Indre ledelse er forudsætning for, at det ydre lederskab kan blomstre

Hvad er det, der driver mig – som menneske og som leder? Hvilke drømme, mål og visioner får mig til at stå op om morgenen? Og hvordan kan jeg i min lederrolle fremstå med større gennemslagskraft og autenticitet?

Indre ledelse er forudsætningen for, at det ydre lederskab kan blomstre. Alverdens ledelsesredskaber gør dig ikke nødvendigvis til en god leder. De fleste industrielle ledere og investorer er derudover enige om, at succes i forretningslivet er et spørgsmål om mere end blot gennemtænkt forretningsstrategi, stærke forsyningskæder, ressourcer og bundlinje.

innerMBA hos Montus Business Academy er målrettet ledere på alle niveauer – uanset om du arbejder som afdelingsleder, projektleder eller har det fulde ansvar for en organisation eller bestyrelse. Ud fra banebrydende ny viden om neuropsykologi og epigenetik* lærer du at navigere efter dit indre kompas og skaber dermed endnu bedre betingelser for at brænde igennem med dine visioner og dermed omsætte jeres mål til resultater.

DIN INDRE ORGANISATION ER ET GRUNDELEMENT I DEN YDRE ORGANISATION

Din personlighed, herunder din måde at organisere tanker, følelser og handlinger, er en central model for dine medarbejdere og dermed for virksomhedens organisation. Her er ikke tale om teknisk, faglig eller vidensbaseret ledelse; men om den psykologiske og relationelle side af ledelse, herunder:

  • Hvordan er din kontakt med dine medarbejdere?
  • Hvilket arbejdsklima skaber du, og hvordan motiverer du andre?
  • Hvordan løser du konflikter?
  • Hvilke normer lægger du?
  • Hvor direkte kommunikerer du med omgivelserne?

Når du vælger innerMBA hos Montus Business Academy, får du:

  • En dyb forankring af din vision og drøm om at være en leder, der gør en forskel og får folk til at udvikle deres fulde potentiale
  • Indsigt i, hvordan du bevarer fokus og motivation, så du når i mål.
  • Klarhed over vision og redskaber til, hvordan du fører din ledelse ud i livet ét skridt ad gangen

Har du spørgsmål?
Så ring til os på telefon +45 5372 8000 eller send os en e-mail til info@montus.dk.


Vi glæder sig til at byde dig velkommen på innerMBA

*) Ordet epigenetik kommer af græsk epi- og genetik, der er afledt af græsk genese ‘oprindelse, begyndelse’.