Shop

Knæk regnskabet – forstå virksomhedens regnskab

2019-05-08, Author: Montus
AfholdelsesstederUnderviser

Niels Goldschmidt

Cand.merc i ledelse


4.500 DKK Ex moms
Ryd

Lær om de vigtigste elementer og nøgletal i et regnskab.

Forventes det, at du på et grundlæggende niveau kan tale med om et regnskab? At du kan gennemskue, hvad der gemmer sig bag tallene og ordene i en årsrapport? Savner du viden og værktøjer til at læse og fortolke kunders, konkurrenters, leverandørers og egen virksomhedsregnskab?

Lad ikke revisorer og økonomifolk tale hen over hovedet på dig ved møderne, men tag skeen i egen hånd og ’knæk regnskabet’.

Formålet med kurset
Kurset giver dig på en levende og letforståelig måde et indgående kendskab til de vigtigste elementer og nøgletal i et regnskab, samt giver dig redskaber til, hvordan du økonomisk håndterer og dokumenterer de økonomiske konsekvenser af hverdagen. Dagen igennem vil underviseren også krydre de tunge regnskabsdefinitioner med spændende og underholdende case-eksempler fra den virkelige verden.

Du vil ligeledes få kendskab til de mange begreber inden for regnskabsforståelse og regnskabsanalyse, såsom resultatopgørelse, balance, egenkapitalens forrentning, EBIT, afskrivninger, immaterielle anlægsaktiver, kortfristet gæld og mange andre begreber – og sammenhængen mellem disse.

Kurset sætter bl.a. fokus på:
– Regnskabsregler og -principper
– Regnskabets opbygning og indhold
– Hvordan læses påtegninger og beretninger?
– Regnskabets ”varme punkter”
– Udarbejdelse og brug af nøgletal.

Efter endt kursus vil du være i stand til at læse og forstå et regnskab på et grundlæggende niveau, således du forstår sammenhængen mellem nøgletal og påtegninger i forhold til, hvordan du økonomisk håndterer og dokumenterer de økonomiske konsekvenser af hverdagen.

Kursets underviser
Underviseren for dagen er Niels Goldschmidt, Cand.merc. i ledelse, som gennem mere end 30 år har beskæftiget sig med ledelse og samarbejde gennem konsulentarbejde samt gennem afholdelse af en lang række efteruddannelser. Han har stor viden og erfaring i konkrete metoder til at forebygge helbredstruende stress og konflikter og hvordan, du “brænder igennem” så du bliver hørt, forstået og respekteret for dine synspunkter. Desuden har Niels været tilknyttet flere højere uddannelsesinstitutioner som underviser og censor. Niels bruger desuden meget tid på bestyrelsesarbejde.

Kursets målgruppe
Kurset henvender sig til dig, som har en form for berøring med økonomi i dagligdagen, eller til dig som gerne vil opnå større indsigt i regnskab og økonomi. Der vil således være fokus på, at du helt konkret lærer at læse og forstå et regnskab.

Der kræves desuden ingen faglige forudsætninger for at deltage på kurset, blot et ønske om at ville lære mere omkring økonomi.

Kursets afholdelsessted
Kurset afholdes i luksuriøse, 5-stjernede omgivelser på Copenhagen Marriott Hotel i København og på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Begge hoteller tilbyder fantastiske og inspirerende kursusfaciliteter og vil sørge for en udsøgt fuld forplejning i deres delikate restauranter. Du går altså ikke kun hjem med ny viden og brugbare arbejdsværktøjer, du går også hjem med en uforglemmelig oplevelse.

Kursets praktiske informationer
I forbindelse med kurset vil du modtage et e-learning materiale med en komplet oversigt over alle væsentlige begreber fra regnskabets verden. Materialet kan du også få stor glæde af efter endt kursus.

På kurset vil der løbende være praktiske øvelser samt caseopgaver.

Efter endt kursus vil du modtage et diplom som bevis for din deltagelse.

Program

Kl. 8.30 Morgenmad og velkomst
Kl. 9.00 Regnskabets opbygning og indhold
Selvom bogføring er en disciplin for økonomiansatte, er det yderst relevant for bl.a. ledere og HR-medarbejdere at forstå, da bogføring skaber sammenhæng i hele produktionsgangen.

Følgende områder vil bl.a. blive berørt:

– Indhold og opbygning
– Basale begreber
– Krav til regnskabet.

Kl. 10.30 Pause
Kl. 10.45 Nøgletal i regnskabet
Det er vigtigt at vide, hvad man skal kigge efter, når man læser et regnskab, herunder forstå sig på nøgletal og betydningen af disse.

Følgende områder vil bl.a. blive berørt:

– Afkastningsgrad, overskudsgrad og dækningsgrad
– Aktiver og Passiver
– AOH, EKF, SG etc.
– EBIT, EBITA, EBITDA.

Kl. 12.00 Frokostpause
Kl. 13.00 Regnskabets “varme punkter” – Her skal du være opmærksom!
  Der er flere steder i et regnskab, hvor man skal skærpe opmærksomheden og være ekstra påpasselig med “de varme punkter”, som kan gemme på mange vigtige detaljer.

Følgende områder vil bl.a. blive berørt:
– Påtegninger og beretninger
– Relevante spørgsmål til regnskabet
– Hvad gemmer der sig bag tallene.

Kl. 14.30 Pause
Kl. 14.45 Case eksempler samt tips & tricks
Til sidst vil der være en række forskellige cases, som belyser og konkretiserer emnerne for dagen. Derudover vil underviseren komme med sine egne personlige tips &t tricks.

Følgende områder vil bl.a. blive berørt:

– Forskellige regnskabs cases
– Underviserens personlige erfaringer
– Spørgsmål og svar.

Kl. 16.00 Afslutning – Montus takker af for i dag!

 

Læs artiklen “Få en bedre forståelse for din virksomheds regnskab” her.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Arrangementet inkluderer fuld forplejning, e-learning materiale samt diplom som bevis for din deltagelse. Der vil desuden være rig mulighed for at netværke med de øvrige deltagere samt underviser.

SKU: N/A