1 times gratis, online webinar – Bæredygtigt lederskab

Live oplæg fra Birger Norup. Tilmeld dig her.

Bæredygtigt lederskab omfatter flere dimensioner. En oplagt tilgang er at sikre en bæredygtig produktion med fokus på ressourcer, underleverandører, klimaaftryk og anvendte materialer. Dette gælder både for virksomheder og offentlige institutioner.

Samtidig ankommer de ”nye” ESG*-målepunkter (som har været under udvikling i mange år), som virksomheder lovpligtigt skal forholde sig til i den nærmeste fremtid. Disse målepunkter udgør kulmination af en tankegang, der er baseret på FN’s 17 verdensmål.

Endelig er der bæredygtig ledelse af dig som leder. En svensk ”not for profit” organisation har udgivet et forskningsbaseret projekt, der identificerer 23 færdigheder, som vil fremme bæredygtig ledelse. De kaldes IDG – Inner Development Goals.

På dette inspirerende webinar vil Birger Norup dele sin viden og give dig indsigt i, hvordan du kan blive en endnu bedre leder.

*Environmental, Social, and Governance / Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Udbytte
✔️ Opdateret baggrund om FN’s 17 verdensmål 
✔️ Forståelse af ESG-rapporter og deres påvirkning på mere end bare store virksomheder
✔️ Overblik over tidsrammen for, hvornår SMV’er skal indføre ESG-rapporter
✔️ Konkrete bud på, hvilke kompetencer fremtidens ledere skal besidde. Vi ser på IDG og de 23 færdigheder, der vil hjælpe fremtidens ledere
✔️ Enkle værktøjer, du kan bruge i hverdagen til at styrke dit bæredygtige lederskab.

Til sidst vil Birger præsentere vores spændende lederuddannelse, innerMBA. Vi håber, du vil blive hængende og høre om den.

Underviser
Du vil blive undervist af Birger Norup, som har holdt seminarer og foredrag om FN’s verdensmål og bæredygtighed siden 2015, både nationalt og internationalt. Han har erfaring både fra FN og dansk erhvervsliv og underviser også på kurset “Bæredygtighed, ESG-rapporter og FN’s verdensmål”.

Vi glæder os til at byde velkommen!