Shop

Stresshåndtering (2 dage)

2018-02-07, Author: Montus
AfholdelsesstederUnderviser

Rikke Østergaard

Mentaltræningsekspert og erhvervssociolog


9.000 DKK Ex moms
Ryd

Få indgående kendskab til stress som begreb og sygdom, samt hvordan du forebygger og håndterer stress i arbejds- og privatlivet.

Stress er en lidelse uden en klar definition. Alligevel er stress en af de største sundhedsfarer for den danske befolkning og rammer i dag rekordmange i arbejds- og privatlivet. Omkring en halv mio. mennesker mærker at blive omklamret af stress hver eneste dag, og hele 1.400 mennesker dør årligt pga. arbejdsbetonet stress. Alle alarmklokker ringer i erhvervslivet – ikke kun hos medarbejderne, men også på HR- og direktionsgangene. Reagerer vi ikke på faresignalerne, risikerer vi, at stressen kommer til at være styrende for vores hverdag.

Som organisation er det derfor en god investering at være velinformeret omkring stress, herunder hvordan man forebygger stress, hvad kendetegnene for en medarbejder med stress er samt, hvordan virksomheden kan hjælpe medarbejdere med stress. Desuden er det vigtigt, at man selv har kendskab til de værktøjer, som kan være med til at forebygge og håndtere stress. Værktøjerne skal bidrage til at skabe balance mellem egne ønsker til hverdagen, kollegerne og virksomhedens krav.

Kursets formål
På dette spændende og indsigtsgivende 2-dagskursus stilles der skarpt på fænomenet stress, samt hvordan man både forebygger og håndterer stress på arbejdspladsen og i en travl hverdag.

Du lærer om stress som begreb og sygdom samt opnår forståelse for, hvilke generelle fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer hos dig selv og andre, du skal være særligt opmærksom på. Herefter introduceres du for, hvilke konsekvenser stress kan få for individet, omgivelserne og virksomheden. Desuden sætter kurset fokus på selve håndteringen af stress, herunder hvordan du både forebygger og håndterer stress i arbejds- og privatlivet.

Kursets indhold

  • Stress som begreb og sygdom
  • Generelle fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer
  • Effektive stressredskaber til individuel brug
  • Konstruktive handlingsstrategier
  • Faresignaler for stress
  • Stresshåndtering med mindfulness som værktøj
  • Mindfulness som effektivt redskab til håndtering af stress
  • Stressforebyggelse og –behandling.

Kursets underviser
Kursets underviser er Rikke Østergaard, som er mentaltræningsekspert og sociolog fra Københavns Universitet. Hun har desuden studeret filosofi og psykologi på University of Sydney, hvor hun i dag fungerer som gæsteunderviser på universitetets lederakademi. Hun har stiftet Erhvervssociologen og arbejder for flere store og små virksomheder, hvor hun hjælper med at vende arbejdsklimaet fra stress og konflikter til et arbejdsmiljø med trivsel, overskud og glæde. Rikke har sammen med hjerneforsker Ulrich Kirk skrevet bestselleren “Sluk emhætten – træn din hjerne og træf bedre beslutninger” og udkom i 2017 med bogen “TAK!”, som er Danmarks første bog om verdens nemmeste redskab til at stoppe stresshormoner, nemlig taknemmelighed. I dag er Rikke en eftertragtet foredragsholder.

Rikke bruges ofte i medierne, bl.a. i Go’ morgen Danmark, hvor hun blev interviewet om taknemmelighed i forbindelse med den amerikanske tradition Thanksgiving. Hun debatterer om sin viden om, hvad taknemmelighed kan gøre for stressnedsættelse, arbejdsglæde, positiv psykologi, mentale sundhed mv. Se et klip fra Go’ morgen Danmark her.

Kursets målgruppe
Kurset er for dig, som interesserer sig for stress som indsatsområde eller blot ønsker redskaber til at håndtere stress i hverdagen. Eksempelvis ledere, HR-medarbejdere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljøprofessionelle og den almene medarbejdergruppe.

Kurset kræver ingen faglige forudsætninger for deltagelse og sikrer videndeling, udvikling, praktiske redskaber og debat på området. Kurset skaber desuden rum for at kvalificere og videreudvikle forebyggende interventioner og behandlingsmetoder inden for feltet.

Kursets afholdelsessted
Kurset afholdes i luksuriøse, 5-stjernede omgivelser på Copenhagen Marriott Hotel i København og på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Begge hoteller tilbyder fantastiske og inspirerende kursusfaciliteter og vil sørge for en udsøgt fuld forplejning i deres delikate restauranter. Du går altså ikke kun hjem med ny viden og brugbare arbejdsværktøjer, du går også hjem med en uforglemmelig oplevelse.

Kursets praktiske informationer
I forbindelse med kurset får du adgang til et inspirerende og lærerigt e-learning materiale med teoretisk viden og praktiske redskaber, som har fokus på stress fra A-Z. Du kan med fordel også bruge materialet som et effektivt opslagsværk efter endt kursus.

Efter endt kursus vil du modtage et diplom som bevis for din deltagelse.

Program

Dag 1

Kl. 8.30 Morgenmad og velkomst
Kl. 9.00 Stressfænomenet og generelle fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer
Kursets første oplæg stiller skarpt på fænomenet stress og samspillet mellem dit arbejdes indhold og krav ift. dine personlige egenskaber og ressourcer.

– Stress som fænomen; hvad er stress, og hvordan defineres stress?
– Hvorfor opstår stress?
– Hvordan skelner man mellem alvorlige og ufarlige symptomer?
– Dit arbejdes indhold og krav ift. dine personlige egenskaber og ressourcer.

Kl. 10.30 Pause
Kl. 10.45 Effektive stressredskaber
Kursets andet oplæg giver dig konkrete redskaber til at spotte stress hos dig selv og andre. Du lærer om kroppens stressmekanismer og lærer at teste dig selv og mærke efter, hvor du er, og om du har for mange stresshormoner i blodet, samt hvad du gør, hvis du gerne vil ændre din indre tilstand fra stress til overskud. Deltagernes redskaber og resultater er til helt eget brug, men vil blive diskuteret i plenum efter behov og ønske.

– Hvordan lægger du mærke til begyndende stress hos dig selv eller dine kolleger?
– Hvilke typiske adfærdsændringer skal du særligt være opmærksom på?
– Spørgsmål og plenumdiskussion.

Kl. 12.00 Frokostpause
Kl. 13.00 Plenumdiskussion – fortsat
  Kursets tredje oplæg sætter fortsat fokus på plenumdiskussioner deltagerne imellem. Det er vigtigt at få aktiveret dig som deltager samt indsigtsgivende at høre om de øvrige deltageres historier og erfaringer.

– Hvilke typer udfordringer giver særligt anledning til frustration og stress i hverdagen?
– Et arbejdspsykologisk fokus af en række generelle og specifikke udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, som ofte resulterer i stress
– Gennemgang af videnskabelig forskning, der viser de betingelser, der skal være til stede i det psykiske arbejdsmiljø, når man arbejder med positiv stressstyring.

Kl. 14.30 Pause
Kl. 14.45 Brugbare handlingsstrategier
Kursets fjerde oplæg giver dig en række brugbare handlingsstrategier, til hvordan du forebygger stress samt styrker din motivation, trivsel og arbejdsglæde.

– Konstruktiv problemløsningsmodel
– Hvordan synliggøres stressbelastninger på effektiv vis?
– Bliv hørt, forstået og respekteret for dine synspunkter.

Kl. 16.00 Tak for i dag – vi ses i morgen!

 

Dag 2

Kl. 8.30 Morgenmad og velkomst
Kl. 9.00 Stresssignaler
Kursets femte oplæg giver dig indsigt i diverse stresssignaler, som du skal være opmærksom på – ikke kun hos dig selv, men også hos dine kolleger.

– Stresstegn og forskellen mellem sund og usund stress
– Følelsesregulerende systemer og samspil med hjernen
– Dine og dine kollegers signaler på stress.

Kl. 10.30 Pause
Kl. 10.45 Stresshåndtering med mindfulness som værktøj
Kursets sjette oplæg giver dig indsigt i den teoretiske begrundelse for mindfulness, herunder hvordan det kan afhjælpe stress, samt hvordan du kan bruge det i en travl hverdag.

– Introduktion til mindfulness som effektivt redskab til håndtering af stress
– Tre dimensioner, herunder filosofi, teknikker og oplevelse
– Teori, videnskabelig forskning og praksis.

Kl. 12.00 Frokostpause
Kl. 13.00 Mindfulness
  Kursets syvende oplæg fortsætter med mindfulness. Du får konkrete og praktiske øvelser, som du kan anvende til effektiv stresshåndtering direkte i dit daglige arbejde.

– Grundprincipperne og filosofien bag mindfulness
– Walk’n’talk, herunder dialog om tålmodighed, accept, giv slip mv.
– Den nemmeste vej til at stoppe stresshormoner – Taknemmelighedstræning i hverdagen.

Kl. 14.30 Pause
Kl. 14.45 Stressforebyggelse og –behandling
Kursets ottende oplæg sætter fokus på forebyggelsen og behandlingen af stress i hverdagen.

– Introduktion til meditationsformer inden for mindfulness
– Dit personlige energiregnskab – stressbarometeret
– Fokus på et liv i balance
– Motivation og arbejdsglæde.

Kl. 16.00 Afslutning – Montus takker af for i dag!

 

Læs artiklen “Sluk emhætten med mentaltræning” her.

Læs artiklen “TV2 Go’ morgen Danmark Rikke TAK!” her.

Læs artiklen “Du bliver lykkeligere, når du er taknemmelig” her.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Arrangementet inkluderer fuld forplejning, e-learning materiale samt diplom som bevis for din deltagelse. Der vil desuden være rig mulighed for at netværke med de øvrige deltagere samt underviser.

Det siger kunderne om kurset