@montus.dk. Du kan også ringe ind til os. Vi sidder klar til at tage imod din henvendelse.

Ofte stillede spørgsmål
Er der venteliste til udsolgte kurser?

Ja, du kan godt skrives på ventelisten til et udsolgt kursus. Dog garanterer vi ikke, at du kan få en plads på holdet. Vi anbefaler derfor, at du tilmelder dig første ledige dato og samtidig skriver til os på info@montus.dk, hvis du ønsker en plads på ventelisten.

Kan man lave en forhåndsreservation?

Ja! Da mange af vores arrangementer har et begrænset antal deltagerpladser, er det muligt at lave en forhåndsreservation. Du er dermed sikret en plads på holdet helt uforpligtende og uden nogen form for økonomisk hæftelse. Vilkårene for reservationen afhænger af arrangement og aftale.

Afholder I firmakurser?

Ja, vi hjælper årligt mange virksomheder med afholdelse af skræddersyede, interne firmakurser, hvor vores undervisere kommer ud til jer, når det passer ind i kalenderen. Læs mere her.

Hvor længe varer kurset?

Kurserne varer som udgangspunkt fra kl. 8:30 – 16:00. Dagen starter med registrering, morgenmad og networking fra kl. 8:30, og undervisningen går i gang kl. 9:00. Der vil blive serveret frokost i hotellets delikate restaurant fra kl. 12:00 – 13:00 og kl. 14:30 serveres the, kaffe og kage. Arrangementet forventes afrundet og afsluttet kl. 16:00.

Kan jeg få tilskud fra en kompetencefond?

Der findes forskellige muligheder for at søge økonomisk støtte til kompetencegivende efter- eller videreuddannelse. Næsten alle overenskomster har en aftale om en kompetencefond. Fra kompetencefonden kan der søges tilskud til kurser- eller uddannelsesforløb for ansatte omfattet af overenskomsten.

Fonden finansieres ved, at arbejdsgiverne årligt indbetaler et obligatorisk beløb for de medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Der findes kompetencefonde for offentligt ansatte samt brancheforeninger og organisationer for privatansatte.

Offentlige:
Den Kommunale Kompetencefond
Den Regionale Kompetencefond
Den Statslige Kompetencefond

Private:

Industriens Kompetenceudviklingsfond
Kompetencefondene for Dansk Industri, HK Handel og HK Privat
Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Sådan ansøger du til kompetencefondene:

  • Tal med din leder om dine udviklingsmuligheder. Det er din leder, der i sidste ende skal godkende din ansøgning
  • Find pris, start- og slutdatoer samt link til det kursus- eller uddannelsesforløb, du gerne vil søge støtte til. Se hele vores kursuskatalog her.
  • Udfyld og indsend din ansøgning til den pågældende kompetencefond
  • Endeligt skal ansøgningen underskrives af dig, din leder og din tillidsrepræsentant / faglige organisation. Du kan forvente svar inden for ca. to uger.

Når du skal udfylde din ansøgning, skal du have følgende oplysninger klar:

  • Arbejdspladsens P-nummer (10 cifre)
  • Navn på det kursus- eller uddannelsesforløb, du ønsker at deltage på
  • Navn på kursusudbyder
  • Start- og slutdatoer for uddannelsen
  • Pris på uddannelsen og evt. transport- og materialeudgifter
  • Kontaktoplysninger (e-mail og tlf.) på din leder og tillidsrepræsentant.

I kan også søge tilskud som gruppe. Dette kan I dog kun gøre, hvis alle medarbejderne deltager på samme uddannelse, har samme leder, har samme tillidsrepræsentant og er dækket af samme overenskomst.

Læs mere her.

Kan jeg få rabat?

Der er mulighed for rabat ved tilmelding af flere personer fra samme virksomhed. Der er også mulighed for at opnå rabat, hvis du ønsker tilmelding til flere kurser i samme ordre.

Kontakt os for at høre mere om rabatmulighederne.

Hvornår sker fakturering og betaling?

Umiddelbart efter tilmelding modtager du en faktura pr. e-mail. Såfremt den skal sendes elektronisk, bedes du oplyse virksomhedens EAN nr. ved tilmelding.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato. Priserne er anført i danske kroner ekskl. moms.

Se alle spørgsmål og svar her