EU’s nye regler om persondata er trådt i kraft – overholder du reglerne?

Den 25. maj 2018 trådte EU’s persondataforordning i kraft, som stiller skærpende krav til håndtering af kundedata og til, hvordan virksomheder må bruge persondata til bl.a. markedsføring. Mange virksomheder er bagud med forordningen – og det kan blive dyrt. Med et sanktionsniveau på op til 20 millioner euro eller fire pct. af virksomhedens årlige globale omsætning, hvis dette beløb er højere, bliver der tale om bøder, der kan synes uoverskueligt høje og i den grad påvirke virksomhedens resultater.

EU Persondataforordningen (GDPR) – er du klar?
​Efter mange års arbejde med et forældet direktiv har EU nu fornyet lovgivningen om persondatabeskyttelse i en omfattende forordning, der trådte i kraft i maj i år.

Både daglige arbejdsrutiner og kundekontakt vil blive præget af de nye regler, som skærper kravene til, hvordan virksomheder og organisationer håndterer og beskytter persondata.

Persondata er oplysninger, der kan henføres til en fysisk person. Oplysninger, der kun kan henføres til en virksomhed, er dermed ikke omfattet. For at indsamle og behandle persondata kræves en fornøden hjemmel og et legitimt formål. Det er dit ansvar både som dataansvarlig og databehandler, at reglerne herom er opfyldt. For at sikre at reglerne overholdes, samt at dette kan garanteres over for kunder, må virksomheder udarbejde en persondatapolitik. En række vigtige regler skal nævnes:

  • Retten til at modtage oplysning om indsamling af persondata
  • Retten til at få indsigt i persondata, når det er data, som personen ikke selv har afgivet
  • Retten til at få urigtige persondata berigtiget
  • Retten til at få persondata slettet
  • Retten til fortrolig behandling af persondata
  • Retten til at få udleveret persondata (dataportabilitet) i et digitalt læsbart format
  • Retten til at tilbagekalde samtykke til behandling af persondata.

Montus inviterer til konferencen ”EU Persondataforordningen”
På konferencen får du praktisk, anvendelig viden og effektive værktøjer til at udarbejde og implementere forordningen, så din virksomhed overholder de lovmæssige krav til behandling af personoplysninger.

Konferencen afholdes i luksuriøse, 5-stjernede omgivelser på Copenhagen Marriott Hotel i København og på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Begge hoteller tilbyder fantastiske og inspirerende kursusfaciliteter og vil sørge for en udsøgt fuld forplejning i deres delikate restauranter. Du går altså ikke kun hjem med ny viden og brugbare arbejdsværktøjer, du går også hjem med en uforglemmelig oplevelse.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.