×

Privatlivspolitik

Generelt

Hos Montus Business Academy (herefter Montus) går vi højt op i at beskytte og respektere dit privatliv.

Denne persondatapolitik handler om, hvorledes Montus indsamler, behandler, deler og anvender personlige oplysninger om dig, som anvender vores hjemmeside, kontakter os via e-mail eller bliver kontaktet af Montus.

Du godkender denne privatlivspolitik og i forlængelse heraf vores håndtering og behandling af dine persondata ved anvendelse af vores hjemmeside, ved at kontakte os, eller hvis du kontaktes af Montus og giver din accept til Montus’ brug af dine kontaktoplysninger med henblik på modtagelse af nyhedsbreve og kampagnetilbud. Samtidig giver du os tilladelse til at kontakte dig igennem digitale kommunikationskanaler.

Montus er dataansvarlig for dine personlige oplysninger. Al henvendelse til Montus kan ske via e-mail info@montus.dk eller på telefon +45 5372 8000.

Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvordan gør vi det og til hvilke formål

Når du besøger Montus’ hjemmeside, www.montus.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden. Konkret drejer det sig om den type af browser, du anvender, din IP-adresse og den tilhørende netværkslokation samt informationer om din computer.

Formålet her er at optimere brugeroplevelsen af Montus’ hjemmeside, funktioner og services samt for at kunne kommunikere med dig og besvare eventuelle spørgsmål, du skulle have til vores produkter og ydelser.

Når du kontaktes af Montus og opgiver dit navn og e-mailadresse til brug for modtagelse af nyhedsbreve og kampagnetilbud, bliver disse informationer anvendt sammen med den stillingsbetegnelse, som virksomheden, du arbejder for, har angivet på sin hjemmeside.

Formålet med brugen af navn, e-mailadresse og stillingsbetegnelse er at kunne målrette og sende specifikke nyhedsbreve og kampagner, som kunne være relevante og aktuelle for dig i lige netop den stilling, du sidder i.

Når du foretager et køb hos Montus eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, eksempelvis navn, stillingsbetegnelse, virksomhedsnavn, adresse/virksomhedsadresse, e-mailadresse, telefonnr. og EAN nr.

Ovenstående oplysninger anvendes med det formål at kunne levere det købte arrangement samt forud for og efter afholdelse af arrangementet at kunne kommunikere med dig om vigtig og relevant information, herunder eksempelvis rådgivning og kursusændringer. Ovenstående oplysninger er endvidere vigtige ifm. fakturering af dit køb, ligesom at informationerne behandles for at kunne overholde specifikke lovkrav, herunder bl.a. vedrørende bogføring og regnskab.

Modtagere af personoplysninger

Modtagere af personoplysninger for at kunne behandle din ordre. Montus gemmer og deler følgende personlige oplysninger med vores partnere og leverandører for at kunne levere og fakturere for det købte arrangement: navn, stillingsbetegnelse, virksomhedsnavn, adresse/virksomhedsadresse, e-mailadresse, telefonnr. og EAN nr. Informationerne deles med WordPress (WooCommerce) og Dinero.

Chat på hjemmesiden. Montus anvender Zendesk som leverandør til at kunne tilbyde besøgende på Montus’ hjemmeside rådgivning og hjælp ved at chatte og kommunikere med dem. Afgiver du persondata ifm. din chat på Montus’ hjemmeside gemmes og behandles disse oplysninger af Montus og Zendesk udelukkende for at kunne svare fyldestgørende og tilfredsstillende på spørgsmål.

Oplysninger kan overdrages til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på Montus’ vegne. Montus gør brug af eksterne samarbejdspartnere til eksempelvis teknisk drift af vores hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve og målrettet markedsføring. Disse leverandører er databehandlere og må ikke gøre brug af oplysningerne til andet end den indgåede aftale med Montus, og ligeledes er de underlagt fortrolighed.

Dine rettigheder

Ret til indsigt. Du kan til enhver tid anmode om at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig, til hvilket formål, de anvendes og ikke mindst hvilke kategorier af oplysninger, der måtte være, og hvorfra informationerne stammer. Du kan ligeledes få udleveret en kopi af de personoplysninger, vi opbevarer. Vi kræver dog dokumentation fra dig, førend de udleveres.

Ret til berigtigelse. Du har altid ret til at få urigtige, personlige oplysninger om dig selv berigtiget af Montus. Bliver du opmærksom på fejl i de informationer, vi har registreret om dig, bedes du rette skriftlig henvendelse til os, hvorefter informationerne vil blive tilrettet.

Ret til sletning. Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger hos Montus, hvis du tilbagekalder dit samtykke, og Montus ikke har andet retsgrundlag til at beholde oplysningerne. Såfremt det fortsat er nødvendigt at beholde personoplysningerne for, at Montus kan overholde retlige forpligtelser, er Montus ikke forpligtet til at slette dine personlige oplysninger.

Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til udelukkende at bestå af opbevaring, hvis du eksempelvis mener, at oplysningerne, vi anvender om dig, ikke er korrekte.

Ret til dataportabilitet. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysningerne, som du har givet Montus, udleveret i en struktureret og et maskinlæsbart format og anmode om at få disse oplysninger overført til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse. Du kan til enhver til gøre indsigelse mod Montus’ anvendelse af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, rådgivning og anden kommunikation.

Ret til tilbagekaldelse af samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du har givet Montus til en bestemt behandling af personoplysninger, herunder eksempelvis fremsendelse af e-mails.

Ret til at klage. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage over den måde, vi behandler og anvender dine personoplysninger på. Klagen kan indgives til Datatilsynet. Du finder nærmere information på www.datatilsynet.dk.

Sikkerhed

Montus har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun de medarbejdere hos Montus, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til disse oplysninger.

Kontaktoplysninger

Montus Business Academy ApS, CVR nr. 39184664, er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via www.montus.dk.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til nærværende Privatlivspolitik, eller skulle du ønske at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet under punkt 4, bedes du kontakte

Montus Business Academy ApS
Strandvejen 60, 5. sal
2900 Hellerup
CVR: 39184664
E-mail: info@montus.dk
Tlf.: +45 5372 8000 – åben alle hverdage fra kl. 8:30 til 16:30.

Ændringer i Privatlivspolitikken

Såfremt Montus foretager ændringer i denne Privatlivspolitik, bliver du orienteret om dette ved dit næste besøg på www.montus.dk.