Alle vores arrangementer er fradragsberettigede

Kan alle kursusudgifter trækkes fra?
JA – er vores (og SKAT’s) svar.

Skattefradrag for udgifter ved deltagelse i kurser
En arbejdsgiver har altid fradrag for udgifter til uddannelse og kurser for personalet. Det gælder, uanset om uddannelsen eller kurset har relevans for arbejdet i virksomheden eller ej. Den ansatte skal kun beskattes, hvis der er tale om en rent privat uddannelse eller kursus.

”Ligesom skattefriheden omfatter alle slags uddannelser, omfatter skattefriheden også alle slags kurser. SKAT betragter kurser som korterevarende undervisningsforløb. Der kan derfor modtages skattefrie ydelser til såvel korte som længerevarende kurser, uanset om de udbydes af private eller det offentlige, og uanset hvordan kurset finansieres.” Kilde: C.A.5.4 Undervisning – SKAT

Alle kurser, konferencer og uddannelser, som udbydes af Montus Business Academy, er vedligeholdende efteruddannelse.

Derudover giver alle vores kurser/uddannelser også arbejdsgiverfradrag for dobbelt husførelse under kursusopholdet, såfremt kursustager har opholdsudgifter i forbindelse med kurset/uddannelsen.

Der er en samlet bundgrænse for fradraget. Bundgrænsen på 6.600 kr. i 2022 (6.500 kr. i 2021) skal du trække fra først. Skriv fradraget i rubrik 58 på årsopgørelsen.

Kompetencefonde
Virksomheder og deres medarbejdere kan søge om tilskud til efteruddannelse, såfremt de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde. Fondene giver tilskud til deltagerbetaling, løntilskud og til udgifter til transport, ophold og undervisningsmaterialer (kilde: Dansk Erhverv).

Eksterne kurser
Hvis kursusdeltagerens virksomhed er en fuldt momspligtig virksomhed, vil virksomheden have fuldt fradrag for den moms, der belaster kurset, herunder bespisning og hoteludgifter. Dette gælder, hvad enten fakturaen fra kursusvirksomheden er specificeret eller ej (til gengæld har kursusleverandøren alene 25 % momsfradrag på forplejningen).

Den ansatte betaler
Hvis det er den ansatte og ikke arbejdsgiveren, der betaler for uddannelsen, er der meget stramme regler for fradragsret. Det er derfor vigtigt, at det er arbejdsgiveren og ikke den ansatte, der ”køber” uddannelsen til den ansatte, hvis man vil have skatten til at betale cirka halvdelen af uddannelsesudgiften.

Kom på kursus hos Montus
For at sikre viden, vækst og udvikling i Danmark er det afgørende, at medarbejdere har fokus på deres faglige og personlige udvikling. Dine kompetencer er en vigtig del af dit arbejde, og hos Montus Business Academy ønsker vi at kunne medvirke til den fortsatte udvikling af din karriere.

Vi præsenterer et bredt udvalg af kurser og konferencer inden for bl.a. HR & ledelse, it, kommunikation, personlig udvikling og salg. Se hele vores spændende udvalg af arrangementer her og nogle af vores bestsellere nedenfor:

4-dages arbejdsuge
Bæredygtig forretningsudvikling

Chefsekretær Uddannelsen (3 moduler)
Din skriftlige kommunikation
Excel Uddannelsen (5 moduler)
innerMBA
Koordinator Uddannelsen (5 moduler)
Lederuddannelsen (6 dage)

Mental sundhed
Mindfulness
Personlig planlægning og effektivitet
Positiv Psykologi
Præsentationsteknik

Psykologisk tryghed & høj performance (2 dage)
Salg & markedsføring Uddannelsen (KAM)
Stresshåndtering (2 dage)

Vi glæder os til at byde dig velkommen!