Få tilskud til efteruddannelse fra din kompetencefond

Rigtig mange mennesker kan søge tilskud/refusion til efteruddannelse hvert år. Men mange er desværre ikke klar over det. Derfor har vi samlet de vigtigste oplysninger lige her, så du ikke risikerer at overse denne mulighed.

Efterspørgslen på dygtige medarbejdere stiger hele tiden, og heldigvis har du takket være din overenskomst mulighed for at efteruddanne dig hvert år. Brug den derfor til at specialisere dig, og udvid dine kompetencer!

Hvorfor er efteruddannelse vigtigt?

  1. 1. Løbende efteruddannelse er en fordel for både virksomheden og medarbejderne.
  2. 2. Som virksomhed får I mere fleksible medarbejdere, der er klædt på til at løse nye opgaver, og jeres virksomhed står stærkere i konkurrencen og på de skiftende markeder.
  3. 3. Uddannelsesfonde gør det nemt for virksomheden at få tilskud til at sende sine medarbejdere på kurser og efteruddannelser.
  4. 4. Det er nemt at få penge til kurser og efteruddannelser. Jeres overenskomster bestemmer, hvilke forløb I kan få tilskud til.

Overenskomster giver alle ret til selvvalgt efteruddannelse
Alle kompetencefonde er en del af aftalegrundlaget mellem overenskomstparterne, og medarbejdere og arbejdsgivere kan derfor ansøge om refusion til kompetencegivende kurser og efteruddannelser fra Montus Business Academy.

Med kompetencefonde kan du få den rette efteruddannelse. Du kan forbedre dine kompetencer i dit nuværende og til dit fremtidige job. Med efteruddannelse får du uddannelsesbevis på, hvad du kan. Er du ansat på en overenskomst, har du mulighed for at få midler til at dygtiggøre dig – f.eks. hos kompetencefonde.dk, kompetenceudvikling.dk m.fl.

Der er centrale fonde, der dækker større områder og andre fonde, som er mere branchespecifikke. Pengene til kompetencefondene er overenskomstbestemt, og arbejdsgiver indbetaler til kompetencefonde for hver eneste arbejdstime, du leverer.

Dine rettigheder
Din overenskomst giver dig gode muligheder for at efteruddanne dig.

Har du minimum 6 måneders beskæftigelse i en virksomhed, hvor du er ansat under en overenskomst med ret til selvvalgt efteruddannelse, kan du søge om at få dækket udgifter ved deltagelse i kurser og efteruddannelser hos Montus Business Academy.

Der kan være forskel på, hvilke rettigheder du har, afhængig af hvilken overenskomst du arbejder under, men som hovedregel har du ret til 14 dages selvvalgt efteruddannelse om året og ret til at holde fri imens. Du får også dækket dine udgifter til kursusgebyr, undervisningsmaterialer, transport- og opholdsudgifter ved internatkurser samt 85-100% godtgørelse af din løn.

Du kan også spare retten til selvvalgt efteruddannelse sammen i op til 3 år, så du får ret til 6 ugers sammenhængende efteruddannelse.

Hvilken kompetencefond hører du til?

  1. 1. Enten er du dækket af en central kompetencefond, hvor du kan søge mellem cirka 2.000 forskellige uddannelsestilbud og søge om hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med din uddannelse.
  2. 2. Eller du er dækket via din virksomhed. Mange store virksomheder (virksomheder med mere end 100 medarbejdere beskæftiget, som er omfattet af overenskomsten) har oprettet en kompetencefond og administrerer derfor selv midlerne til at sende medarbejdere på selvvalgt efteruddannelse. Det er altså uddannelsesudvalget, der sætter rammerne for, hvilke uddannelser du kan vælge og hvor stort tilskud, du kan få. Hvis du er dækket af din virksomheds kompetencefond, skal du derfor søge gennem virksomhedens uddannelsesudvalg.

Har virksomheden mere end 100 medarbejdere beskæftiget, som er omfattet af overenskomsten, kan virksomheden lave sin egen kompetencefond og selv administrere midlerne.

Er du ledig?
Som ledig har du også mulighed for at tage efteruddannelse. Det er a-kassen og/eller jobcentret, som skal godkende din efteruddannelse alt efter, hvor længe du har været ledig. Vil du gerne vide mere, så tag fat i a-kassen. De står klar med gode råd og vejledning.

Montus Business Academy har mange kunder, der er tilmeldt gennem a-kassen.

Kom på kurser og efteruddannelser hos Montus Business Academy
Din overenskomst giver dig mulighed for at tage kurser og efteruddannelser, der spænder vidt, så du kan følge med arbejdsmarkedets rivende udvikling og forblive en attraktiv medarbejder.

Opkvalificér dine kompetencer på vores populære kurser, konferencer og uddannelser. Se hele kataloget her.

Vi ser frem til at byde dig velkommen.