Få en bedre forståelse for din virksomheds regnskab

Regnskaber er ikke kun for økonomiafdelingen. Du vil i mange andre stillinger også have stor gavn af at kende til de økonomiske konsekvenser af dit daglige arbejde, herunder både som bl.a. leder, HR-medarbejder eller sekretær.

Savner du lidt styr på de mange begreber inden for regnskabsforståelse og regnskabsanalyse, såsom resultatopgørelse, balance, egenkapitalens forrentning, EBIT, afskrivninger, immaterielle anlægsaktiver, kortfristet gæld og de mange andre begreber – og sammenhængen imellem dem? Så er vores regnskabskursus Knæk regnskabet om regnskabsforståelse lige noget for dig. Kurset henvender sig til dig, som har en form for berøring med økonomi i dagligdagen, eller til dig som gerne vil opnå større indsigt i regnskab og økonomi. Der vil således være fokus på, at du helt konkret lærer at læse og forstå et regnskab. Der er ikke tale om et bogholderikursus.

Undervisningen i vores regnskabskursus er i høj grad båret af case-eksempler for at få en bedre praktisk regnskabsforståelse og foregår i tæt dialog med deltagerne i en ukompliceret – og underholdende – form. Eksemplerne er hentet fra forskellige virksomhedstyper og brancher.

Kurset afholdes på Copenhagen Marriott Hotel i København og på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Læs mere om kurset her.

Formålet med kurset er, foruden at give deltagerne et indgående kendskab til de vigtigste nøgletal i et regnskab, at give redskaber til, hvordan man økonomisk håndterer og dokumenterer de økonomiske konsekvenser af hverdagen.

Kurset kommer blandt andet ind på:
– Regnskabsregler og -principper
– Regnskabets opbygning og indhold
– Hvordan læses påtegninger og beretninger?
– Regnskabets ”varme punkter”
– Udarbejdelse og brug af nøgletal.

Efter endt kursus vil du være i stand til at læse og forstå et regnskab på et grundlæggende niveau, således du forstår sammenhængen imellem nøgletal og påtegninger.

I forbindelse med kurset vil du modtage et e-learning materiale med en komplet oversigt over alle væsentlige begreber fra regnskabets verden. Materialet kan du også få stor glæde af efter endt kursus.

På dagen vil der desuden være rig mulighed for networking, sparring og dialog med kursets andre deltagere.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her.

Vi glæder os til at byde jer velkommen!