Få styr på dine projekter med Microsoft Project

Microsoft Project er et program, som hjælper dig med at få styr på alle informationer i dine projekter. Programmet kan f.eks. holde styr på dine opgaver, tidsplaner, ressourcer, fremdrift m.m., så du kan foretage de bedste beslutninger samt dokumentere dine planer over for andre.

Microsoft Project indeholder værktøjer til styring af projekter, der består af en række opgaver, der typisk er afhængige af hinanden, f.eks. i forbindelse med et byggeprojekt skal udgravningen først være afsluttet, før fundamentet kan starte osv.

Gantt-diagrammet – det visuelle overblik

Gantt-diagrammet er ryggraden og omdrejningspunktet i Microsoft Project. Gantt-diagrammet viser et visuelt overblik over projektets opgaver i form af et liggende søjlediagram på en tidsskala. Gantt-diagrammet er en af de mange visninger, som findes i programmet. Dermed kan du nemt overskue, hvornår de enkelte opgaver skal udføres. Nedenfor ses et printscreen af et Gantt-diagram med opgaver, hovedopgaver, milepæle og den kritiske vej.

Gantt-diagram i Microsoft Project med opgaver, hovedopgaver, milepæle og den kritiske vej.

Ressourcer – hvem gør hvad?

Microsoft Project kan også holde styr på dine ressourcer i projektet. En ressource kan f.eks. være en person, som skal udføre en opgave. En ressource kan også være en maskine, f.eks. en gravemaskine, eller noget materiale, f.eks. søm.

Microsoft Project kan give dig et overblik over, hvem der gør hvad på hvilke tidspunkter, eller hvem der eventuelt er overallokerede (læs: har for meget at lave).

Dokumentér og synliggør dine planer

Microsoft Project giver dig selv et godt overblik over projektet, men lige så vigtigt er det at give andre et overblik over dine planer. Microsoft Project rummer mange muligheder for at synliggøre dine planer over for f.eks. dine kolleger, dit team eller din chef.

Få den bedste start med Microsoft Project

Microsoft Project består i bund og grund af en database og en række forskellige visninger. Hvis du skal anvende Microsoft Project korrekt er det vigtigt, at du starter på den rigtige måde. Vores egen Microsoft Certificerede Instruktør oplever gang på gang, at brugere, som har kastet sig ud i Microsoft Project på egen hånd, ofte har grebet programmet helt forkert an, hvilket betyder, at man ikke kan udnytte funktionaliteten i programmet fuldt ud. Et kursus i Microsoft Project er derfor givet rigtig godt ud, da du lærer at anvende programmet på den rigtige måde og samtidig undgår mange unødvendige frustrationer.

Læs mere om Montus’ kursus i Microsoft Project og tilmeld dig/jer her.