Lederuddannelsen: et lærings- og sparringsrum med værktøjer til den aktuelle ledelsesvirkelighed

Lederuddannelsen består af 3 moduler over i alt 6 kursusdage. Hvert modul består af 2 kursusdage, der hænger sammen – herefter 4 ugers mellemrum inden næste modul. Uddannelsen tager ca. 3 måneder.

Uddannelsen er bygget op på denne måde, at deltagerne på første modul bliver præsenteret for en række ledelsesværktøjer og herefter har 4 uger, hvor de har mulighed for at tage disse værktøjer i brug i dagligdagen. På de øvrige moduler vil der være rig mulighed for sparring med de øvrige deltagere og underviseren – bl.a. omkring, hvordan implementeringen af disse nye værktøjer i konkrete situationer er gået. Underviserne oplever, at dette skaber et gavnende flow og giver mulighed for at følge op på deltagernes individuelle, aktuelle ledelsesvirkelighed.

Uddannelsens undervisere

Undervisningen varetages af Marika Tingleff og Henrik Hänschell. Marika er uddannet erhvervspsykolog med en kandidatgrad fra Københavns Universitet og har arbejdet som arbejds- og organisationspsykolog og konsulent i mere end 17 år. Hun har derfor en masse erfaring med at udvikle ledere samt behandle mennesker, hvor arbejdslivet driller – f.eks. ved stress.

Henrik er ledelseskonsulent og CEO og har ligeledes en kandidatgrad fra Københavns Universitet. Han har mere end 30 års erfaring med både undervisning og konsulentrådgivning, hvorfor Henrik har en masse erfaring med personlig kommunikation og generel ledersparring og ledelse i praksis.

Marikas psykologbaggrund og ekspertise inden for psykologi kombineret med Henriks konsulentbaggrund, fungerer rigtig godt sammen, og giver deltagerne et komplet overblik over de værktøjer, der er nødvendige for succesfuld ledelse.

Hvem kan deltage på uddannelsen

I helt korte træk: alle ledere. Tidligere deltagere har både været ledere med lang erfaring inden for ledelse i praksis, som ønsker at få fyldt værktøjskassen op med teoretiske værktøjer, men har også været nye ledere, der ønsker konkret teori og værktøjer, som de kan implementere i deres daglige arbejde allerede efter første modul.

JTI-personlighedstest

Inden uddannelsesstart bedes deltagerne udfylde en JTI-personlighedstest. Henrik er certificeret i JTI-tests og bruger dem aktivt undervejs i undervisningen, sådan at der tages udgangspunkt i deltagerne selv, så de får værktøjer med hjem, som passer på dem selv, og som de kan bruge direkte i deres dagelige arbejde.

Modul 1 – dag 1 + 2

Undervisningen på Lederuddannelsens første modul varetages af begge undervisere og handler om personligt lederskab og strategisk ledelse.

På første dag lægges der ud med at kigge på JTI-personlighedsprofilerne. JTI-testen fungerer som et værktøj til at udvikle sig igennem samt lære sig selv som leder bedre at kende og til at lære deltagerne at se forskellige perspektiver i de ledelsesmæssige sammenhænge, de indgår i. Testen hjælper en til at forstå, hvorfor andre reagerer, som de gør, samt hvordan man selv kan reagere og respondere på en måde, som får det bedste ud af en given samarbejdssituation.

I sammenhæng med JTI-testen og resultaterne deraf, finder man ud af, hvem man er som leder, og hvordan man kan bruge ens forudsætninger bedst muligt, når man træder i karakter som leder.

Modul 2 – dag 3 + 4

På andet modul underviser Henrik i medarbejderudvikling og personaleledelse. Efter første modul får deltagerne nogle refleksionsopgaver med hjem, som man selv kan vælge enten at arbejde videre med eller gemme til efter uddannelsen. Dette kunne f.eks. være generelle refleksioner, man har gjort sig mellem modul 1 og 2, eller hvilke resultater man ønsker at opnå.

Modul 2 handler om, hvordan man som leder skaber resultater både sammen med sine medarbejdere, men også generelt med andre mennesker. Der fokuseres på, hvordan medarbejdere ikke er ressourcer, men har ressourcer, og dermed hvordan man får bragt disse ressourcer fordelagtigt i spil, bl.a. gennem coaching.

Modul 2 har et generelt fokus på de resultater, der forventes, man skal skabe i sin organisation, og hvordan man som leder skaber dem sammen med medarbejderne.

Modul 3 – dag 5 + 6

På sidste modul underviser Marika i forandringsledelse og arbejdspsykologi. På dette modul arbejdes der med ledelsesbaseret coaching med fokus på sparring.

Her får deltagerne mulighed for at danne sig et overblik over, hvordan man driver de ting, der er i forandring i ens organisation i øjeblikket. Der skabes et refleksionsrum, som giver mulighed for at blive bedre til at lede disse forandringer. Marikas evner inden for arbejdspsykologi er i spil på dette modul, hvor der også arbejdes med konflikthåndtering og kommunikation. På dette modul kigges der også på deltagernes egne, aktuelle ledelsesmæssige udfordringer, blandt andet ved coaching i praksis. Deltagerne får værktøjer til, hvordan man kan drøfte disse udfordringer. På den måde får deltagerne både værktøjerne med hjem, men de får dem også afprøvet, mens de er på uddannelsen.

Ved forandringledelse undervises der i at lægge en plan for at udrulle en forandring i organisation, såvel lille som stor. Da det er lederne, der driver de resultater, der kommer ud af forandringen, sørges der for, at deltagerne får nogle værktøjer med hjem, så de står stærkere i de udfordringer, som forandringer skaber i organisationer.

På sidste dag bruges der en del tid på sparring med de øvrige deltagere. Dette gør, at deltagerne bl.a. får indblik i, hvad andre ville have gjort i lignende situationer, hvortil Marika bakker op med værktøjer og teorier til at finde de bedste løsninger.

Marika tilbyder også sparring på aktuelle problematikker i hver deltagers lederskab, så deltageren går derfra med fornemmelsen af at have en handlingsplan og konkrete bud på, hvordan ens ledelsesmæssige udfordringer skal håndteres.

Generelt om uddannelsen

Vores lederuddannelse er en kompakt uddannelse, som kommer igennem alle de mest centrale emner inden for ledelse, bl.a. ens eget personlige lederskab, ledelse af andre, herunder kontakten til medarbejdere samt at få lederskabet til at fungere i dagligdagen.

Underviserne går særdeles meget op i, at læringsrummet er et sted, hvor deltagerne kan være trygge og dele, hvad en ledelsesmæssig udfordring er for dem. Derfor er uddannelsen altid er på maks. 12 personer, så der er plads til et individuelt fokus på de problemstillinger, der rører sig for deltagerne. Dette giver bl.a. underviserne mulighed for at være lydhøre og komme med sparring, men skaber også en høj grad af fortrolighed deltagerne imellem.

Uddannelsen er tænkt sådan, at deltagerne kan bruge det, de har lært fra det øjeblik, de går hjem fra kursusdagen. På uddannelsen får deltagerne altså en masse værktøjer, sparring samt mulighed for at danne netværk med andre ledere, som også kender til nogle af de udfordringer, man selv står med. Man får alt dette med, men uden at skulle bruge lige så lang tid på det, som man for eksempel skal med en MBA eller lignende. Alt i alt et effektivt, men nænsomt læringsrum.

Udtalelser fra tidligere deltagere

”Jeg var rigtig glad for opbygningen af uddannelsen, som gjorde, at man kunne komme tilbage på arbejdspladsen og reflektere over det, man havde lært – og endda bruge det.”

”At det var et lille hold på 10-12 mennesker gjorde, at man lærte hinanden rigtig godt at kende, så man følte sig tryg i forummet og kunne dele nogle udfordringer, som man kom med hjemmefra, og dermed kunne få andres sparring på.”

Helt konkret fik vi en masse teoretiske begreber og værktøjer, som vi nu bruger til daglig i vores arbejde. Vi er blevet meget skarpere på hver vores ledelsesstil og har fået en større forståelse for ledelse generelt.”

”Uddannelsen gav et rigtig godt generelt overblik over ledelse og har virkelig givet os nogle gode værktøjer til konflikthåndtering og de forskellige udviklingstrin, som vi har kunne arbejde meget med vores medarbejdere omkring.”

”Vi har været rigtig, rigtig glade for at have taget uddannelsen, og føler vi fik rigtig meget med i bagagen derfra. Vi kan helt sikkert anbefale uddannelsen til andre.”

Du kan læse mere om uddannelsen og tilmelde dig her.

Vi og vores undervisere glæder os til at byde dig velkommen!