Den nye ferielov – hvad betyder den for dig og mig?

Danskerne skal have ny ferielov – samtidighedsferie

På det ansættelsesretlige område hører ferielovgivningen til et af de mest komplicerede… og nu er der så en ny ferielov på vej.

Folketinget har vedtaget ny ferielov, som træder i kraft i Danmark den 1. september 2020 med virkning fra den 1. september 2019. Allerede fra den 1. januar 2019 ændres måden, din ferie bliver optjent på.

Ferieloven er hovedsageligt vedtaget for at gøre det nemmere og hurtigere for nye medarbejdere på arbejdsmarkedet at holde ferie med løn. I princippet kan en nyuddannet i dag risikere at skulle vente 16 måneder på at kunne holde betalt ferie.

Vi har i dag forskudt ferie, hvilket betyder, at ferien først kan afholdes i året efter, nemlig fra den 1. maj og 12 måneder frem til d. 30. april, men dette skal der laves om på nu. Med den nye lov får du samtidighedsferie. Du optjener det samme antal feriedage, nemlig 2,08 feriedage om måneden og 25 feriedage om året, præcis som du gør i dag, men som noget nyt må du holde ferien allerede i den efterfølgende måned. Det betyder, at du kan holde ferien samtidig med, at du optjener den.

I forbindelse med den nye ferielov kommer ferieåret til at strække sig over 12 måneder, nemlig fra den 1. september til den 31. august – og som noget nyt får vi en ferieafholdelsesperiode, som løber fra den 1. september til den 31. december det efterfølgende år.

Man har valgt, at ferieåret starter den 1. september, da man har designet ferieordningen efter den måde, vi traditionelt holder ferie på i Danmark. De fleste vil gerne have 1 uges ferie om vinteren, 3 ugers ferie om sommeren samt 1 uges ferie i efteråret.

Fra forskudt ferie…

Vi har i dag en tidsmæssig forskydning i forhold til, hvornår vi optjener ferie med løn og hvornår, vi så må afholde den. Som tidligere nævnt optjener vi 2,08 dage hver måned fra den 1. januar til den 31. december, som vi herefter må afholde fra den efterfølgende 1. maj.

til samtidighedsferie

Når den nye lov træder i kraft den 1. september 2020, kan vi afholde feriedage med løn i takt med, at vi optjener dem. Det vil sige, at hvis du får et nyt job den 1. september, så optjener du i løbet af den første måned 2,08 feriedage, som du må afholde allerede fra den 1. oktober.

Overgangsordning

Inden den nye ferielov træder i kraft, indføres en overgangsordning for at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning sker så smidigt som muligt.

Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighed vil du, efter gældende regler, have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil du i overgangsperioden begynde at optjene ny ferie, som du kan afholde løbende i takt med, at din ferie optjenes. Det betyder, at du vil have op til 2 års betalt ferie (svarende til 10 uger) i det første år med samtidighedsferie.

 Det vil få store konsekvenser for samfundsøkonomien og for arbejdsgivernes likviditet, hvis lønmodtagerne skal have mulighed for at afholde eller få udbetalt ferie for op til 10 uger på 1 år. Derfor indføres en overgangsordning, som sikrer, at feriemønsteret i den nuværende ferieordning så vidt muligt opretholdes i overgangsåret samtidig med, at lønmodtagerne bevarer deres ret til den ferie, de har optjent.

Ferie, der er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, “indefryses” og kan ikke afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Det svarer til, at man med den nuværende ferieordning udbetaler det sidste års optjente ferie, når man forlader arbejdsmarkedet. I stedet kan lønmodtageren afholde betalt ferie, der er optjent ved samtidighedsferie. Herved sikres det, at lønmodtageren kan afholde op til 5 ugers betalt ferie i overgangsåret samtidig med, at arbejdsgiverne undgår at udbetale op til 10 ugers ferie på bare 1 år.

Hvad sker der med de ”indefrosne” feriemidler?
Der oprettes en særlig fond, “Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler” (fonden), der får til opgave at forvalte og administrere tilgodehavende feriemidler, som er de midler, der er “indefrosne”.

Forhindret i afholdelse af ferie efter den nye ferielov
Hvis du bliver forhindret i at afholde dine optjente feriedage f.eks. på grund af barsel, vil op til 4 uger af din ferie automatisk blive overført til næste ferieafholdelsesperiode. De bliver altså ikke udbetalt. Den 5. ferieuge vil du kunne få udbetalt, eller du kan aftale med din arbejdsgiver, at den skal overføres til næste ferieafholdelsesperiode.

Udbetaling af feriepenge
Som du kender det i dag, får du udbetalt dine feriepenge fra Feriekonto den 1. april. Det kan du ikke længere med den nye ferielov. Du vil i fremtiden få udbetalt dine feriepenge i takt med, at du optjener dem. Med samtidighedsferie får du mulighed for at holde ferie på forskud, men kun efter aftale med din arbejdsgiver – det er altså ikke en ret, du har.

Ferie på forskud
Lad os antage, at du har aftalt med din arbejdsgiver, at du afholder ferie i januar i 4 uger. I januar har du optjent 8 dages ferie. Du indgår derfor en aftale med din arbejdsgiver om, at du kan få lov til at holde hele din ferie med betaling. Du får altså udbetalt 12 dages ferie på forskud. De 12 dages ferie vil efterfølgende blive modregnet i den ferie, du optjener hos arbejdsgiveren. Det er uden betydning, om du holder ferie med feriegodtgørelse eller holder ferie med løn.

Hvad betyder det for dig og mig?
Der vil fortsat være to former for feriebetaling, nemlig ferie med løn og ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse.

For dig som lønmodtager medfører den nye ferieordning, at ferien optjenes løbende i ferieåret fra den 1. september til den 31. august året efter (12 måneder). Den optjente ferie kan afholdes i ferieafholdelsesperioden fra den 1. september til den 31. december året efter (16 måneder).

Den periode, du kan holde din ferie i, er således sammenfaldende med optjeningsperioden – men fire måneder længere. Det betyder, at du kan planlægge din ferie mere fleksibelt.

Kom på kursus i den nye ferielov, og bliv godt klædt på til den nye virkelighed
Den nye ferielov – gør dig klar (1/2 dag) giver en bred gennemgang af ferielovens opbygning og indhold. Som en konsekvens af den kommende nye ferielovs fremsættelse, vil der på kurset blive lagt særlig vægt på de ændringer, som kommer. Der er tale om en helt ny ferielov, hvor reglerne for optjening og afvikling ændres radikalt. Det betyder, at virksomhederne i god tid inden ikrafttræden skal foretage de nødvendige tilpasninger af systemer og ansættelseskontrakter – ligesom årsregnskabet bliver berørt.

På kurset får du et grundigt kendskab til ferielovens opbygning og indhold og får indsigt i områder, som erfaringsmæssigt er problemfyldte. Af særlige opmærksomheder kan nævnes:

  • Optjening og afvikling af ferie
  • Erstatningsferie
  • Særlige fridage med ret til at holde fri
  • Håndtering af ferie ved ind- og udstationering
  • Modregning i feriepenge
  • Sygdom og ferie
  • Ferie i forbindelse med opsigelse
  • Hvem er egentlig omfattet af ferieloven?

Du kan læse meget mere her og tilmelde dig kurset.