Sluk emhætten med mentaltræning

Kender du den rare følelse, når du efter timers arbejde i køkkenet strækker hånden frem og slukker emhætten, og roen indfinder sig? Emhættestøjen minder om den støj, vi ofte lever i i vores hverdag. Her består det larmende lydtapet bare af alle vores tanker, bekymringer og halvfærdige beslutninger. Fantastiske teknologiske landvindinger med smartphones og internetadgang udsætter os for en evigt stigende strøm af information, som kræver flere og flere og hurtigere og hurtigere beslutninger. Men vi er slet ikke gearet til at leve i den komplekse virkelighed, vi har skabt, og farer vild i uendelige muligheder, valg og beslutninger. Ofte løber vi efter mere uden helt at være bevidste om, hvad vi løber efter og hvorfor. Vi føler os stressede og pressede og tager forkerte beslutninger – beslutninger, der i det lange løb ikke gavner vores liv og lykke. I rigtig mange tilfælde lader vi os snyde og styre af mekanismer i vores hjerne. Uden at vi bemærker det, baserer vi vores beslutninger på frygt og følelser, hvor det ville være langt bedre for os, hvis vi var bevidste og velovervejede i vores handlinger.

Omkring 430.000 danskere har ifølge Stressforeningen seriøse stresssymptomer eller er sygemeldt med stress. Selv om tallet kunne tyde på, at vi har svært ved at følge med og nok burde indrette os anderledes, kommer verden ikke på magisk vis til at ændre sig tilbage til dengang, hvor vi kun blev forstyrret af for eksempel telefoner, når vi var derhjemme, og hvor vi ikke konstant skulle forholde os til alverdens nyheder på flere platforme. Derfor er vi nødt til at lære at skabe ro i alt det, vi møder i vores moderne liv, og alle de forventninger, vi har til det. Men hvordan lærer vi at slukke for vores indre emhætte, så vi kan finde ro til at træffe de allerbedste beslutninger?

Når vi træner hjernen til bedre at sortere i det tankemylder, vi oplever, og mentalt at rydde op,
 vil vi få langt mere overskud i vores hverdag.
 Vi får overskud af at blive bevidst om vores tankemønster og træffe nye beslutninger om,
 hvad vi vælger at have fokus på.

Stress er ikke forbeholdt nogen bestemt gruppe, men der er flest stresstilfælde blandt ledere, mellemledere og omsorgsmedarbejdere samt mennesker, der arbejder med viden på den ene eller anden måde. De første på grund af stadigt stigende krav til resultater og effektivitet i en globaliseret verden. De sidste, fordi omfanget af arbejdsopgaver ofte er grænseløst og derfor skal afgøres af den enkelte. Uanset arbejdskravene har mange også svært ved at finde mental ro på arbejdspladsen på grund af rent fysiske forhold. Vi har indrettet os med åbne kontorlandskaber, storrumskontorer og mobile arbejdsstationer, hvor det næsten er umuligt ikke at blive afbrudt og påvirket af snak og larm og føle sig udfordret af at skulle være omstillingsparat hele tiden. Og for de mange, der har en hjemmearbejdsplads, er skellet mellem arbejdsplads og hjem, mellem arbejdstid og fritid, flydt ud og blevet udefinerbart, og mange er endt med at føle, at de er på 24/7. Fælles for os alle er, at vi lever i en moderne verden, der stiller tårnhøje krav til os, og vi bliver ofte stressede, fordi vi har tårnhøje forventninger til os selv, bekymrer os og bebrejder os selv, ikke bare i arbejdssammenhæng, men i alle livets facetter.

Beslutninger er biologisk funderet– de er et resultat af hjerneaktivitet.
 Jo bedre du er til at regulere dine følelser,
 des mindre vil du ligge under for emotionelle og impulsive signaler i din hjerne,
 og du vil blive bedre i stand til at træffe gode beslutninger.

Det er efterhånden veldokumenteret, at meditation og mentaltræning, herunder mindfulness, har en positiv effekt på stress. Men hvad er det egentlig, der sker inde i hjernen, når du dyrker mentaltræning eller mediterer? Og hvordan kan du bruge den nyeste viden inden for hjerneforskning til at skabe en bedre hverdag for dig selv? Med mere ro, mindre mental støj – og bedre beslutninger.

Vi skal træne vores mentale bevidsthed
 i alle vores daglige gøremål
 så ofte som muligt.
 Det behøver ikke at være 2 x 10 minutter om dagen, som normal mindfulnesstræning foreskriver. Vi skal meget hellere træne at være til stede i alle livets gøremål, både på arbejdet og i fritiden. 

Kilde: Østergaard & Kirk, 2016, Sluk emhætten – træn din hjerne og træf bedre beslutninger.

Montus inviterer til Stresshåndteringskonferencen v/ Rikke Østergaard

Ovenstående og meget mere bliver der sat fokus på på den populære Stresshåndteringskonference, som over to dage lærer dig om stress som begreb og sygdom samt giver dig forståelse for, hvilke generelle fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer hos dig selv og andre, du skal være særligt opmærksom på. Herefter introduceres du for, hvilke konsekvenser stress kan få for individet, omgivelserne og virksomheden. Desuden sætter konferencen fokus på selve håndteringen af stress, herunder hvordan du både forebygger og håndterer stress i arbejds- og privatlivet.

Konferencens underviser er Rikke Østergaard, som er mentaltræningsekspert og sociolog fra Københavns Universitet. Hun har desuden studeret filosofi og psykologi på University of Sydney, hvor hun i dag fungerer som gæsteunderviser på universitetets lederakademi. Hun har stiftet Erhvervssociologen og arbejder for flere store og små konsulenthuse og virksomheder, hvor hun hjælper med at vende arbejdsklimaet fra stress og konflikter til et arbejdsmiljø med trivsel, overskud og glæde. Rikke har sammen med hjerneforsker Ulrich Kirk skrevet bestselleren “Sluk emhætten – træn din hjerne og træf bedre beslutninger” og udkom i 2017 med bogen “TAK!”, som er Danmarks første bog om verdens nemmeste redskab til at stoppe stresshormoner, nemlig taknemmelighed. I dag er Rikke en eftertragtet foredragsholder.

Kom med på denne spændende og indsigtsgivende 2-dagskonference til august 2018 eller januar 2019. Læs mere om konferencen her.