Kender du til Lederuddannelsen?

Lederuddannelsen (6 dages efteruddannelse)

Lederuddannelsen er baseret på 3 moduler (2+2+2 dage) og kombineres med relateret e-learning uddannelsesmateriale, som deltagerne får adgang til undervejs i uddannelsesforløbet. Materialet er udviklet i samarbejde med vores undervisere og kombinerer faglig viden med en lang række praktiske værktøjer til at styrke din rolle som leder, projektleder el.lign.

Uddannelsens målgruppe
Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede har formelt ledelsesansvar, eller som har ledelsesopgaver i virksomheden. Du er interesseret i at få ledelsesværkstøjskassen fyldt op og står med aktuelle ledelsesmæssige udfordringer, du ønsker at få belyst og bearbejdet.

Uddannelsen er for erfarne såvel som nye ledere og projektledere i private og offentlige virksomheder.

Uddannelsen giver rig mulighed for at etablere netværk med andre ledere på tværs af en række danske og internationale virksomheder.

Uddannelsens formål
Uddannelsen er for dig, som ønsker at blive skarpere på nye tendenser og effektive ledelsesmetoder, således at du får styrket din lederrolle og får værktøjer til at håndtere din virksomheds mange udfordringer både nu og i fremtiden – samtidig med, at du lærer at beherske og integrere denne indsigt i din ledelsespraksis.

Uddannelsen har det klare mål at styrke og støtte dig i din karriere som leder og samtidig tilføre din virksomhed endnu bedre resultater gennem dit kompetenceløft. Din virksomhed får en leder med et solidt, ledelsesmæssigt fundament til at sætte mål, retning og skabe resultater sammen med og gennem dine medarbejdere.

Uddannelsens undervisere
Undervisningen varetages af Erhvervspsykolog Marika Tingleff og Managementkonsulent Henrik Hänschell.

Marika Tingleff er autoriseret psykolog (cand.psych. aut.) med speciale i arbejds- og organisationspsykologi. Hun er ekspert i det arbejdende menneskes psykologi, og arbejder med lederudvikling, forandringsledelse, udvikling af teams, kommunikation og samarbejde og har egen erhvervspsykologisk praksis i København, hvor hun coacher inden for stressbehandling og karriereudvikling. Hun har mere end 15 års undervisningserfaring fra konsulentverdenen som seniorkonsulent i ledelse og har siden 2011 været selvstændig psykolog og coach.

Henrik Hänschell er ejer af og seniorrådgiver i Skills Academy ApS. Han har en dyb og bred viden samt erfaring inden for organisations- og lederudvikling fra bestyrelsesopgaver og topledersparring samt undervisning af ledere på lederkurser, bacheloruddannelsen ’Diplom i Ledelse’ og coaching af ledere og specialister.

Uddannelsens struktur
Du får en lederuddannelse, der strækker sig over 2-2,5 måneder med 3 obligatoriske moduler over i alt 6 dage (2+2+2 dage). Se beskrivelsen af de enkelte moduler nedenfor.

Alle moduler indeholder forelæsninger, gruppedebatter, plenumdiskussioner, cases og en lang række praktiske øvelser, som gør det nemt at indføre direkte i dit daglige virke.

På grund af undervisningens fokus på både teori og deltagernes ledelsesmæssige hverdag, er der tale om små hold med maks. 12 deltagere.

Uddannelsens afholdelsessted
Uddannelsen afholdes på 5-stjernede Copenhagen Marriott Hotel og Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus og varer fra kl. 8:30 – 16:00. Dagene starter med registrering, morgenmad og networking kl. 8:30, og undervisningen starter kl. 9:00. Begge hoteller tilbyder fantastiske og inspirerende kursusfaciliteter og vil sørge for en udsøgt fuld forplejning i deres delikate restauranter.

Uddannelsens undervisningsmateriale
Du vil få undervisningsmateriale tilsendt før hvert modul og henvisninger til relevant, indsigtsgivende faglitteratur og praktiske værktøjer til at styrke din rolle som leder.

Forberedelse og praktisk information
Forud for uddannelsen skal du udfylde et skema, hvor du kortlægger dine nuværende ledelseskompetencer samt dine forventeringer til udbyttet af uddannelsen.

Efter hvert modul skal du forvente at afsætte 2-4 timer til hjemmearbejde.

Du skal selv medbringe computer på uddannelsen.

Diplom
Ved afslutning på uddannelsen modtager du et uddannelsescertifikat som bevis på din deltagelse.

Uddannelsens program

 • Personligtlederskab (DAG 1)
 • Strategisk forandringsledelse (DAG 2)
 • Medarbejderudvikling & personaleledelse (DAG 3 + 4)
 • Forandringsledelse og arbejdspsykologi (DAG 5)
 • Ledelsesbaseret coaching – sparring på dit lederskab (DAG 6)
Modul 1 – 2 sammenhængende dage fra kl. 8:30-16:00
 Personligt lederskab (DAG 1)

 • Personligt lederskab og personlig udvikling
 • Om at vælge sig selv og sin lederrolle
 • Din lederprofil (personlighedstest)

Personligt lederskab og personlig udvikling
Mål: At forholde sig til vilkår og rammer for eget lederskab og at reflektere over eget ståsted som menneske og som leder.

Der arbejdes med at kvalificere blikket for forholdet mellem de faglige, professionelle og personlige aspekter af ledelse. Videre arbejdes der med at skabe forståelse af ledelsesidentitet fra et eksistentialistisk perspektiv – her repræsenteret ved Kirkegaard.

Din lederprofil – personlighedstest
Mål: At opnå indsigt i, hvordan din personlighed kan have betydning for forståelse og udvikling af dit lederskab og samarbejde med medarbejdere, kolleger og chefer.

Fokus på dagen er, på baggrund af din personlige JTI-test, at arbejde med, hvad en indføring i Jungs Typepsykologi kan betyde for opfattelsen af egen subjektivitet, dit lederskab og dine ledelsesmæssige udfordringer. Testresultat og håndbog udleveres.

(Ledelse i praksis – hjemmearbejde)

Strategisk forandringsledelse (DAG 2)

 • Strategiudvikling
 • Det strategiske lederskab
 • Strategi & personaleledelse

Det strategiske lederskab
Mål: At kunne oversætte din virksomheds strategigrundlag til konkrete strategiske fokusområder og strategiske mål for din afdeling/team, dig selv og den enkelte medarbejder.

Et overordnet begrebsapparat og en strategimodel præsenteres. Vi arbejder med at definere strategiske indsatsområder for din virksomhed/afdeling og strategiske mål for dig selv og dine medarbejdere.

Fokus på dagen er at operationalisere strategiarbejdet ved at nedbryde organisationens strategiske målsætninger til klare og implementerbare mål for din afdeling og dine medarbejdere, som du kan arbejde videre med i dialog med dine medarbejdere.

(Ledelse i praksis – hjemmearbejde)

Modul 2 – 2 sammenhængende dage fra kl. 8:30-16:00
 Medarbejderudvikling & personaleledelse (DAG 3 + 4)

 • Værdiskabende ledelse
 • Medarbejderudvikling
 • Ledelsesbaseret coaching
 • Anerkendende ledelse

Medarbejderudvikling og ledelsesbaseret coaching
Mål: At kunne forstå og gøre brug af ledelsesbaseret coaching som kommunikativt ledelsesredskab.

I forlængelse arbejdet på modul 1, med at definere din lederrolle og operationalisering af din organisations strategiske mål, har vi fokus på dine medarbejderes resultatskabelse samt mulighederne for at udvikle deres performance gennem ledelsesbaseret coaching.

Spørgsmål: Hvordan matcher jeg min medarbejders behov for ledelse? Hvordan udvikler jeg min medarbejders kompetencer og engagement og hjælper vedkommende til at blive selvledende? Hvordan kan jeg være medskaber af coachinglignende samtaler? Hvordan gør jeg det i praksis i egen organisation? Hvad er mine udfordringer?

Anerkendelse i ledelse
Mål: At reflektere over begrebet ankerkendelse og anerkendelsens plads og konkret brug i eget lederskab.

Anerkendelse er et af tidens plusord, men begrebet forstås forskelligt. Hvad er anerkendelse, og hvordan kan det have plads i lederskabet? Hvordan bruger jeg anerkendelse i mit lederskab?

(Ledelse i praksis – hjemmearbejde)

Modul 3 – 2 sammenhængende dage fra kl. 8:30-16:00
Forandringsledelse og arbejdspsykologi (DAG 5)

 • Forandringsledelse i praksis
 • Værdiskabende samarbejde
 • Arbejdspsykologi og teamledelse
 • Konflikthåndtering

Mål: At blive bedre til at lede forandringer, så dine medarbejdere arbejder med dig, og resultater opnås. Du får en dybere forståelse for forandringens mekanismer og gode guidelines til, hvordan du implementerer forandringer i din organisation.

Vi fokuserer på at give dig større sikkerhed i rollen som forandringsagent og nye vinkler på dit eget forandringsprojekt. Du bliver fortrolig med planlægning og gennemførelse af forandringer, og du får indsigt i de menneskelige reaktioner under forandring, og hvordan de håndteres.

(Din personlige ledelsescase – tanker før sidste undervisningsdag)

Ledelsesbaseret coaching – sparring på dit lederskab (DAG 6)

 • Din ledelsescase
 • Sparring på konkrete udfordringer i dit lederskab
 • Personlig og arbejdsmæssig handlingsplan
 • Evaluering

Mål: At du kritisk bliver i stand til at belyse og analysere din praksis på baggrund af de forskellige teorisæt og metoder, vi har arbejdet med i undervisningen.

Vi fokuserer på at undersøge udfordringer og dilemmaer i din ledelsesmæssige praksis med henblik på at kvalificere og udvikle dit lederskab.

Da deltagerantallet er begrænset, anbefaler vi, at du tilmelder dig allerede nu, hvis du vil være sikret en plads.

Vi og vores undervisere glæder os til at byde dig velkommen!

Du kan læse mere om uddannelsen og tilmelde dig her.