PowerPoint – fra triviel til fængende præsentation

Vi har alle prøvet at sidde til en helt igennem kedelig præsentation, hvor øjnene er tunge, og den umotiverede stemning er øredøvende. Minutterne bliver længere, og de identiske PowerPoint slides med overflødig tekst gør, at interessen og koncentrationen forsvinder gradvist.

Alle har været vidne til en dårlig præsentation, og selvom de færreste nok vil indrømme det, har de fleste også selv lavet en sådan præsentation. Dette skyldes ofte manglen på den visuelle kommunikation, der hjælper modtageren til at forstå og overskue budskabet.

En undersøgelse lavet af den amerikanske psykolog, Jerome Bruner, påviser, at mennesker kun husker 10% af, hvad de hører, men derimod hele 80% af, hvad de ser. Det er derfor vigtigt at kombinere den mundtlige præsentation med et visuelt produkt for at forstærke modtagerens indtryk og evne til at huske præsentationens budskab. Andre studier påviser, at kombinationen af det visuelle og mundtlige fremkommer 17% mere overbevisende end en udelukkende mundtlig præsentation.

Det er derfor ekstremt vigtigt at have evnen til at lave en stærk visuel præsentation, der understøtter den mundtlige præsentation. Alligevel er de fleste selvlærte inden for visuelle præsentationer, hvilket begrænser præsentationens udtryk og retning.

PowerPoint er et af de præsentationsprogrammer, der gemmer på flest muligheder ift. fængende, kreative og visuelle præsentationer og samtidig et af de mest anvendte programmer til formålet. Programmets mange muligheder bliver dog sjældent udnyttet til fulde.

Klar på optimering?
En undersøgelse fra konsulent- og analysebureauet, Optimizers, med fokus på brugen af PowerPoint i større virksomheder påviser, at mere end 70% af de adspurgte bruger over en time på at udarbejde en præsentation, og at 57% af disse ønsker at blive bedre og mere effektive til at udarbejde deres PowerPoint præsentationer.

Vigtigheden af den visuelle kommunikation, medarbejdernes ønske om at forbedre deres evner på området samt den enorme mængde af arbejdstimer, der bruges på PowerPoint præsentationer tegner et behov for optimering i danske virksomheder.

Læs mere om Montus’ lærerige PowerPoint kursus her: PowerPoint – Flotte og professionelle præsentationer.

Tilmelding kan ske til info@montus.dk, på telefon +45 5372 8000 eller direkte via linket ovenfor.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.