Er din organisation IT-sikker?

Mere end halvdelen af alle IT-sikkerhedsbrud skyldes uhensigtsmæssig adfærd og dermed skyldes mindre end halvdelen teknik. Derfor er uddannelse i IT-sikre arbejdsgange den bedste investering, hvis du vil beskytte dine og virksomhedens data.

På kurset Den IT-sikre organisation lærer du om hensigtsmæssig adfærd, lærer at styre uden om faldgruber og sætter det hele ind i en organisatorisk ramme, hvor beslutningskompetencer, klare kommandoveje, klargjorte beredskabsplaner og andre ikke-tekniske emner er i fokus. Det hele understøttes af den gennemarbejdede ISO 27001-standard, som ud over organisationens interne forhold også trækker tråde ud mod leverandørstyring samt løbende evaluering og forbedring af arbejdsgange.

Gør dig fortjent til tilliden

I en verden, hvor informationer flyder mellem personer og organisationer, er den IT-sikre organisation en værdsat samarbejdspartner, som opnår konkurrencefordele i markedet. Det vil erfaringsmæssigt bidrage til trygheden og arbejdsglæden – og som en sidegevinst vil klare kommandoveje erfaringsmæssigt bidrage til andet og mere end sikkerheden.

Både i offentlige og private organisationer

Data skal beskyttes, uanset om du er i en offentlig eller privat organisation – og uanset om du primært håndterer persondata, forretningshemmeligheder eller en helt tredje type data. Vi ser desværre en stigning i antallet af sikkerhedsbrud i danske organisationer fra år til år, og omfanget af disse udvikler sig i en foruroligende retning. Netop derfor gør vi hos Montus Business Academy vores bedste for at sikre din organisation, så du ikke bliver del af statistikken.

Den IT-sikre ledelse

I arbejdet med IT-sikkerhed bør ledelsen gå forrest. Både når ressourcer skal allokeres, og når aktiviteter skal igangsættes. Ledelsen bør også gå foran med det gode eksempel – og erfaringsmæssigt vil det ofte kræve ny viden og supplerende kompetencer. Hos Montus Business Academy tilbyder vi med glæde netop dette. 

Den IT-sikre økonomiafdeling

Beskyttelse af økonomioplysninger er en topprioritet i næsten alle organisationer. Det er de IT-kriminelle desværre også klar over, og netop derfor går de ofte målrettet efter netop disse data. Hvis de trænger igennem vores forsvar, oplever vi ofte, at de låser data og kræver løsepenge eller truer med at offentliggøre følsomme data. Det er derfor afgørende at have sikre arbejdsgange og klargjorte beredskabsplaner i netop denne afdeling.

IT-sikkerhed inden for HR, salg, produktion, lager mv.

Ledelsen og økonomiafdelingen er desværre ikke de eneste afdelinger, der er i fare for ubudne gæster. De personfølsomme data i HR-afdelingen, forretningskritiske data i salg og produktion samt fortrolige data i andre afdelinger tæller også med i den triste statistik inden for sikkerhedsbrud – og vi ser ofte, at angriberne bryder igennem det svageste led i kæden, hvorefter de bevæger sig videre gennem organisationens infrastruktur til andre afdelinger og i nogle tilfælde også samarbejdspartnere. Vi anbefaler derfor et fokus på sikkerhed i alle dele af organisationen.

Fortrolighed, integritet og tilgængelighed

Beskyttelse mod sikkerhedsbrud udefra er vigtigt – og det samme er beskyttelse mod sikkerhedsbrud indefra. Det er en kendt risiko, at der kan være insidere, som uautoriseret ændrer data, og det kan også være en trussel, hvis data ikke er tilgængelige, når der er brug for dem. På et hospital kan det ultimativt være et spørgsmål om liv eller død, hvorvidt vigtige patientdata er tilgængelige i forbindelse med en akut og krævende operation.

Vi beskæftiger os derfor både med fortrolighed (uautoriseret adgang udefra), integritet (beskyttelse mod tilsigtet eller utilsigtet ændring / ødelæggelse af data) og tilgængelighed (om rette data er tilgængelig for rette person på rette tidspunkt) – og først når alle tre forhold er bedst muligt sikret, er vi et væsentligt skridt tættere på den IT-sikre organisation.

Læs mere om kurset Den IT-sikre organisation, og tilmeld jer allerede i dag.