Deltag på et stærkt fagligt, udfordrende og personligt givende udviklingsforløb, som booster dine lederkompetencer og støtter dig i en krævende dagligdag, hvor vigtige mål og resultater skal nås. Et ambitiøst og intenst læringsforløb, som hæver barren for dig og din virksomhed.

Dit personlige lederskab og viljen til kontinuerligt at holde dig ajour på de væsentligste tendenser og metoder er afgørende, når du skal lykkes i din rolle som leder. Derfor har vi, i samarbejde med erhvervspsykologer og managementkonsulenter med stor praktisk og teoretisk erfaring inden for organisatoriske, ledelsesmæssige og psykologiske problemstillinger, skræddersyet denne lederuddannelse.

Formål

Uddannelsen er for dig, som ønsker at blive skarpere på nye tendenser og effektive ledelsesmetoder, således at du får styrket din lederrolle og får værktøjer til at håndtere din virksomheds mange udfordringer både nu og i fremtiden – samtidig med, at du lærer at beherske og integrere denne indsigt i din ledelsespraksis.

Uddannelsen har det klare mål at styrke og støtte dig i din karriere som leder og samtidig tilføre din virksomhed endnu bedre resultater gennem dit kompetenceløft. Din virksomhed får en leder med et solidt, ledelsesmæssigt fundament til at sætte mål, retning og skabe resultater sammen med og gennem dine medarbejdere.

Jeg blev godt klædt på!

“Øvelserne var meget relevante og godt struktureret. Gruppearbejdet fungerede rigtig godt, og vi holdt de samme grupper begge dage, og det gjorde at vi let kunne gå i gang med arbejdet, fordi vi kendte hinanden, hvilket gjorde at jeg følte mig godt klædt på til øvelserne.”

– Kasper Rudolfsen, CB Group
Super gode undervisere

”Super gode undervisere. De gør alting begribeligt og brugbart. Jeg fik mange brugbare teorier og rigtig gode værktøjer til bl.a. konflikthåndtering og situationsbestemt ledelse. Det bedste var miljøet og underviserne. Ikke noget der var mindre godt. Er meget begejstret for hele ‘pakken’.”

– Tine Ebbensgaard Larsen, Globeteam A/S
God og konstruktiv måde at udfordre på!

“Henrik var virkelig god til at kommunikere budskabet ud samt udfordre os kursister på en god og konstruktiv måde.”

– Mette Wadum

Indhold

 • Personligt lederskab (DAG 1)
 • Strategisk ledelse (DAG 2)
 • Medarbejderudvikling & personaleledelse (DAG 3 + 4)
 • Forandringsledelse og arbejdspsykologi (DAG 5)
 • Ledelsesbaseret coaching – sparring på dit lederskab (DAG 6)

Undervisere

Undervisningen varetages af Erhvervspsykolog Marika Tingleff og Management konsulent Henrik Hänschell.

 • Marika Tingleff er autoriseret psykolog (cand.psych.aut.) med speciale i arbejds- og organisationspsykologi. Hun er ekspert i det arbejdende menneskes psykologi, og arbejder med lederudvikling, forandringsledelse, udvikling af teams, kommunikation og samarbejde og har egen erhvervspsykologisk praksis i København, hvor hun coacher inden for stressbehandling og karriereudvikling. Hun har mere end 15 års undervisningserfaring fra konsulentverdenen som seniorkonsulent i ledelse og har siden 2011 været selvstændig psykolog og coach.
 • Henrik Hänschell er ejer af og seniorrådgiver i Skills Academy ApS. Han har en dyb og bred viden samt erfaring inden for organisations- og lederudvikling fra bestyrelsesopgaver og topledersparring samt undervisning af ledere på lederkurser, bacheloruddannelsen ’Diplom i Ledelse’ og coaching af ledere og specialister.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede har formelt ledelsesansvar, eller som har ledelsesopgaver i virksomheden. Du er interesseret i at få ledelsesværkstøjskassen fyldt op og står med aktuelle ledelsesmæssige udfordringer, du ønsker at få belyst og bearbejdet.

Uddannelsen er for erfarne såvel som nye ledere og projektledere i alle typer virksomheder.

Uddannelsen giver rig mulighed for at etablere netværk med andre ledere på tværs af en række danske og internationale virksomheder.

Afholdelsessted

Uddannelsen afholdes på 5-stjernede Copenhagen Marriott Hotel og Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus og varer fra kl. 8:30 – 16:00. Dagene starter med registrering, morgenmad og networking kl. 8:30, og undervisningen starter kl. 9:00. Begge hoteller tilbyder fantastiske og inspirerende kursusfaciliteter og vil sørge for en udsøgt fuld forplejning i deres delikate restauranter.

Struktur

Du får en lederuddannelse, der strækker sig over 2-2,5 måneder med 3 obligatoriske moduler over i alt 6 dage (2+2+2 dage). Se beskrivelsen af de enkelte moduler nedenfor.

Alle moduler indeholder forelæsninger, gruppedebatter, plenumdiskussioner, cases og en lang række praktiske øvelser, som gør det nemt at indføre direkte i dit daglige virke.

På grund af undervisningens fokus på både teori og deltagernes ledelsesmæssige hverdag optages der maksimalt 15 deltagere pr. hold.

Materiale

Du vil få undervisningsmateriale tilsendt før hvert modul og henvisninger til relevant, indsigtsgivende faglitteratur og praktiske værktøjer til at styrke din rolle som leder.

Forberedelse og praktisk

Vi bruger udviklingsværktøjet JTI til individuel typeprofilering. Værktøjet tager afsæt i din personlige profil som leder, når vi på uddannelsen arbejder med dit potentiale og hjælper dig til at udnytte dine personlige præferencer bedst muligt.

Efter hvert modul skal du forvente at afsætte 2-4 timer til hjemmearbejde.

Du skal selv medbringe computer på uddannelsen.

Ved uddannelsens afslutning modtager du et uddannelsescertifikat som bevis på din deltagelse.

Er du interesseret?

For personlig rådgivning om lederuddannelsen kontakt venligst Montus Business Academy på telefon +45 5372 8000 eller send en e-mail til info@montus.dk.

Program

Modul 1
– 2 sammenhængende dage fra kl. 8:30-16:00

Personligt lederskab (DAG 1)

 • Personligt lederskab og personlig udvikling
 • Om at vælge sig selv og sin lederrolle
 • Din lederprofil (personlighedstest)

Personligt lederskab og personlig udvikling
Mål: At forholde sig til vilkår og rammer for eget lederskab og at reflektere over eget ståsted som menneske og som leder.
Der arbejdes med at kvalificere blikket for forholdet mellem de faglige, professionelle og personlige aspekter af ledelse. Videre arbejdes der med at skabe forståelse af ledelsesidentitet fra et eksistentialistisk perspektiv – her repræsenteret ved Søren Kierkegaard.
Din lederprofil – personlighedstest
Mål: At opnå indsigt i, hvordan din personlighed kan have betydning for forståelse og udvikling af dit lederskab og samarbejde med medarbejdere, kolleger og chefer.
Fokus på dagen er, på baggrund af din personlige JTI-test, at arbejde med, hvad en indføring i Jungs Typepsykologi kan betyde for opfattelsen af egen subjektivitet, dit lederskab og dine ledelsesmæssige udfordringer. Testresultat og håndbog udleveres.
(Ledelse i praksis – hjemmearbejde)

Strategisk ledelse (DAG 2)

 • Strategiudvikling
 • Det strategiske lederskab
 • Strategi & personaleledelse

Det strategiske lederskab
Mål: At kunne oversætte din virksomheds strategigrundlag til konkrete strategiske fokusområder og strategiske mål for din afdeling/team, dig selv og den enkelte medarbejder.
Et overordnet begrebsapparat og en strategimodel præsenteres. Vi arbejder med at definere strategiske indsatsområder for din virksomhed/afdeling og strategiske mål for dig selv og dine medarbejdere.
Fokus på dagen er at operationalisere strategiarbejdet ved at nedbryde organisationens strategiske målsætninger til klare og implementerbare mål for din afdeling og dine medarbejdere, som du kan arbejde videre med i dialog med dine medarbejdere.
(Ledelse i praksis – hjemmearbejde)

Modul 2
– 2 sammenhængende dage fra kl. 8:30-16:00

Medarbejderudvikling & personaleledelse (DAG 3 + 4)

 • Værdiskabende ledelse
 • Medarbejderudvikling
 • Ledelsesbaseret coaching
 • Anerkendende ledelse

Medarbejderudvikling og ledelsesbaseret coaching
Mål: At kunne forstå og gøre brug af ledelsesbaseret coaching som kommunikativt ledelsesredskab.
I forlængelse af arbejdet på modul 1, hvor du definerede din lederrolle og operationalisering af din organisations strategiske mål, har vi fokus på dine medarbejderes resultatskabelse samt mulighederne for at udvikle deres performance gennem ledelsesbaseret coaching.
Spørgsmål: Hvordan matcher jeg min medarbejders behov for ledelse? Hvordan udvikler jeg min medarbejders kompetencer og engagement og hjælper vedkommende til at blive selvledende? Hvordan kan jeg være medskaber af coachinglignende samtaler? Hvordan gør jeg det i praksis i egen organisation? Hvad er mine udfordringer?
Anerkendelse i ledelse
Mål: At reflektere over begrebet ankerkendelse og anerkendelsens plads og konkret brug i eget lederskab.
Anerkendelse er et af tidens plusord, men begrebet forstås forskelligt. Hvad er anerkendelse, og hvordan kan det have plads i lederskabet? Hvordan bruger jeg anerkendelse i mit lederskab?
(Ledelse i praksis – hjemmearbejde)

Modul 3
– 2 sammenhængende dage fra kl. 8:30-16:00

Forandringsledelse og arbejdspsykologi (DAG 5)

 • Forandringsledelse i praksis
 • Værdiskabende samarbejde
 • Arbejdspsykologi og teamledelse
 • Konflikthåndtering

Mål: At blive bedre til at lede forandringer, så dine medarbejdere arbejder med dig, og resultater opnås. Du får en dybere forståelse for forandringens mekanismer og gode guidelines til, hvordan du implementerer forandringer i din organisation.
Vi fokuserer på at give dig større sikkerhed i rollen som forandringsagent og nye vinkler på dit eget forandringsprojekt. Du bliver fortrolig med planlægning og gennemførelse af forandringer, og du får indsigt i de menneskelige reaktioner under forandring, og hvordan de håndteres.
(Din personlige ledelsescase – tanker før sidste undervisningsdag)

Ledelsesbaseret coaching – sparring på dit lederskab (DAG 6)

 • Din ledelsescase
 • Sparring på konkrete udfordringer i dit lederskab
 • Personlig og arbejdsmæssig handlingsplan
 • Evaluering

Mål: At du kritisk bliver i stand til at belyse og analysere din praksis på baggrund af de forskellige teorisæt og metoder, vi har arbejdet med i undervisningen.
Vi fokuserer på at undersøge udfordringer og dilemmaer i din ledelsesmæssige praksis med henblik på at kvalificere og udvikle dit lederskab.

Download PDF-materiale.

Vi og vores undervisere glæder os til at byde dig velkommen!

Arrangementet inkluderer fuld forplejning, e-learning materiale samt uddannelsesdiplom som bevis for din deltagelse. Der vil desuden være rig mulighed for at netværke med de øvrige deltagere samt undervisere.

Kursusevalueringer

 1. Pernille Parsberg Skydsgaard, Oticon

  ”Skøn fremstråling og engagement fra begge undervisere. Helheden med både teori, opgaver og snak fungerede rigtig godt.”

 2. Dorthe Bøje Rasmussen, Det Danske Klasselotteri A/S

  ”Begge undervisere var sikre og kompetente. Jeg synes det hele var interessant. Det var afvekslende, og vi deltagere var aktivt involveret.”

 3. Pia Viltoft Wamberg, Ucomposites A/S

  ”Super godt at vi udvekslede egentlige problemer og assisterede hindanden med løsnings forslag/muligheder. Alt var rigtig godt på forskellige måder.”

 4. Janne Haaning Okholm, Cryos International

  ”Begge konsulenter var fremragende og meget engagerede. Bedst var mulighed for at alle var involverede. Meget “levende” undervisning når muligt komme op og stå (mulighed for at brede os ud i foyeren). Dejlig størrelse på holdet gjorde engagement fra hele teamet muligt.”

SKRIV EN ANMELDELSE

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Deltag på uddannelsen som mange andre
Vores samarbejdspartnere
Brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os ved at sende en e-mail til info@montus.dk. Du kan også ringe ind til os. Vi sidder klar til at tage imod din henvendelse.

Ofte stillede spørgsmål
Er der stadig ledige pladser på kurset?

Ud for hver dato findes en firkant med én af tre følgende farver:

Er kurset markeret som udsolgt, er du velkommen til at skrive til os på info@montus.dk. Læs mere under punktet ”Kan jeg komme på venteliste på et kursus, som er udsolgt?” .

Kan man lave en forhåndsreservation?

Ja. Da mange af vores arrangementer har et begrænset antal deltagerpladser, er det muligt at lave en forhåndsreservation. Du er dermed sikret en plads på holdet helt uforpligtende og uden nogen form for økonomisk hæftelse. Vilkårene for reservationen afhænger af arrangement og aftale.

Kan jeg komme på venteliste på et kursus, som er udsolgt?

Du kan som udgangspunkt godt skrive dig på venteliste til et udsolgt kursus. Dog garanterer vi ikke, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig.

Vi anbefaler derfor, at du tilmelder dig første ledige dato og samtidig skriver til os på info@montus.dk, at du ønsker at komme på venteliste på et udsolgt hold.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Du kan tilmelde dig helt frem til dagen før afholdelsen enten online på hjemmesiden, som er åbent døgnet rundt, pr. e-mail eller ved telefonisk kontakt inden for vores åbningstid, som er mandag til fredag fra kl. 8:30 – 16:30.

Bemærk, at der er begrænset antal pladser på mange afholdelser. Derfor kan kurset godt blive udsolgt, hvis du venter for længe med at tilmelde dig. Vi anbefaler derfor altid, at du tilmelder dig i god tid. Når du har tilmeldt dig, modtager du umiddelbart efter en bekræftelse pr. e-mail.

Er kurset markeret som udsolgt, er du velkommen til at skrive til os på info@montus.dk. Læs mere under punktet ”Kan jeg komme på venteliste på et kursus, som er udsolgt?”.

Hvor afholder I jeres kurser?

Vi afholder vores kurser i luksuriøse, 5-stjernede hotelomgivelser i hjertet af København, Odense og Aarhus.

De unikke kursusfaciliteter indbyder til lærerige og inspirerende kursusdage, og med hotellernes 5-stjernede service sørger de for udsøgt forplejning hele dagen. Vores deltagere er derfor i de bedste hænder og går ikke kun hjem med ny viden og gode arbejdsværktøjer, de går også hjem med en uforglemmelig oplevelse.

Vores arrangementer afholdes på Copenhagen Marriott Hotel, Comwell Odense – H. C. Andersen Hotel og Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus.

Afholder I interne firmakurser?

Ja, vi udbyder skræddersyede, interne firmakurser, hvor vores undervisere og foredragsholdere kommer ud til virksomheden, når det passer ind i kalenderen.

Du kan læse meget mere om vores interne formakurser her.

Du er også velkommen til at ringe og høre nærmere på tlf. +45 5372 8000 og få et uforpligtende tilbud.

Kan jeg få rabat?

Montus har forskellige rabatmuligheder.

Eksempelvis er der mulighed for rabat ved tilmelding af flere personer fra samme virksomhed. Du har også mulighed for at opnå rabat, hvis du har brug for flere kompetencegivende kurser.

Kontakt os for at høre mere om rabatmulighederne.

Se alle spørgsmål og svar her

Relaterede kurser