Shop

Personlig planlægning og effektivitet – skab overblik og struktur i dit arbejdsliv

2019-06-12, Author: Montus
AfholdelsesstederUnderviser

Anette Obenhausen

Partner og cheftræner


5.000 DKK Ex moms
Ryd

Få styr på de mange informationer og opgaver, du dagligt modtager, og få praktiske redskaber til at sikre bedre overblik og struktur.

De fleste medarbejdere har en hverdag, hvor de typisk modtager utallige informationer og opgaver, som gør det svært at bevare overblikket og kun bruge tid og ressourcer på de vigtigste gøremål. Dette resulterer ofte i, at man sidder med uendelig lange lister af e-mails, opgaver mv., som på trods af en ihærdig indsats gør, at småting bliver glemt og deadlines overskrides.

Over tid kan dette medføre stress, og det er derfor vigtigt at have en god arbejdsrutine, som hjælper til at skabe overblik og struktur, undgå tab af information og samtidig sikre, at man får fulgt op på de informationer og opgaver, der er vigtigst.

Kursets formål
Du får simple, praktiske redskaber til at sikre, at du altid behandler og håndterer de informationer og opgaver, du dagligt modtager på en struktureret og effektiv måde. Således vil du efter endt kursus have en ny metode til, hvordan du lader dit eget personlige system huske de vigtige ting, så du kan få frigivet kræfter til at løse dine arbejdsopgaver. På den måde skaber du større overblik, undgår frustrerede situationer over glemte gøremål, får hjælp til din prioritering og ikke mindst øger din produktivitet.

Desuden lærer du, hvordan du undgår stress samt får mere overskud og tilfredshed i din hverdag.

Kursets indhold

 • Få overblikket over egen arbejdssituation
 • Strukturér og kategorisér dine informationer
 • Fokusér på dine gøremål, og rens hovedet for øvrige tanker
 • Handlingsproces når du modtager en besked
 • Stop overspringshandlinger med 2-minuttersreglen
 • Registrér det i dit eget system
 • Planlægning og overblik i praksis
 • Arbejdsrytme og afbrydelser
 • Møder vs. opgaver
 • To-do lister i praksis
 • Optimal anvendelse af Outlook.

Kursets underviser 
Underviseren for dagen er partner og cheftræner, Anette Obenhausen. Anette har solid HR og ledererfaring, som spænder fra rekruttering, træning og personlig udvikling til ledersparring og -vejledning. Anette har desuden stor undervisningserfaring inden for personlig effektivitet og optimering af personlige arbejdsprocesser på alle organisatoriske niveauer, både internationalt og i Danmark.

Kursets målgruppe
Kurset er for dig, som ønsker at skabe større overblik og struktur i din hverdag og samtidig få værktøjer til at prioritere alle de opgaver, du dagligt modtager.

Kurset kræver ingen faglige forudsætninger, men du skal være åben over for nye arbejdsmetoder. Arbejdsmetoder, som er nogle af verdens mest anerkendte metoder, og som vil hjælpe dig til en bedre arbejdsrutine.

Kursets afholdelsessted
Kurset afholdes i luksuriøse, 5-stjernede omgivelser på Copenhagen Marriott Hotel i København og på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Begge hoteller tilbyder fantastiske og inspirerende kursusfaciliteter og vil sørge for en udsøgt fuld forplejning i deres delikate restauranter. Du går altså ikke kun hjem med ny viden og brugbare arbejdsværktøjer, du går også hjem med en uforglemmelig oplevelse.

Kursets praktiske oplysninger
På kursusdagen vil undervisningen være deltageraktiverende. Den vil veksle mellem indlæg fra underviseren, sidemandsdiskussioner, gruppediskussioner og praktiske øvelser.

En række praktiske værktøjer vil blive gennemgået og tilrettelagt således, at deltagerne arbejder med egne arbejdsopgaver og egne mails. Det er derfor vigtigt, at egen computer medbringes med Outlook installeret.

Kurset henvender sig til dig, som bruger Outlook i versionerne 2016, 2013, 2010 eller 365. Kurset er et pc-kursus, så bruger du Mac, skal du være opmærksom på mulige afvigelser i brugerflade og funktionalitet.

Efter kursusdagen modtager hver enkelt deltager en mail med relevant deltagermateriale samt en række opgaver, der skal arbejdes videre med.

3-4 uger senere modtager den enkelte deltager en opfølgningsmail, som gennemgår de vigtigste af de gennemgåede emner, og som fastholder den enkelte deltager på brugen af værktøjer, metoder og systematikken i arbejdet.

Derudover tilbydes “life long helpdesk” via telefon eller mail af underviseren.

OBS: Da der er mange praktiske øvelser på kurset, er deltagerantallet begrænset. Vi anbefaler, at du tilmelder dig allerede nu, hvis du og dine kolleger vil være sikret en plads.

Dette kursus indgår også som en del af Koordinator Uddannelsen (5 moduler), men fungerer også som et separat kursus.

Program

Kl. 8.30Morgenmad og velkomst
Kl. 9.00Vanens magt – ændring af vaner
Kursets første oplæg giver dig redskaberne til at blive mere effektiv ved at fokusere på dine gøremål og rense hovedet for øvrige tanker.

– Hjernen som vigtigste arbejdsredskab
– Vanens magt
– Ændring af vaner
– Multitasking eller fokusering?

Kl. 10.30Pause
Kl. 10.45Struktur og overblik
Kursets andet oplæg arbejder med en mere struktureret arbejdsform og tankegang. Du lærer, hvordan du lægger dine arbejdsprocesser ind i faste rammer og på den måde bliver mere effektiv.

– Proceduren når du modtager en besked
– Er det en information eller en opgave?
– Stop overspringshandlinger med 2-minuttersreglen
– Registrér det i dit eget system
– Bundtning af relevante aktiviteter
– Etablering af arbejdsrutiner.

Kl. 12.00Frokostpause
Kl. 13.00Struktur og overblik – fortsat Brug Outlook til at hjælpe dig
 Kursets tredje oplæg lærer dig, hvilke redskaber der findes i bl.a. Outlook, men også andre steder, der kan hjælpe dig til at skabe struktur og effektivitet i din hverdag.

– Opgaver og opfølgning på disse
– Brug Outlook til at huske dine gøremål
– Organisering af dokumenter og viden
– Håndtér dine informationer per automatik.

Kl. 14.30Pause
Kl. 14.45Prioritering og planlægning i praksis
Kursets fjerde oplæg lærer dig, hvordan handlingsprocessen omkring prioritering og planlægning efterleves i praksis, når det bliver hverdag, og du fyldes med input fra mange sider.

– Tidsrøvere
– Prioritering af opgavemængden og realistisk planlægning
– Undgå unødige forstyrrelser
– Møder vs. opgaver
– Faste tider til planlægning
– Hold fast i de nye, gode arbejdsvaner.

Kl. 16.00Afslutning – Montus takker af for i dag!

 

Læs artiklen “FÅ STYR PÅ TINGENE” her.

Læs artiklen “Bliv mere effektiv med 3 enkle handlinger” her. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Arrangementet inkluderer fuld forplejning, e-learning materiale samt diplom som bevis for din deltagelse. Der vil desuden være rig mulighed for at netværke med de øvrige deltagere samt underviser.

Det siger kunderne om kurset