Alle vores arrangementer er fradragsberettigede

Kan alle kursusudgifter trækkes fra?
Vores (og SKAT’s) svar er JA.

Alle arbejdsgivere har fradrag for udgifter til deres medarbejderes efteruddannelse, såfremt kurset/uddannelsen har til formål at vedligeholde og ajourføre medarbejdernes viden og kvalifikationer.

”Ligesom skattefriheden omfatter alle slags uddannelser, omfatter skattefriheden også alle slags kurser. SKAT betragter kurser som korterevarende undervisningsforløb. Der kan derfor modtages skattefrie ydelser til såvel korte som længerevarende kurser, uanset om de udbydes af private eller det offentlige, og uanset hvordan kurset finansieres.” Kilde: C.A.5.4 Undervisning – SKAT

Derudover giver alle vores kurser/uddannelser også arbejdsgiverfradrag for dobbelt husførelse under kursusopholdet, såfremt kursustager har opholdsudgifter i forbindelse med kurset/uddannelsen.

Desuden er medarbejdere skattefrie af arbejdsgiverbetalt efteruddannelse.

Fradraget for udgifter til efteruddannelse er omfattet af bundgrænsen på kr. 6.100 årligt i 2018. Se LL § 9, stk. 1.

Kompetencefonde
Virksomheder og deres medarbejdere kan søge om tilskud til efteruddannelse, såfremt de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde. Fondene giver tilskud til deltagerbetaling, løntilskud og til udgifter til transport, ophold og undervisningsmaterialer (kilde: Dansk Erhverv).

Kom på kursus/uddannelse hos Montus
Vi er et efteruddannelsesinstitut, der udbyder kvalitetssikrede og højaktuelle kurser og uddannelser til modne erhvervsfolk, som ønsker at udvikle deres faglige og personlige kompetencer.

For at sikre viden, vækst og udvikling i Danmark er det afgørende, at medarbejdere har fokus på deres faglige og personlige udvikling. Dine kompetencer er en vigtig del af dit arbejde, og hos Montus Business Academy ønsker vi at kunne medvirke til den fortsatte udvikling af din karriere.

Vi præsenterer et bredt udvalg af inden for bl.a. HR & ledelse, it, kommunikation, personlig udvikling og salg.

Du kan læse meget mere om, hvem vi er og se hele vores spændende udvalg af arrangementer her.