Sluk emhætten – træn din hjerne og træf bedre beslutninger

Kender du den rare følelse, når du efter timers arbejde i køkkenet strækker hånden frem og slukker emhætten, og roen indfinder sig? Emhættestøjen minder om den støj, vi ofte lever i i vores hverdag. Her består det larmende lydtapet bare af alle vores tanker, bekymringer og halvfærdige beslutninger. Fantastiske teknologiske land- vindinger med smartphones og internetadgang udsætter os for en evigt stigende strøm af information, som kræver flere og flere og hurtigere og hurtigere beslutninger. Men vi er slet ikke gearet til at leve i den komplekse virkelighed, vi har skabt og farer vild i uendelige muligheder, valg og beslutninger. Ofte løber vi efter mere uden helt at være bevidste om, hvad vi løber efter og hvorfor. Vi føler os stressede og pressede og tager forkerte beslutninger – beslutninger, der i det lange løb ikke gavner vores liv og lykke. I rigtig mange tilfælde lader vi os snyde og styre af mekanismer i vores hjerne. Uden at vi bemærker det, baserer vi vores beslutninger på frygt og følelser, hvor det ville være langt bedre for os, hvis vi var bevidste og velovervejede i vores handlinger.

Omkring 430.000 danskere har ifølge Stressforeningen seriøse stresssymptomer eller er sygemeldt med stress. Selv om tallet kunne tyde på, at vi har svært ved at følge med og nok burde indrette os anderledes, kommer verden ikke på magisk vis til at ændre sig tilbage til dengang, hvor vi kun blev forstyrret af for eksempel telefoner, når vi var derhjemme, og hvor vi ikke konstant skulle forholde os til alverdens nyheder på flere platforme. Derfor er vi nødt til at lære at skabe ro i alt det, vi møder i vores moderne liv, og alle de forventninger, vi har til det. Men hvordan lærer vi at slukke for vores indre emhætte, så vi kan finde ro til at træffe de allerbedste beslutninger? Dette og meget andet lærer du på Montus’ populære konference Hjernedagen – bliv endnu skarpere i en travl hverdag.

Når vi træner hjernen til bedre at sortere i vores tankemylder og mentalt at rydde op, vil vi få langt mere overskud i vores hverdag. Vi får overskud af at blive bevidst om vores tankemønster og træffe nye beslutninger om, hvad vi vælger at have fokus på.

Stress er ikke forbeholdt nogen bestemt gruppe, men der er flest stresstilfælde blandt ledere, mellemledere og omsorgsmedarbejdere samt mennesker, der arbejder med viden på den ene eller anden måde. De første på grund af stadigt stigende krav til resultater og effektivitet i en globaliseret verden. De sidste, fordi omfanget af arbejdsopgaver ofte er grænseløst og derfor skal afgøres af den enkelte. Uanset arbejdskravene har mange også svært ved at finde mental ro på arbejdspladsen på grund af fysiske forhold. Vi har indrettet os med åbne kontorlandskaber, storrumskontorer og mobile arbejdsstationer, hvor det næsten er umuligt ikke at blive afbrudt og påvirket af snak og larm og føle sig udfordret af at skulle være omstillingsparat hele tiden. Og for de mange, der har en hjemmearbejdsplads, er skellet mellem arbejdsplads og hjem, mellem arbejdstid og fritid, flydt ud og blevet udefinerbart, og mange er endt med at føle, de er på 24/7. Fælles for os alle er, at vi lever i en moderne verden, der stiller tårnhøje krav til os, og vi bliver ofte stressede, fordi vi har tårnhøje forventninger til os selv, bekymrer os og bebrejder os selv, ikke bare i arbejdssammenhæng, men i alle livets facetter.

Beslutninger er biologisk funderet – de er et resultat af hjerneaktivitet. Jo bedre du er til at regulere dine følelser, des mindre vil du ligge under for emotionelle og impulsive signaler i din hjerne, og du vil blive bedre i stand til at træffe gode beslutninger.

Det er efterhånden veldokumenteret, at meditation og mentaltræning, herunder mindfulness, har en positiv effekt på stress. Men hvad er det egentlig, der sker inde i hjernen, når du dyrker mentaltræning eller mediterer? Og hvordan kan du bruge den nyeste viden inden for hjerneforskning til at skabe en bedre hverdag for dig selv? Med mere ro, mindre mental støj – og bedre beslutninger.

Med et solidt fundament af forskning i alt fra psykologi og neurovidenskab til sociologi giver konferencen Hjernedagen – bliv endnu skarpere i en travl hverdag dig den nyeste viden om din hjerne, så du kan bruge den bedst muligt. Underviseren på dagen er erhvervssociolog og mentaltræner Rikke Østergaard.

Mentaltræning handler om at koncentrere sig om én ting ad gangen i stedet for at springe frem og tilbage mellem mange tanker og mellem, hvad der skal ske i morgen, eller hvad der skete i sidste uge. Når der så er skabt ro og plads, kan du begynde at rydde op i den mentale larm – emhætten – der kører som et lydtapet i baggrunden.

Mentaltræning og meditation, som vi vil præsentere dig for på denne konference, kan være dine redskaber til forandring. Du vil opleve, at roen breder sig omkring dig, og du får mere overskud, når du begynder at skrue ned for støjen og bruge mentaltræning i din hverdag. Mentaltræning skal her forstås som de øvelser og principper, der blandt andet gennem fokus på dit åndedræt og din krop skaber ro. Ro, så du kan gennemskue dig selv og andre, og ro til at kunne se, hvad der foregår, når du træffer en beslutning i frygt eller følelsesmæssig uligevægt.

På konferencen får du indsigt i, hvad mentaltræning går ud på, ligesom du får øvelser og instruktioner, så du let kan komme i gang med at finde ro og tilstedeværelse i din egen travle hverdag. Mange har en skeptisk holdning til mentaltræning, specielt efter at begrebet mindfulness er blevet allemandseje. Men et er holdninger og gammel viden – i dag er der videnskabeligt belæg for at sige, at mentaltræning og meditation skaber varige forandringer i den menneskelige hjerne. Derfor har vi på denne konference valgt at tage det forskningsmæssige grundlag med, som bekræfter påstanden om, at mentaltræning virker og kan hjælpe dig til at træffe bedre beslutninger i dit liv.

Vi skal træne vores mentale bevidsthed i alle vores daglige gøremål så ofte som muligt.
Det behøver ikke at være 2 x 10 minutter om dagen, som normal mindfulnesstræning foreskriver. Vi skal meget hellere træne at være til stede i alle livets gøremål, både på arbejdet og i fritiden.

Vi lægger ud med at introducere dig til mentaltræning, inden vi stiller skarpt på, hvad det er, vi moderne mennesker higer sådan efter, når vi leder efter meningen med livet. Vi søger ofte meningen i vores arbejde, men finder den sjældent der. Men hvilke beslutninger er det så, vi skal træffe, når vi skal finde vores rigtige retning? Og hvad vil det egentlig sige at træffe rigtige beslutninger? Dette kommer vi ind på, inden vi fortæller dig om alt det, vores unikke hjerne kan vænnes til, så vi kan tage styringen i vores liv. Vi gennemgår nogle af de mange mekanismer, der kan snyde os, og som vi skal være opmærksomme på, så vanerne ikke igen tager over, og så runder vi af med den store bonus, der ligger i mentaltræningen – at det ikke kun gavner os selv på helt individuelt niveau, men også de mennesker, der omgiver os hver især.

Konferencen giver dig viden og inspiration, som potentielt kan styrke os mennesker i vores omgang med hinanden og skabe en hverdag med langt større overskud og glæde. En hverdag, hvor vi er bevidste om de valg, vi træffer, så de beslutninger, vi træffer, hænger sammen med de mål, vi har sat os, og fører os til målet. Konferencen er for dig som enkeltperson, men i høj grad også til mennesker omkring dig – på jobbet, i familien, i parforholdet, i organisationen og i samfundet.

Vejen er banet, lad os komme i gang.

Læs mere, og tilmeld dig den populære konference Hjernedagen – bliv endnu skarpere i en travl hverdag hos Montus her.

Kilde: Østergaard & Kirk, 2016, Sluk emhætten – træn din hjerne og træf bedre beslutninger.