Husk at bruge uddannelsesbudgettet for 2019

En ny undersøgelse viser, at omkring 78% af alle medarbejdere ikke kender til deres virksomheds uddannelsesbudget og ca. hver tredje i undersøgelsen mener, at de slet ikke eller kun i ringe grad får tilstrækkelig efteruddannelse til, at de kan leve op til de krav, deres job og arbejdsgiver har til dem.

– Vi ved samtidig, at efteruddannelse både er med til at motivere medarbejdere og give dem en positiv tilknytning til arbejdspladsen samtidig med, at den interne beskæftigelsesmulighed styrkes.

7 ud af 10 virksomheder i Danmark stiller et budget til rådighed for at fremme medarbejderstabens personlige opkvalificering. I mange tilfælde kræver det dog også, at medarbejderen selv er motiveret af et ønske om mere uddannelse. Efteruddannelse er nemlig et fælles ansvar mellem leder og medarbejder. Det er både bekymrende for virksomheden og medarbejderen, hvis medarbejderne ikke er klædt på til at yde optimalt.

“Som arbejdsmarkedet ser ud i øjeblikket, er det tvingende nødvendigt for både medarbejdere og ledere løbende at opkvalificere deres kunnen og viden.” – Uddannelseschef hos Lederne, Thomas Christensen.

Ledere skal huske at bruge uddannelsesbudgettet optimalt for både at holde på sine medarbejdere, men også for at tiltrække potentielle nye og dygtige medarbejdere. Men det er også vigtigt, at medarbejderen selv griber chancen for at få indflydelse på sin egen efteruddannelse – man skal som medarbejder sælge sig selv og det kursus, man gerne vil deltage på.

6 gode råd til at få godkendt din efteruddannelse af din leder
Det kan godt være, at din leder er villig til at betale for din uddannelse, men ikke vil frem med den store pengepung. Er der stor forskel på din og din leders mening om kursusbudgettet, så giver vi dig her 6 gode råd til, hvordan du kan gøre:

  1. Lav din egen businesscase. Vis, hvilken ROI et kursus vil give virksomheden. Regn på, hvor lidt ekstra omsætning du skal skaffe hjem, før kurset er tjent ind.
  2. Gå efter kurser, som sætter dig i stand til at løse forretningsstrategiske opgaver.
  3. Timing er alt. Gå efter kurser i starten af året, hvor kursusbudgettet endnu ikke er opbrugt. Eller læg allerede nu billet ind hos lederen om uddannelse til næste år.
  4. Overvej at bruge bruttolønsordningen.
  5. Sæt uddannelse i spil under lønforhandlingen, og få gjort efteruddannelse til en rettighed i din ansættelseskontrakt.
  6. Tjek om du kan benytte forskellige støtteordninger til uddannelse – SVU-tilskud og VEU-tilskud.

Se hele kursus- og uddannelseskataloget.

NB: Du kan stadig nå at bruge dit uddannelsesbudget inden udgangen af året og sikre, at faktureringen sker i indeværende regnskabsår. Så slå til nu, og tilmeld dig og dine kolleger mens, der stadig er ledige pladser.