Pris

29.999kr.

 ekskl. moms

🎁 Tilmeld 3, og opnå 15% rabat. Rabatten fratrækkes automatisk i kurven.
Tid & sted

Skal du med på et stærkt fagligt, udfordrende og personligt givende lederudviklingsforløb?

Dit personlige lederskab og viljen til kontinuerligt at holde dig ajour på de væsentligste tendenser og metoder er afgørende, når du skal lykkes i din rolle som leder. På uddannelsen booster du dine lederkompetencer og støttes i en krævende hverdag, hvor vigtige mål og resultater skal nås. Et ambitiøst og intenst læringsforløb, som hæver barren for dig og din virksomhed.

Målet for denne ledelsesrejse er at styrke og støtte dig i din karriere som leder og tilføre din virksomhed endnu bedre resultater. Virksomheden vil opleve at få en leder med et solidt, ledelsesmæssigt fundament til at sætte mål, retning og skabe resultater sammen med og gennem dine medarbejdere.

Udbytte

✔️ Få skabt rammerne for udviklingen af dit personlige lederskab og ståsted som menneske i dit professionelle liv
✔️ Få indsigt i, hvordan du oversætter din virksomheds strategigrundlag til konkrete, implementerbare mål og fokusområder for afdelingen
✔️ Lær at bruge ledelsesbaseret coaching som kommunikativt ledelsesredskab og udvikling af medarbejderperformance
✔️ Få indsigt i anerkendende ledelse, og lær at bruge det i dit lederskab
✔️ Bliv fortrolig med at lede forandringer og håndtere de menneskelige reaktioner, de medfører, så du og dine medarbejdere stadig opnår ønskede resultater
✔️ Få sparring på dit lederskab og hjælp til at lægge en ambitiøs, personlig og arbejdsmæssig handlingsplan.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig med formelt ledelsesansvar eller ledelsesopgaver i virksomheden. Du er interesseret i at få ledelsesværkstøjskassen fyldt op og står med aktuelle ledelsesmæssige udfordringer, du ønsker at få belyst og bearbejdet.

Uddannelsen er for erfarne såvel som kommende og nye ledere og projektledere i alle typer virksomheder.

Undervisere

Organisationspsykolog, Marika Tingleff, er autoriseret psykolog (cand.psych.aut.) med speciale i arbejds- og organisationspsykologi. Hun er ekspert i det arbejdende menneskes psykologi, og arbejder med lederudvikling, forandringsledelse og udvikling af teams i både danske og internationale virksomheder. Marika understøtter både individer og grupper i udvikling af deres kommunikation og samarbejde og har herudover sin egen erhvervspsykologisk praksis i København, hvor hun coacher ledere og medarbejdere én til én.

Seniorledelsesrådgiver, Henrik Hänschell, er ejer af Skills Academy ApS og har en solid viden og erfaring med organisations- og lederudvikling fra en lang række bestyrelsesopgaver og topledersparring. Desuden har Henrik undervist ledere på lederkurser, bacheloruddannelsen ’Diplom i Ledelse’ og coaching af ledere og specialister i mere end 30 år.

Marika Tingleff
Autoriseret psykolog og coach
4.82/5 (247 evalueringer)

Marika er autoriseret psykolog (Cand.psych.aut.) fra Københavns Universitet, hvor hun blev færdiguddannet i 2003 med dobbelt speciale i hhv. arbejds- og organisationspsykologi samt klinisk psykologi (terapi). Marika har 8 års erfaring som ledelses- og chefkonsulent fra større konsulenthuse, og har siden 2011 drevet sin egen virksomhed som organisationspsykolog. Her tilbyder Marika stressbehandling, lederudvikling og assisterer virksomheder med blandt andet konstruktiv håndtering af forandringer og forandringsledelse samt udvikling af teams og kommunikation. Marika har erfaring med at løse konsultative opgaver i virksomheder af alle størrelser, med lige fra flere tusinde ansatte og ned til det enkelte ledelsesteam i en ejerledet virksomhed. Hun har desuden virket i både offentlige og private organisationer og har herfra grundig praktisk erfaring med de forskellige organisatoriske miljøer, som udgør arenaen omkring de fleste menneskers arbejdsliv. På denne baggrund har Marika skabt sig en position som specialist i det arbejdende menneskes psykologi og har hjulpet i hundredevis af både offentlige og private virksomheder til et bedre, mere positivt arbejdsmiljø og heraf følgende bedre resultater og trivsel i dagligdagen. Marika afholder årligt adskillige workshops og personaledage på danske og internationale arbejdspladser, hvor hun bidrager med input og praktisk læring i bevidst samarbejde. Marika inspirerer til udvikling og trivsel på alle niveauer i organisationen, når hun deler ud af sin viden om, hvordan blandt andet positiv psykologi og konstruktiv håndtering af konflikter virker i samarbejdet og den organisatoriske virkelighed. Ved siden af sine konsulentaktiviteter modtager Marika private klienter i coaching i sin private psykologpraksis. Her er klientskaren en blanding af medarbejdere og ledere, som enten ønsker sparring til karriereudvikling i deres nuværende job, eller som ønsker at bevæge sig videre i deres karriere. Endvidere tilbyder Marika stressbehandling uden tilbagefald, også for klienter som tidligere har oplevet stress og nu ønsker permanente, virksomme løsninger og tilfredshed i arbejdslivet fremover. Underviser på Chefsekretærkonferencen, Din rolle som koordinator, Distanceledelse, Den effektive hjemmearbejdsplads, Koordinatoruddannelsen, Lederkonferencen, Lederuddannelsen, Positiv psykologi, Stresshåndtering og Teori U.

LÆS MERE
Henrik Hänschell
Senior management konsulent
4.9/5 (143 evalueringer)

Seniorrådgiver og CEO med en kandidatgrad fra Københavns Universitet. Henrik har mere end 30 års erfaring med undervisning og konsulentrådgivning for offentlige og private virksomheder i Danmark og internationalt. Henrik besidder en dyb og bred viden inden for personlig kommunikation, ledersparring, Human Ressource Development og lederrekruttering. Underviser på Autentisk & Kreativ Lederkommunikation, Ledelse i praksis, Lederkonferencen og Lederuddannelsen.

LÆS MERE
Fantastisk givende dage!

“Det var virkelig godt med blandingen af oplæg, refleksion, gruppearbejde, walk and talk m.m. Jeg var stærkt begejstret for JTI profilarbejdet, situationsbestemt ledelse, de operationelle analyseværktøjer, forandringsledelse og konflikthåndtering. Marika og Henrik var begge utroligt nærværende og dygtige formidlere, og formåede på bedste vis at skræddersy værktøjer og modeller til hver af deltagernes konkrete kontekst. Det har været nogle fantastiske givende dage!”

– Hanna Christensen
Jeg blev godt klædt på!

“Øvelserne var meget relevante og godt struktureret. Gruppearbejdet fungerede rigtig godt, og vi holdt de samme grupper begge dage, og det gjorde at vi let kunne gå i gang med arbejdet, fordi vi kendte hinanden, hvilket gjorde at jeg følte mig godt klædt på til øvelserne.”

– Kasper Rudolfsen, CB Group
Super gode undervisere

”Super gode undervisere. De gør alting begribeligt og brugbart. Jeg fik mange brugbare teorier og rigtig gode værktøjer til bl.a. konflikthåndtering og situationsbestemt ledelse. Det bedste var miljøet og underviserne. Ikke noget der var mindre godt. Er meget begejstret for hele ‘pakken’.”

– Tine Ebbensgaard Larsen, Globeteam A/S
God og konstruktiv måde at udfordre på!

“Henrik var virkelig god til at kommunikere budskabet ud samt udfordre os kursister på en god og konstruktiv måde.”

– Mette Wadum
Fantastisk givende dage!

“Utrolig dygtige formidlere, og selve planlægning af undervisningen var super god, med teori, refleksion ift. egen kontekst, walk and talk og gruppearbejde. Dejlig afvekslende program, som gjorde at tiden gik hurtigt.

Jeg vil gerne rose Henrik, som er en utrolig dygtig formidler, nærværende underviser og formår at matche alle deltageres forskellige behov. Det har været nogle fantastisk givende dage.”

– Hanna Christensen

Praktisk

Du får en lederuddannelse, der strækker sig over 2-2,5 måneder med 3 moduler, som hver består af 2 sammenhængende dage. Alle moduler starter med morgenmad kl. 8:30 og slutter kl. 16:00.

Uddannelsen afholdes i lækre, 5-stjernede omgivelser på Copenhagen Marriott Hotel og på Radisson Blu Scandinavia Hotel, som begge byder på inspirerende mødefaciliteter og udsøgt fuld forplejning.

Alle moduler indeholder intense undervisningsdage med gruppedebatter, plenumdiskussioner, cases og en lang række praktiske øvelser. Medbring derfor egen computer.

På grund af undervisningens fokus på både teori og deltagernes ledelsesmæssige hverdag optages der maksimalt 12 deltagere pr. hold. Uddannelsen giver rig mulighed for at etablere netværk med andre ledere på tværs af en række danske og internationale virksomheder.

Har du spørgsmål til uddannelsens målgruppe, indhold, program eller udbytte tilbyder en af uddannelsens undervisere gerne en gratis telefonsamtale med dig.

Forberedelse

Inden uddannelsens opstart skal du udfylde en JTI test, som er et udviklingsværktøj til individuel typeprofilering. Værktøjet tager afsæt i din personlige profil som leder, når vi på uddannelsen arbejder med dit potentiale og hjælper dig til at udnytte dine personlige præferencer bedst muligt.

Inden hvert modul modtager du et praksisnært og direkte anvendeligt undervisningsmateriale samt henvisninger til relevant, indsigtsgivende faglitteratur og praktiske værktøjer til at styrke din rolle som leder.

Efter modul 1 og 2 skal du forvente at afsætte 2-4 timer til reflektion og hjemmearbejde.

Ved afslutning på uddannelsen modtager du et uddannelsescertifikat.

Program

Modul 1 (DAG 1)
Personligt lederskab

Personligt lederskab og personlig udvikling
På uddannelsens allerførste dag arbejder vi på at bringe gruppen af ledere sammen gennem dialoger om personligt lederskab samt personlig og faglig udvikling i lederrollen. Deltagerne guides til at forholde sig til vilkår og rammer for deres individuelle lederskab og til at reflektere over deres personlige og eksistentielle ståsted – som mennesker og som ledere.

Din lederprofil – personlighedstest
Gennem typeværktøjet JTI opnår du indsigt i, hvordan din personlighed kan have betydning for forståelse og udvikling af dit lederskab og for dit samarbejde med medarbejdere, kolleger og chefer. Vi arbejder med de perspektiver, som din profil giver på dine ledelsesmæssige udfordringer.

Testresultat og håndbog udleveres. (Ledelse i praksis – hjemmearbejde)

Modul 1 (DAG 2)
Strategisk ledelse

Som leder er det vigtigt, at du kan oversætte din virksomheds strategigrundlag til konkrete mål og fokusområder for dig selv, din afdeling eller dit team. Derfor får du en teoretisk indføring i strategisk lederskab samt konkrete værktøjer til strategiudvikling.

Vi arbejder med værktøjer til at definere strategiske indsatsområder for din virksomhed/afdeling og strategiske mål for dig selv og dine medarbejdere, så du kan tage implementerbare mål for din afdeling og dine medarbejdere med hjem og arbejde videre med. Vi følger op på modul 2 og 3.  (Ledelse i praksis – hjemmearbejde)

Modul 2 (DAG 3+4)
Medarbejderudvikling og personaleledelse

Ledelsesbaseret coaching
Du kan anvende ledelsesbaseret coaching til at nå virksomhedens, afdelingens, medarbejderens og dine egne mål. I forlængelse af modul 1 har vi fokus på, hvordan du involverer dine medarbejdere, så de kan og vil tage ejerskab for operationaliseringen af strategien og opgaverne. Du får konkrete ledelsesværktøjer, der hjælper dig til at øge din og dine medarbejderes resultatskabelse samt udvikle deres performance gennem ledelsesbaseret coaching.

Vi arbejder praksisorienteret med; 1) hvordan du matcher dine medarbejderes behov for ledelse, 2) hvordan du udvikler dine medarbejderes kompetencer og engagement og hjælper dem til at blive selvledende samt 3) hvordan du gennemfører coachende samtaler i praksis i egen organisation.

Der vil desuden sættes fokus på dine ledelsesudfordringer, kort teori, metoder og øvelser.

Anerkendelse i ledelse
At reflektere over begrebet anerkendelse og bruge ’Anerkendende ledelse’ i eget lederskab.
Anerkendelse er et af tidens plusord, men begrebet forstås forskelligt. Hvad er anerkendelse i ledelse, og hvordan bruger du anerkendelse i dit lederskab til at realisere dine medar­bejderes fulde potentiale? Dette gøres ved hjælp af konkrete, operationelle værktøjer og øvelser, der taler ind i dit arbejdsliv og ledelsesmæssige udfordringer.

Modul 3 (DAG 5)
Forandringsledelse og arbejdspsykologi

Du bliver bedre til at lede forandringer og håndtere modstand, så dine medarbejdere arbejder med dig og ikke imod dig, når forandringerne rammer. Du får en dybere forståelse for forandringens mekanismer og gode guidelines til, hvordan du implementerer forandringer i din organisation.
Du får nye vinkler på dit eget forandringsprojekt, og vi fokuserer på at give dig sparring, så du opnår en større sikkerhed i rollen som forandringsagent. Målet er, at du bliver fortrolig med værktøjer til planlægning og gennemførelse af forandringer og bliver klædt på til at håndtere dine medarbejderes menneskelige reaktioner under forandring.

(Medbring: Din personlige forandringscase – samt en ledelsesmæssig udfordring før sidste undervisningsdag).

Modul 3 (DAG 6)
Ledelsesbaseret coaching – sparring på dit lederskab

Vi arbejder i reflekterende teams, hvor du får sparring på en konkret udfordring i dit lederskab. Du kommer selv med en ledelsescase, der er vigtig for dig, imens dine medstuderende og underviser bistår dig i at analysere din praksis på baggrund af de forskellige teorisæt og metoder, vi har arbejdet med i undervisningen. Målet er, at du forlader dagen med en personlig og arbejdsmæssig handlingsplan, der vil kvalificere og udvikle dit lederskab i håndteringen af de udfordringer, du står overfor.

Download PDF-materiale her.

Har du brug for rådgivning eller hjælp til tilmelding, må du endelig kontakte os på tlf. +45 5372 8000 eller e-mail info@montus.dk.

(5 kundeanmeldelser)
Pris

29.999kr.

 ekskl. moms

🎁 Tilmeld 3, og opnå 15% rabat. Rabatten fratrækkes automatisk i kurven.
Tid & sted
Kursusevalueringer

 1. Pernille Parsberg Skydsgaard, Oticon

  ”Skøn fremstråling og engagement fra begge undervisere. Helheden med både teori, opgaver og snak fungerede rigtig godt.”

 2. Dorthe Bøje Rasmussen, Det Danske Klasselotteri A/S

  ”Begge undervisere var sikre og kompetente. Jeg synes det hele var interessant. Det var afvekslende, og vi deltagere var aktivt involveret.”

 3. Pia Viltoft Wamberg, Ucomposites A/S

  ”Super godt at vi udvekslede egentlige problemer og assisterede hindanden med løsnings forslag/muligheder. Alt var rigtig godt på forskellige måder.”

 4. Janne Haaning Okholm, Cryos International

  ”Begge konsulenter var fremragende og meget engagerede. Bedst var mulighed for at alle var involverede. Meget “levende” undervisning når muligt komme op og stå (mulighed for at brede os ud i foyeren). Dejlig størrelse på holdet gjorde engagement fra hele teamet muligt.”

 5. Hanna Christensen, Teamleder, DGI Storkøbenhavn

  “Det hele var virkelig godt. Marika og Henrik var begge utroligt nærværende og dygtige formidlere, og formåede på bedste vis at skræddersy værktøjer og modeller til hver af deltagernes konkrete kontekst.
  Det bedste var de konkrete værktøjer fra hvert modul, tiden til at bruge dem i gruppearbejde (og egen kontekst), men også måden undervisningen var skruet sammen. Det var godt med blandingen af oplæg, refleksion, gruppearbejde, walk and talk m.m. Jeg var stærkt begejstret for JTI profilarbejdet, situationsbestemt ledelse, de operationelle analyseværktøjer, forandringsledelse og konflikthåndtering. Kan varmt anbefale uddannelsen💫”

SKRIV EN ANMELDELSE

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Deltag på uddannelsen som mange andre
Afholdes i 5-stjernede omgivelser
Brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os ved at sende en e-mail til info@montus.dk. Du kan også ringe ind til os. Vi sidder klar til at tage imod din henvendelse.

Ofte stillede spørgsmål
Er der venteliste til udsolgte kurser?

Ja, du kan godt skrives på ventelisten til et udsolgt kursus. Dog garanterer vi ikke, at du kan få en plads på holdet. Vi anbefaler derfor, at du tilmelder dig første ledige dato og samtidig skriver til os på info@montus.dk, hvis du ønsker en plads på ventelisten.

Kan man lave en forhåndsreservation?

Ja! Da mange af vores arrangementer har et begrænset antal deltagerpladser, er det muligt at lave en forhåndsreservation. Du er dermed sikret en plads på holdet helt uforpligtende og uden nogen form for økonomisk hæftelse. Vilkårene for reservationen afhænger af arrangement og aftale.

Afholder I firmakurser?

Ja, vi hjælper årligt mange virksomheder med afholdelse af skræddersyede, interne firmakurser, hvor vores undervisere kommer ud til jer, når det passer ind i kalenderen. Læs mere her.

Hvor længe varer kurset?

Kurserne varer som udgangspunkt fra kl. 8:30 – 16:00. Dagen starter med registrering, morgenmad og networking fra kl. 8:30, og undervisningen går i gang kl. 9:00. Der vil blive serveret frokost i hotellets delikate restaurant fra kl. 12:00 – 13:00 og kl. 14:30 serveres the, kaffe og kage. Arrangementet forventes afrundet og afsluttet kl. 16:00.

Kan jeg få tilskud fra en kompetencefond?

Der findes forskellige muligheder for at søge økonomisk støtte til kompetencegivende efter- eller videreuddannelse. Næsten alle overenskomster har en aftale om en kompetencefond. Fra kompetencefonden kan der søges tilskud til kurser- eller uddannelsesforløb for ansatte omfattet af overenskomsten.

Fonden finansieres ved, at arbejdsgiverne årligt indbetaler et obligatorisk beløb for de medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Der findes kompetencefonde for offentligt ansatte samt brancheforeninger og organisationer for privatansatte.

Offentlige:
Den Kommunale Kompetencefond
Den Regionale Kompetencefond
Den Statslige Kompetencefond

Private:

Industriens Kompetenceudviklingsfond
Kompetencefondene for Dansk Industri, HK Handel og HK Privat
Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Sådan ansøger du til kompetencefondene:

 • Tal med din leder om dine udviklingsmuligheder. Det er din leder, der i sidste ende skal godkende din ansøgning
 • Find pris, start- og slutdatoer samt link til det kursus- eller uddannelsesforløb, du gerne vil søge støtte til. Se hele vores kursuskatalog her.
 • Udfyld og indsend din ansøgning til den pågældende kompetencefond
 • Endeligt skal ansøgningen underskrives af dig, din leder og din tillidsrepræsentant / faglige organisation. Du kan forvente svar inden for ca. to uger.

Når du skal udfylde din ansøgning, skal du have følgende oplysninger klar:

 • Arbejdspladsens P-nummer (10 cifre)
 • Navn på det kursus- eller uddannelsesforløb, du ønsker at deltage på
 • Navn på kursusudbyder
 • Start- og slutdatoer for uddannelsen
 • Pris på uddannelsen og evt. transport- og materialeudgifter
 • Kontaktoplysninger (e-mail og tlf.) på din leder og tillidsrepræsentant.

I kan også søge tilskud som gruppe. Dette kan I dog kun gøre, hvis alle medarbejderne deltager på samme uddannelse, har samme leder, har samme tillidsrepræsentant og er dækket af samme overenskomst.

Læs mere her.

Kan jeg få rabat?

Der er mulighed for rabat ved tilmelding af flere personer fra samme virksomhed. Der er også mulighed for at opnå rabat, hvis du ønsker tilmelding til flere kurser i samme ordre.

Kontakt os for at høre mere om rabatmulighederne.

Hvornår sker fakturering og betaling?

Umiddelbart efter tilmelding modtager du en faktura pr. e-mail. Såfremt den skal sendes elektronisk, bedes du oplyse virksomhedens EAN nr. ved tilmelding.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato. Priserne er anført i danske kroner ekskl. moms.

Se alle spørgsmål og svar her

Relaterede kurser