Uddannelser

Uddannelser

Her på siden finder du vores udbud af kompetencegivende uddannelser, som strækker sig fra tre til seks obligatoriske moduler á syv timers varighed. Modulerne er bygget op omkring forelæsninger kombineret med spændende plenumdiskussioner, praktiske øvelser samt virklighedsnære cases. Herved får du de faglige redskaber og værktøjer indlært, således at disse kan anvendes direkte til daglig brug.

Uddannelserne afholdes i både København og Århus, og du vil her møde yderst dygtige og erfarne undervisere, som sikrer dig stort udbytte på dagene. Ligeledes vil der være god mulighed for sparring og networking med de øvrige studerende.

Du kan læse meget mere om uddannelsernes udbytte og indhold på nedenstående produktsider.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!