Pris

4.900kr.

 ekskl. moms

🎁 Tilmed 3, og opnå 15% rabat. Rabatten fratrækkes automatisk i kurven.
Tid & sted

Få praktisk, anvendelig viden og effektive værktøjer til at udarbejde og implementere forordningen, så din virksomhed overholder de lovmæssige krav til behandling af personoplysninger.

EU Persondataforordningen er nu vedtaget. Forordningen trådte i kraft d. 25. maj 2018 og stiller skærpede krav til håndtering af kundedata og til, hvordan virksomheder må bruge persondata til bl.a. markedsføring. Der er tale om store forandringer ift. tidligere krav på området, hvorfor det for virksomhederne er nødvendigt at varetage disse nye udfordringer. Forordningen stiller langt hen ad vejen samme fundamentale persondataretlige krav, men dertil kommer mange nye, væsentlige krav til håndteringen af persondata. En overtrædelse af de nye krav vil b.la. medføre langt hårdere bøder.

Formål

Alle virksomheder behandler persondata om deres medarbejdere, herunder både generelle persondata samt mere følsomme persondata. Alligevel er det langt de færreste virksomheder, der har sat sig ind i de lovmæssige krav om bl.a. oplysningspligt over for medarbejderne, brug af samtykke samt hvornår samtykke bør undgås.

Denne konference giver dig derfor overblik over, hvad du skal være opmærksom på i behandlingen af persondata og særligt medarbejderdata, samt hvordan du bedst håndterer den nye lovgivning fra EU. Du vil få indsigt i det overvejelser, du skal gøre dig ift., hvordan du organiserer og implementerer forordningens krav i din virksomhed.

Du vil desuden blive opdateret på den nye lovgivning fra EU samt få en række konkrete, praktiske værktøjer til at imødekomme de nye udfordringer, lovgivningen fører med sig. Dermed får du den rette viden og forståelse for de forskellige aspekter af den nye lovgivning, så risikoen for dyre og ressourcekrævende problemstillinger minimeres.

Det er det bedste kursus, jeg har været på længe

”Alt var godt. Det er det bedste kursus, jeg har været på længe. Lækre omgivelser, super forplejning og en helt fantastisk underviser.”

– Lotte Henvig Larsen, FSR danske revisorer
Meget informativ og god service

”Meget informativ og god service med udskrift af slides og de forskellige love og bekendtgørelser. Det bliver mit opslagsværk. :-)”

– Marian Halberg, Brand & Redning MidtVest

Indhold

 • Introduktion til EU Persondataforordningen
 • Persondata og medarbejderforhold
 • IT-sikkerhed og databeskyttelse
 • Brud på personalesikkerhed og gældende krav
 • Sanktionsmuligheder og bødestørrelser samt Datatilsynets rolle heri
 • De nye kravs betydning
 • DPO og dens behandling af medarbejderdata
 • Praktiske værktøjer til implementeringsprocessen
 • HR’s udfordringer med persondata.

Målgruppe

Konferencen er for dig, som behandler personoplysninger i offentlige såvel som private virksomheder, herunder IT- og informationssikkerhed, compliance, jura, intern revision el.lign. eller for dig, som blot gerne vil udvide dine kompetencer på området.

Din deltagelse kræver ingen faglige forudsætninger, men kun et ønske om at blive helt skarp på forordningen samt implementeringen af denne.

Afholdelsessted

Konferencen afholdes i luksuriøse, 5-stjernede omgivelser på Copenhagen Marriott Hotel i København og på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Begge hoteller tilbyder fantastiske og inspirerende kursusfaciliteter og vil sørge for en udsøgt fuld forplejning i deres delikate restauranter. Du går altså ikke kun hjem med ny viden og brugbare arbejdsværktøjer, du går også hjem med en uforglemmelig oplevelse.

Praktisk

I forbindelse med konferencen vil du modtage et inspirerende og lærerigt e-learning materiale med praktisk, anvendelig viden og effektive værktøjer til arbejdet med Persondataforordningen, som du også kan få stor glæde af efter endt konference.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater m.fl. svarende til 6 lektioner.

Efter endt kursus vil du modtage et diplom som bevis for din deltagelse.

Program

Kl. 8.30
Morgenmad og velkomst
Kl. 9.00
EU Persondataforordningen vs. persondataloven

Konferencens første oplæg introducerer dig til EU Persondataforordningen. Du vil desuden få indsigt i, hvordan forordningen adskiller sig fra den eksisterende persondatalov.
– Introduktion til EU Persondataforordningen
– Områder og regler i Persondataforordningen – i dag og i fremtiden
– Kort oversigt over de vigtigste områder og regler i forordningen, herunder dataoverførsel, rettigheder, sanktioner, bøder, sikkerhed, sikkerhedsbrud, dokumentation, kontrol, risikostyring, konsekvensanalyser, DPO mv.
– Eksisterende lovmæssige krav i persondataloven
– Hvordan adskiller forordningen sig ift. persondataloven?

Kl. 10.45
Pause
Kl. 11.00
Persondata og medarbejderforhold

Konferencens andet oplæg sætter fokus på behandling af medarbejderdata og -forhold, samt hvilke oplysninger arbejdsgivere behandler om deres medarbejdere.
– Behandling af medarbejderdata og -forhold
– Oplysninger som arbejdsgivere behandler om medarbejderne.

Kl. 11.30
Persondataforordningen

Konferencens tredje oplæg stiller skarpt på specifikke rettigheder ifm. profilering samt giver dig indsigt i, hvilke krav der eksisterer til IT-sikkerhed og databeskyttelse. Desuden lærer du at håndtere brud på personalesikkerhed og gældende krav på området. Endeligt får du viden om sanktionsmuligheder og bødestørrelser samt Datatilsynets rolle heri.
– Rettigheder ifm. profilering
– Krav til IT-sikkerhed og databeskyttelse
– Brud på personalesikkerhed og gældende krav
– Sanktionsmuligheder og bødestørrelser samt Datatilsynets rolle heri.

Kl. 12.00
Frokostpause
Kl. 13.00
De nye kravs betydning og praktiske værktøjer til implementeringsprocessen

Konferencens fjerde oplæg introducerer dig til rollen som intern persondatarådgiver, også kendt som Data Protection Officer (DPO), Codes of conduct og certificering. Du får desuden kendskab til hvordan forordningens krav kan operationaliseres, herunder hvilke praktiske værktøjer, der er tilgængelige som hjælp til implementeringsprocessen.
– Krav der stilles til en DPO, herunder dens behandling af medarbejderdata
– Behandling af persondata, som er særligt risikable
– Codes of conduct og certificering
– Krav til konsekvensanalyser, også kendt som Data Protection Impact Assessments (DPIA)
– Hvordan operationaliseres forordningens krav?
– Praktiske værktøjer som hjælp til implementeringsprocessen.

Kl. 14.30
Pause
Kl. 14.45
HR’s udfordringer med persondata

Konferencens femte oplæg giver dig indsigt i problemstillingerne og behandlingen af medarbejderdata før, under og efter ansættelsen. Du vil desuden få indsigt i hvilke juridiske problemstillinger, der eksisterer ifm. kontrolforanstaltninger og it- og telefonpolitikker.
– Behandling af medarbejderdata før, under og efter ansættelsen
– Kontrolforanstaltninger og it- og telefonpolitik
– Må en arbejdsgiver læse sms’er på arbejdsgiverbetalte telefoner?
– Mulighederne for at regulere anvendelse af it ved personalepolitikker
– Brug af samtykke
– Whistleblowerordninger.

Kl. 16.00
Afslutning – Montus takker af for i dag!

Læs artiklen “EU’s nye regler om persondata er trådt i kraft – overholder du reglerne?” her.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Arrangementet inkluderer fuld forplejning, e-learning materiale samt diplom som bevis for din deltagelse. Der vil desuden være rig mulighed for at netværke med de øvrige deltagere samt underviser.

Find flere af vores kurser her.

Pris

4.900kr.

 ekskl. moms

🎁 Tilmed 3, og opnå 15% rabat. Rabatten fratrækkes automatisk i kurven.
Tid & sted
Kursusevalueringer

 1. Birgit Nordstrøm, Unimec A/S

  ”Meget informativt kursus afviklet i en super behagelig atmosfære.”

 2. Trine Hybjerg, Glaspartner ApS

  ”God opbygning af undervisningspunkterne samt måden hvorpå underviseren formidlede det.”

 3. Anette Berg Nielsen, Sø- og Handelsretten

  ”Underviseren er rigtig god til at formidle og underholde samtidig, så det bliver både sjovt og interessant.”

 4. Maria Bergman, Coop Danmark A/S

  ”Super god undervisning og meget inddragende. Fik alle kursister med i undervisningen og sørgede for, at ingen ikke forstod budskabet. Rummede alle.”

 5. Maj-Britt Bredahl Bendixen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

  ”Jeg synes bare, du var så god til at forklare stoffet og et meget behageligt menneske.”

 6. Signe Juhl Weibel, DAB

  ”Helt vildt god undervisning og fantastisk person. Det var fedt, at der var hands on med det samme.”

SKRIV EN ANMELDELSE

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Deltag på kurset som mange andre
Afholdes i 5-stjernede omgivelser
Brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os ved at sende en e-mail til info@montus.dk. Du kan også ringe ind til os. Vi sidder klar til at tage imod din henvendelse.

Ofte stillede spørgsmål
Er der venteliste til udsolgte kurser?

Ja, du kan godt skrives på ventelisten til et udsolgt kursus. Dog garanterer vi ikke, at du kan få en plads på holdet. Vi anbefaler derfor, at du tilmelder dig første ledige dato og samtidig skriver til os på info@montus.dk, hvis du ønsker en plads på ventelisten.

Kan man lave en forhåndsreservation?

Ja! Da mange af vores arrangementer har et begrænset antal deltagerpladser, er det muligt at lave en forhåndsreservation. Du er dermed sikret en plads på holdet helt uforpligtende og uden nogen form for økonomisk hæftelse. Vilkårene for reservationen afhænger af arrangement og aftale.

Afholder I firmakurser?

Ja, vi hjælper årligt mange virksomheder med afholdelse af skræddersyede, interne firmakurser, hvor vores undervisere kommer ud til jer, når det passer ind i kalenderen. Læs mere her.

Hvor længe varer kurset?

Kurserne varer som udgangspunkt fra kl. 8:30 – 16:00. Dagen starter med registrering, morgenmad og networking fra kl. 8:30, og undervisningen går i gang kl. 9:00. Der vil blive serveret frokost i hotellets delikate restaurant fra kl. 12:00 – 13:00 og kl. 14:30 serveres the, kaffe og kage. Arrangementet forventes afrundet og afsluttet kl. 16:00.

Kan jeg få tilskud fra en kompetencefond?

Der findes forskellige muligheder for at søge økonomisk støtte til kompetencegivende efter- eller videreuddannelse. Næsten alle overenskomster har en aftale om en kompetencefond. Fra kompetencefonden kan der søges tilskud til kurser- eller uddannelsesforløb for ansatte omfattet af overenskomsten.

 

Fonden finansieres ved, at arbejdsgiverne årligt indbetaler et obligatorisk beløb for de medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst med tilhørende kompetencefond.

 

Der findes kompetencefonde for offentligt ansatte samt brancheforeninger og organisationer for privatansatte.

 

Offentlige:
Den Kommunale Kompetencefond
Den Regionale Kompetencefond
Den Statslige Kompetencefond

Private:

Industriens Kompetenceudviklingsfond
Kompetencefondene for Dansk Industri, HK Handel og HK Privat
Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

 

Sådan ansøger du til kompetencefondene:

 • Tal med din leder om dine udviklingsmuligheder. Det er din leder, der i sidste ende skal godkende din ansøgning
 • Find pris, start- og slutdatoer samt link til det kursus- eller uddannelsesforløb, du gerne vil søge støtte til. Se hele vores kursuskatalog her.
 • Udfyld og indsend din ansøgning til den pågældende kompetencefond
 • Endeligt skal ansøgningen underskrives af dig, din leder og din tillidsrepræsentant / faglige organisation. Du kan forvente svar inden for ca. to uger.

Når du skal udfylde din ansøgning, skal du have følgende oplysninger klar:

 • Arbejdspladsens P-nummer (10 cifre)
 • Navn på det kursus- eller uddannelsesforløb, du ønsker at deltage på
 • Navn på kursusudbyder
 • Start- og slutdatoer for uddannelsen
 • Pris på uddannelsen og evt. transport- og materialeudgifter
 • Kontaktoplysninger (e-mail og tlf.) på din leder og tillidsrepræsentant.

I kan også søge tilskud som gruppe. Dette kan I dog kun gøre, hvis alle medarbejderne deltager på samme uddannelse, har samme leder, har samme tillidsrepræsentant og er dækket af samme overenskomst.

Læs mere her.

 

Kan jeg få rabat?

Der er mulighed for rabat ved tilmelding af flere personer fra samme virksomhed. Der er også mulighed for at opnå rabat, hvis du ønsker tilmelding til flere kurser i samme ordre.

Kontakt os for at høre mere om rabatmulighederne.

Hvornår sker fakturering og betaling?

Umiddelbart efter tilmelding modtager du en faktura pr. e-mail. Såfremt den skal sendes elektronisk, bedes du oplyse virksomhedens EAN nr. ved tilmelding.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato. Priserne er anført i danske kroner ekskl. moms.

Se alle spørgsmål og svar her

Relaterede kurser