Pris

89.000kr.

 ekskl. moms

Tid & sted

En dybdegående og intens lederuddannelse, der løfter dit lederskab til næste niveau

VI AFHOLDER ONLINE INFOMØDER – Se kommende datoer.

I en tid hvor kravene til ledere og virksomhedsejere konstant ændrer sig, og hvor det at drive ledelse ikke blot handler om at skabe en god bundlinje, bliver det nødvendigt at tilegne sig nye kompetencer til at forstå sig selv og andre bedre.

På en klassisk MBA lærer du at drive traditionel ledelse baseret på ydre færdigheder. På innerMBA lærer vi dig de indre færdigheder. De færdigheder, der vil hjælpe dig med at skabe balance i dit lederskab. Du vil hvile bedre i dig selv og stå stærkere som leder – ikke bare nu, men også i fremtiden.

I en verden som er i konstant forandring, og hvor alting foregår med en hastighed, vi ikke har set før, er det nødvendigt at få en større bevidsthed om, hvordan vi driver vores virksomheder med den rette ledelse. Det gælder især inden for to områder:

Det første handler om den personlige udvikling. Tilstedeværelse, nærvær, empati og evnen til at lytte og bevare indre ro i pressede situationer er alt sammen afgørende for at kunne lede andre. Hermed opnår virksomheden succes ikke bare på bundlinjen, men også på de parametre, som resultaterne er afhængige af; trivsel, samarbejde, relationer, ansvarlighed og åbenhed.

Det andet handler om vores krav til fremtidens arbejdspladser. Den næste generation arbejder på en anden måde, end vi gør i dag. De stiller langt højere krav til fleksibilitet, og at arbejdet skal være meningsfyldt. Dertil må virksomheden leve op til andre værdier og medarbejdernes krav til bl.a. miljø og etik.

Vi er gået fra industriens tid til teknologiens tid, og nu træder vi for alvor ind i relationernes tid. Det betyder, at fremtidens ledere i højere grad må fokusere mere på de menneskelige værdier og mindre på bundlinje og KPI’er. Dette er især gældende, når man vil tiltrække nye og fastholde dygtige medarbejdere.

På innerMBA styrker du din følelsesmæssige intelligens. En intelligens, som mange forskere mener bliver et af de vigtigste konkurrenceparametre i fremtiden. Du får redskaber til at opnå en markant større ro samt får øget din bevidsthed om, hvem du er som menneske og leder. Igennem bevidsthed vil du få adgang til dine indre ressourcer og styrker, så de skinner tydeligt igennem i dit lederskab. Du vil ligeledes opnå en tydeligere gennemslagskraft og mere personlig power. Kort sagt vil innerMBA styrke dit indre lederskab og give dig ny viden, indsigt og redskaber, som både du og virksomheden vil få stor glæde af.

Målgruppe

innerMBA er en intens lederuddannelse for dig, hvis:

  • Du har modet til at blive klogere på dig selv og se indad
  • Du er vidende om, at ledelse af de nye og yngre generationer kræver en anden indsigt i ledelse end førhen
  • Du er klar til at investere tid for at løfte dit lederskab til næste niveau
  • Du påtager dig for mange opgaver og har svært ved at uddelegere ansvar til andre
  • Du vil gerne være bedre til at motivere og engagere dine medarbejdere
  • Du vil gerne være i bedre kontakt med dig selv og dit inderste potentiale

Uanset din situation og baggrund møder vi dig der, hvor du er og guider dig til en større selvforståelse og bevidsthed.

Det er ikke en forudsætning at have en MBA for at deltage.

Opbygning

innerMBA består af 9 intense uddannelsesdage fordelt over 6 måneder. For at opnå det største udbytte forventer vi stor personlig involvering og interessen for personlig udvikling med fokus på dig, teamet og den virksomhed, hvor dit ledelsesansvar gør en forskel.

innerMBA er bygget på 4 grundsøjler, som danner rammen om hele uddannelsen:

Undervisere

Undervisningen varetages af Birger Norup og Sagar Constantin og herudover præsenteres en række gæsteundervisere undervejs på uddannelsen.

Birger Norup
Ledelsescoach og mentor
4.59/5 (117 evalueringer)

Birger er en yderst alsidig underviser og foredragsholder med interesser lige fra hjerneforskning til hvad, der virker, når vi skal kommunikere klart og tydeligt med hinanden. Gennem humor og effektive modeller til indlæring får Birger omsat kompleks viden til praktisk adfærd. Han har stor psykologisk indsigt, der er hjælpsom, når kompleks viden skal omsættes til adfærdsændring. Fagligt Birger er uddannet kommunikations- og persontypologimentor i hjerneintegration og ’Prevention and Relationship Enhancement Program’, der er et forskningsbaseret kommunikationsprogram, som giver konkrete redskaber til at få større forståelse for sig selv og hinandens tanker og følelser. Han er certificeret træner og uddannet i brugen af HeartMath – kommunikation og coherence mellem hjerte og hjerne. Birger er inspirator og underviser i kreative kommunikationsfag på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Birger har de seneste fem år undervist i FN’s verdensmål i både ind- og udland. Birger er dertil certificeret profiltypevejleder – profilværktøj til forståelse og udvikling af kernetalenter og personprofil. Han har dertil taget en grunduddannelse i energipsykologi. Praktisk erfaring Birger har udviklet Will-management – et projekt- og ledelsesværktøj, hvor viljekraft er det gennemgående fundament. Han har været leder af egen virksomhed i udlandet i 7 år og skabt innovative opstartsprojekter og eksekveret dem gennem de seneste 30 år. Birger har trænet et utal af ledere og står for længerevarende ledertræningsforløb, hvortil han har udviklet flere læringsværktøjer. Birger er founder af ”Playing for Good Relations”, som er en socialøkonomisk virksomhed, der sælger produkter i over 15 forskellige lande. Underviser på Montus’ innerMBA og Ingen røvhuller her, tak!

LÆS MERE
Sagar Constantin
Forfatter, ledelsesekspert og certificeret på Inner MBA i USA
4.86/5 (247 evalueringer)

Sagar har en dyb psykologisk viden om og erfaring med, hvordan vi som mennesker omgås hinanden. Sagar evner at omsætte kompleks viden om mennesket til letanvendelige redskaber, der flytter folk. Hun har undervist og hjulpet talrige ledere og virksomheder og er desuden forfatter til syv bøger. Den seneste fagbog ”Klog på forandring” er en bestseller, som giver en tydelig indgang til at lykkes med forandringer. Tre af Sagars bøger er udgivet i USA, hvor hun også er del af flere faglige netværksgrupper. Fagligt Sagar er certificeret på Inner MBA i USA, og er desuden uddannet psykoterapeut, certificeret i JTI og Disc og har udviklet persontyperedskabet ’Essens profilen’. Dertil har hun talrige internationale kurser og uddannelser bag sig. Sagar har tidligere arbejdet både på TV2 og DR bl.a. som producer. Sagar har stor erfaring som underviser på lederkurser, hvor omdrejningspunktet altid er personlig udvikling og øget bevidsthed. Blandt hendes kunder er LEGO, Novo Nordisk, Bech-Bruun, GLS, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Dansk Industri, DR, ARLA, Viking Genetics, Danske Commodities og mange flere. Praktisk erfaring Sagar har været virksomhedsejer i 23 år og har løbende undervist og holdt foredrag i ind- og udland gennem alle årene. Hun har kørt flere store udviklingsforløb med ledere og virksomheder og udviklet både kurser og uddannelser som længerevarende forløb. På DR og TV2 stod hun i spidsen for dele af produktioner som OL i Sydney, Tour De France og dokumentarprogrammer om snigskytter i Bosnien og politiskolen. Underviser bl.a. på Dit personlige lederskab, Hjernedagen, innerMBA, Lederkonferencen.

LÆS MERE

Program

Modul 1 – dag 1: Indre lederskab
Fundamentet bygges til hele uddannelsen. Vi lever med konstante forandringer, og det er afgørende, at du som leder, chef, virksomhedsejer eller selvstændig forstår, hvordan dine beslutninger træffes. Dermed gør du dem langtidsholdbare, baseret på tillid, fleksibilitet og balance.

Indhold
 Etablering af egne mål og visioner – hvem er du, og hvad vil du opnå med innerMBA?
 Kendskab til den nyeste hjerneforskning om, hvordan vi lykkes med det, vi sætter os for
 Hvordan vi bruger vores indre ressourcer bedst muligt
 Viden om, hvordan din hjerne reagerer og fungerer
 Bevidsthed om egne præferencer og blind spots ift. ledelsesstil, adfærd og beslutninger
 Transformationen fra ”jeg”-tænkning til ”vi”-tænkning
 Sådan skaber vi virksomheder, der bygger på solidt fælles ansvar.

Udbytte
✔️ Klarhed over din vision og målsætning
✔️ Forståelse for hjernens ressourcer og begrænsninger, og hvordan du arbejder mere hjernesmart
✔️ Lær at omsætte dine fastlåste ressourcer til flow
✔️ Bevidsthed om indre benspænd og redskaber til, hvordan du arbejder med dem
✔️ Forstå, hvorfor udviklingen af dynamikken i virksomheden er afgørende nu og i fremtiden.

Modul 1 – dag 2: Centrering & autenticitet – hjerte og hjerne
Centrering er vigtigt for at stå fast i hverdagens udfordringer og dermed træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger med både hjerte og hjerne. Vi åbner op for flere facetter af centrering og giver deltagerne mulighed for at måle sin egen indre balance og kontakt mellem hjerte og hjerne.

Indhold
 Introduktion til centrering
 Måling af din hjerte- og hjerneenergi med HeartMath – kommunikation og coherence mellem hjerte og hjerne
 Sådan påvirker dine følelser dine tanker og adfærd
 Introduktion til de ”Syv psykologiske muskler”; vilje, følelse, tanke, fantasi, logik, passion og handling.

Udbytte
✔️ Konkrete redskaber til at bruge centrering i hverdagen, og hvorfor det er vigtigt, når du skal træffe de helt rigtige beslutninger og bevare overblikket
✔️ Tydeliggørelse af, hvordan du bevarer din indre balance, når du træffer beslutninger
✔️ Redskaber til at forblive neutral, når dine tanker og følelser prøver at tage over
✔️ Sådan opbygger du et stærkere fundament og styrker dit selvværd for at kunne agere mere oprigtigt.

Modul 2 – dag 3: Værdier – dit kompas til det indre lederskab
Dine kerneværdier er dit eget kompas, som hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger – hver gang! Brugen af kompasset tydeliggør dine prioriteter og signalerer et stærkt og troværdigt indre lederskab. Vi arbejder med deltagernes egne værdier og opnår en dyb forståelse for, hvordan du får sat dine værdier i spil, så de bliver værdifulde – både for dig, teamet og hele virksomheden.

Indhold
 Betydningen af kerneværdier
 Klarlægning af egne kerneværdier
 Sådan løfter du dine kerneværdier og går fra tomme ord til handling
 Team eller virksomhedsværdier som skaber fællesskab og tydelig retning.

Udbytte
✔️ Et tydeligt værdisæt, som afspejler dig og dit lederskab i forskellige situationer
✔️ Forståelse for vigtigheden af, hvordan du bruger dine værdier til at nå mål med dine visioner
✔️ Brugen af værdier i hverdagen og fremtiden, både når der skal ansættes nye medarbejdere og træffes beslutninger
✔️ En stærk signalværdi og et fælles kompas, som skaber retning for adfærd til gode beslutninger.

Modul 3 – dag 4: Exceptionelle Teams (del 1)
Måden vi samarbejder har udviklet sig markant gennem de seneste år. Senest ønsket om og behovet for, at flere og flere medarbejdere i højere grad arbejder hjemmefra. Det stiller langt større krav til ledelse, lederne og virksomhederne om at skabe et troværdigt, professionelt og funktionelt arbejdsmiljø. Vigtigheden er, at viden deles på tværs af teams og medarbejdere, både når medarbejdere er på kontoret, hjemme eller arbejder på distancen.

Når vi kigger ind i fremtiden, peger alt på, at det at skabe Exceptionelle teams bliver afgørende for virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Det understøtter desuden, at viden ikke går tabt. Med et vedvarende godt arbejdsmiljø, videndeling på tværs af afdelinger og et værdisæt, som lever i virksomheden, vil det være muligt at fastholde de gode medarbejdere, tiltrække de rette og dermed skabe de bedste resultater.

Indhold
 DNA i Exceptionelle teams
 Hvad skal der til for at skabe et velfungerende team, der trives og leverer de bedste resultater?
 Psykologisk tryghed, der fastholder og tiltrækker medarbejdere samt nedbringer stress, sygefravær og mistrivsel
 Kultur – en medspiller eller modstander? Og hvordan du undgår, at en kultur fastholder uhensigtsmæssig adfærd
 Sammenlægning af teams eller virksomheder. Gør op med ”dem” og ”os” kulturen.

Udbytte
✔️ Sådan laver du dit eget roadmap til at skabe dit Exceptionelle team
✔️ Redskaber til at opbygge tillid og psykologisk tryghed for at skabe bedre trivsel og mere forudsigelighed
✔️ Indsigt i de psykologiske mekanismer, der kan spænde ben, når teams skal sammenlægges
✔️ Sådan skaber I en stærk, fælles kultur, hvor fællesskabet trækker i samme retning for fælles mål.

Modul 3 – dag 5: Exceptionelle Teams (del 2)

Indhold
 Hvorfor en virksomheds kommunikationsflow er afgørende for virksomhedens fremtid
 Grundessensen for at lykkes med deling af viden og erfaring – hvad skal der til for at lykkes?
 Kunsten at skabe ægte relationer
 Kommunikation 2.0 – sådan bliver du endnu tydeligere og mere nærværende.

Udbytte
✔️ Lær af de senest afprøvede metoder til at skabe større tilhørsforhold til virksomheden
✔️ Opnå større videndeling og effektiv brug af ressourcer
✔️ Sådan skaber du tillid og mod i teams til åben og ærlig kommunikation og konfliktløsning
✔️ Redskaber og indsigt i de vigtigste nøgler til optimal kommunikation, så du bliver hørt og forstået hver gang.

Modul 4 – dag 6: Diversitet – sammen står vi stærkest!
I en tid hvor globalisering, teamsmøder og religion, alder og kønsdebat er en del af alles hverdag, er en forståelse for konflikthåndtering, gruppekultur og gruppedynamik yderst nødvendig. Det er let at træde forkert eller sende et uhensigtsmæssigt signal, der hurtigt kan misforstås og måske endda gå viralt. Konflikter lever af menneskers forskelligheder og vil altid opstå, hvor mennesker mødes. Derfor er konflikter et livsvilkår, og du som leder står i centrum. Her forventes det, at du forstår og kan navigere i de spændingsfelter, der opstår.

Indhold
 Hvordan og hvor trives diversitet bedst?
 Hvordan og hvor trives konflikter bedst?
 Samarbejde på tværs af forskelle
 Kultur på tværs af lande og religioner
 Den konfliktsky leder – undgå, at det er dig.

Udbytte
✔️ Forståelse af, hvad diversitet er, og hvorfor det kan vække stærke følelser og misforståelser
✔️ Værktøjer til at bruge konflikten konstruktivt
✔️ Håndtering af konflikter, meningsudveksling og forståelsesforskelle
✔️ Sådan undgår du, at dine tanker og følelser spænder ben for et fortsat godt samarbejde efter, en konflikt er løst.

Modul 5 – dag 7: Klog på forandring
At kunne gennemføre, forstå og håndtere forandringer er en del af hverdagen. Heldigvis er det sjældent selve forandringen, som spænder ben, men oftere den følelsesmæssige ubevidsthed, som både kan trænes og bruges konstruktivt. Derfor er det afgørende, at du som leder forstår og handler på emotionelle forhindringer, både hos dig selv og andre. Det handler om at blive bevidst om egen drivkraft og kunne skelne mellem at være identificerende eller observerende.

Indhold
 Kendskab til den ubevidste modstand til forandring
 Indsigt i, hvordan EQ (emotionel intelligens) bruges som et strategisk ledelsesredskab
 De syv grundfølelser, som alle mennesker besidder, og som præger vores tanker og adfærd
 Sådan opnår du succes med forandringer.

Udbytte
✔️ Indsigt i de dybereliggende mekanismer, som styrer os alle – især når vi er under pres, eller når vanskelige situationer opstår
✔️ Nøglen til at forstå og håndtere forandringer optimalt, så du undgår unødvendig modstand før, under og efter processen
✔️ Kendskab til de forskellige redskaber i EQ, og hvordan du kan blive fortrolig med de syv grundfølelser hos dig selv og andre
✔️ Undgå modstand på forandring og forandringer, som ikke bliver implementeret pga. manglende forberedelse og forståelse for modtageren og udøveren.

Modul 6 – dag 8: Professionel bæredygtighed – gør en forskel
I dag er der krav om, at virksomheden laver en ESG-rapport (Environmental, Social and Governance). Men hvorfor er fx både FN’s verdensmål og ESG vigtige for dig, medarbejderne og virksomheden? På dette modul kigger vi ind i, hvad det vil sige at være en professionel, bæredygtig virksomhed, og hvordan du med små tiltag gør en stor forskel, både nu og på den lange bane.

Indhold
 Hvordan får du bæredygtighedsmål i øjenhøjde og gjort dem praktisk anvendelige?
 Indblik i FN’s verdensmål og gevinsten ved at arbejde med dem i din virksomhed
 Inner Development Goals – 23 parameter/kompetencer, der er essentielle for ledere, der tænker på bæredygtighed
 Hvor finder du hjælp i en jungle af certificeringer mm.?
 Sådan får du professionel bæredygtighed tilpasset dine egne mål og drømme.

Udbytte
✔️ Rustet til fremtiden – sådan gør du FN’s verdensmål til egne hverdagsmål
✔️ Hvordan ESG kan hjælpe med at fastholde fokus på drift, medarbejdere, udvikling, profit, og fastholdelse
✔️ Indsigt i, hvad der er nødvendigt for, at du og din virksomhed udøver en bæredygtighedsindsats.

Modul 6 – dag 9: Manifestering af vision
På uddannelsens sidste dag stiller vi skarpt på, hvordan du bærer din nye viden om dig selv og dit lederskab med dig. Hvilken forskel du kan gøre, ikke kun for dig selv og din virksomhed, men i et større perspektiv? Hvor sætter du ind først? Hvordan bliver lokalt til globalt, eller globalt til lokalt? Og hvordan gør du en positiv forskel i verden fra hvor, du står som leder?

Indhold
 Udarbejdelse af konkrete tiltag nu og på længere sigt – sådan forankrer du din vision fremadrettet
 Viden om at gøre en forskel for andre og evnen til at skalere konstruktivt fremad
 Fremlæggelse af vision og feedback (udarbejdet før modulet)
 Fastholdelse af vision, og hvordan du lykkes med fastholdelse af motivation og intention i en verden fyldt med afbrydelser og krav.

Udbytte
✔️ En dyb forankring af din vision og drøm om at være en leder, der gør en forskel og får folk til at udvikle deres potentiale
✔️ Klar til at tage din ledelse ind i en spændende fremtid
✔️ Klarhed over vision og redskaber til, hvordan du fører din ledelse ud i livet ét skridt ad gangen
✔️ Indsigt i, hvad du må gøre for at bevare fokus og motivation, så du når i mål med din vision og mission. 

Praktisk

Her finder du uddannelsens praktiske informationer.

 

Har du spørgsmål?
For personlig rådgivning om innerMBA kontakt venligst Montus Business Academy på telefon +45 5372 8000 eller send en e-mail til info@montus.dk.

Download PDF-materiale om innerMBA.

Læs artiklen: Hvad siger underviserne selv om innerMBA?

Læs artiklen: Fra fanget i en kultur til at skabe meningsfuld forandring: Mød Martin og innerMBA, der transformerer lederskab og arbejdspladser

Vi håber at se dig på vores innerMBA!

innerMBA® er et registeret varemærke i Danmark og må kun benyttes efter aftale med Montus Business Academy ApS.

Pris

89.000kr.

 ekskl. moms

Tid & sted
Hvad siger underviserne om innerMBA®?
Citat fra innerMBA®

“Det er først, når du bliver bevidst, at du har et reelt valg”
Sagar Constantin, ledelsesekspert, forfatter, og certificeret på Inner MBA i USA

innerMBA afholdes i grønne omgivelser
Ofte stillede spørgsmål til innerMBA®
Hvad gør innerMBA unik?

innerMBA er en lederuddannelse, hvor hovedfokus er på de menneskelige egenskaber, du besidder og skal udvikle som leder. Sammensætningen af uddannelsen skaber de optimale rammer for personlig udvikling og refleksion.

Hvad er det nye i innerMBA?

Kravene til ledere ændrer sig hurtigere end nogensinde før, og de menneskelige egenskaber som leder bliver afgørende for at lykkes med at tiltrække nye medarbejdere, fastholde de dygtige og skabe gode resultater.

Vi klæder dig på til at håndtere de krav, fremtiden stiller gennem bevidsthed om dig selv og dit lederskab.

innerMBA vs. en konventionel MBA?

En MBA har fokus på de ydre egenskaber, mens innerMBA stiller skarpt på de indre kompetencer. innerMBA skaber balance mellem hjerne og hjerte.

innerMBA vs. andre lederuddannelser?

Den største forskel er, at vi fokuserer på indre kompetencer, som er afgørende for at drive ledelse både nu og i fremtiden. Du skal være villig til at opgive dele af det gamle paradigmes ledelsesprincipper og åbne op for det nye.

Er innerMBA for alle?

Nej. Du skal have modet til at kigge indad og et commitment til at ville arbejde med dig selv. Hvis du kan mærke og er bevidst om, at det er tid til at tage næste skridt i din udvikling som leder og menneske, så er innerMBA noget for dig.

Hvad er ledelsesniveauet?

Om du er kommende, ny eller erfaren leder, så møder vi dig lige præcis dér, hvor du er i din karriere.

Jeg er ikke ”udnævnt” leder endnu – kan jeg deltage?

Ja. Den vigtigste forudsætning for at deltage er, at du ønsker at udvikle dit indre lederskab og er interesseret i at blive klogere på dig selv og andre.

Jeg har ikke direkte personaleansvar – kan jeg deltage?

Ja. Hvis du gerne vil styrke dit indre lederskab, er innerMBA noget for dig.

Hvordan er innerMBA opbygget?

Uddannelsen består af 9 undervisningsdage, hvoraf 6 af dagene afholdes som internater med i alt 3 overnatninger. De resterende 3 undervisningsdage afholdes som enkeltdage. Overnatning er inkluderet i prisen. Alle undervisningsdage varer fra kl. 8:30 – 16:00. Dagene starter med registrering, morgenmad og networking kl. 8:30, og undervisningen starter kl. 9:00.

Foregår innerMBA på dansk eller engelsk?

Undervisningen foregår på dansk, men der kan forekomme undervisningsvideoer på engelsk.

Hvor meget forberedelse er der mellem modulerne?

Det vil variere, men du kan regne med ca. 1-2 timer hver gang. Det er op til dig, hvor meget du vil arbejde med redskaberne, og hvor meget du vil deltage i grupperne. For det optimale udbytte opfordrer vi til, at du afsætter tid til begge dele. Du vil også blive tildelt en ”buddy”, og hvor meget tid der bruges vil variere.

Afsluttes innerMBA med en eksamen?

Nej, der er ikke en afsluttende eksamen, men uddannelsen rundes af med en fremlæggelse af din vision baseret på det indlærte.

Har innerMBA været afholdt tidligere?

Uddannelsen har været afholdt i USA tre gange siden 2021. Det er første gang, at uddannelsen sættes op i Skandinavien. Indhold og opbygning tager udgangspunkt i Skandinavisk mentalitet.

Anbefales det at deltage med en kollega, eller er det bedre, at vi deltager på forskellige hold?

Der kan både være fordele og ulemper ved at deltage flere fra samme virksomhed. Det er op til den enkelte at vurdere. Fordelen er, at man har en kollega at sparre med undervejs og bagefter. Ulempen kan være, at man holder igen, da man kender en på holdet og dermed ikke får skabt den samme relation til de andre deltagere.

Kan jeg dele betalingen op i rater?

Ja, tag fat i os på tlf. +45 5372 8000 eller info@montus.dk.

Se alle spørgsmål og svar her
Brug for rådgivning?

For personlig rådgivning om innerMBA kontakt venligst Montus Business Academy på telefon +45 5372 8000 eller send en e-mail til info@montus.dk.