Shop

Kommunikation på tværs af organisationen

2018-02-09, Author: Montus
AfholdelsesstederUnderviser

Tina Reichstein

Cand.mag. i dansk og retorik


4.500 DKK Ex moms
Ryd

Bliv rustet til at kommunikere tydeligt og effektivt på tværs af organisationen, så du får dit budskab sikkert frem og undgår kritiske misforståelser.

I enhver organisation er et af de vigtigste succeskriterier, at medarbejdere og ledere er i stand til at formidle deres budskaber, særligt når de skal formidles på tværs af organisationen. I arbejdet som sekretær, koordinator el.lign., hvor kommunikation dagligt fylder meget, kræves de helt rigtige forudsætninger og værktøjer så kommunikationen sker tydeligt og effektivt. Dette for at sikre, at budskabet modtages og forstås korrekt og kritiske misforståelser undgås. Især er det helt afgørende, når organisationen er præget af forskellige kulturer, hierarkier og persontyper, lige såvel som når kommunikationen sker til en modtager uden for organisationen.

Kursets formål
På dette lærerige og praksisorienterede kursus bliver du præsenteret for en række effektive eksempler og værktøjer, som du simpelt kan indføre i dit daglige virke for at lette kommunikationen med dine omgivelser i og uden for organisationen. Kurset kigger nærmere på modellen for kommunikation for at gøre dig skarpere på kommunikationens basale overvejelser. Du vil herefter få indblik i, hvorledes du bedst målretter din kommunikation på tværs af kulturer, hierarkier og persontyper for at sikre, at dit budskab modtages korrekt. Endvidere gør kurset dig klogere på den mundtlige kommunikation og dens facetter, herunder arbejdet med sprog, ubevidst kommunikation og kropssprog.

Kursets indhold

  • Kommunikationens formål, vigtighed og medie
  • Afsender og modtager
  • Brug hjernen i din kommunikation
  • Organisationskulturer og –hierarkier og kommunikation på tværs
  • Strategisk kommunikation
  • Persontyper – fokusér din kommunikation
  • Tillid, gensidig respekt og gode sociale relationer
  • Mundtlig kommunikation på tværs af organisationen
  • Sprog, ubevidst kommunikation og kropssprog.

Kursets underviser
Underviseren for dagen er Tina Reichstein, som er cand.mag. i dansk og retorik og yderst erfaren inden for undervisning i dansk sprog og kommunikation. Derudover er Tina direktør i Syntaksis, hvor hun rådgiver og underviser inden for bl.a. kommunikation. Tina har desuden lang erfaring i sprogpolitikker og sproglig branding.

Kursets målgruppe
Kurset er for dig, som arbejder som sekretær, koordinator el.lign. og ønsker at styrke din kommunikation på tværs af eller uden for organisationen, eller for dig, som blot ønsker at blive skarpere på din kommunikation i arbejdsmæssigt regi.

Kursets afholdelsessted
Kurset afholdes i luksuriøse, 5-stjernede omgivelser på Copenhagen Marriott Hotel i København og på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Begge hoteller tilbyder fantastiske og inspirerende kursusfaciliteter og vil sørge for en udsøgt fuld forplejning i deres delikate restauranter. Du går altså ikke kun hjem med ny viden og brugbare arbejdsværktøjer, du går også hjem med en uforglemmelig oplevelse.

Kursets praktiske informationer
I forbindelse med kurset får du adgang til et inspirerende og lærerigt e-learning materiale med indsigtsgivende viden om og en række eksempler og værktøjer til din kommunikation på tværs af organisationen. Du kan i høj grad også få glæde af materialet efter endt kursus.

Dette kursus indgår også som en del af Koordinator Uddannelsen (5 moduler).

Program

Kl. 8.30Morgenmad og velkomst
Kl. 9.00Modellen for kommunikation
 God kommunikation i arbejdsmæssigt regi og på tværs af organisationen er et afgørende succeskriterium, men hvilke overvejelser skal du gøre dig for at sikre den helt rigtige modtagelse af dit budskab, så du undgår kritiske misforståelser?

Dagens første oplæg har fokus på følgende:
– Kommunikationens formål og vigtighed
– Vælg dit kommunikationsmedie
– Kommunikationens afsender og modtager
– Husk hjernen – det er den, du kommunikerer med og til.

Kl. 10.30Pause
Kl. 10.45Kommunikation på tværs af kulturer og hierarkier
 Størstedelen af alle organisationer er præget af flere og forskelligartede kulturer og hierarkier, og det er derfor helt centralt, at du har viden om og værktøjerne til at målrette din kommunikation til disse og deres forskelligheder.

På dagens andet oplæg får du indsigt i følgende:
– Forstå organisationskultur og -hierarkier og disses forskelligheder
– Kommunikér på tværs af kulturer og hierarkier
– Strategisk kommunikation.

Kl. 12.00Frokostpause
Kl. 13.00Persontyper – fokusér din kommunikation
 Udover kulturer og hierarkier er organisationen i høj grad også præget af forskellige persontyper, som tænker, opfatter, agerer og kommunikerer forskelligt. Netop dét faktum er vigtigt at være bevidst om, når du skal kommunikere til dine omgivelser i eller uden for organisationen.

Dagens tredje oplæg gør dig klogere på følgende:
– De forskellige persontyper og deres særlige kendetegn
– Få budskabet igennem – det behøver ikke at være en umulig mission
– Skab tillid, gensidig respekt og gode sociale relationer gennem din kommunikation
– Få værktøjerne til at håndtere modtagerens vanskelige adfærd, kritiske feedback og mistillid.

Kl. 14.30Pause
Kl. 14.45Mundtlig kommunikation på tværs af organisationen
 Dagligt anvender du mundtlig kommunikation, og såfremt du er i stand til at målrette den rigtigt og effektivt, kan denne kommunikationsform være din direkte vej til at få dit budskab sikkert igennem.

Dagens fjerde og sidste oplæg lærer dig følgende:
– Vælg din mundtlige kommunikationsform
– Dit sprog – kilden til din kommunikation
– Ubevidst kommunikation og kropssprog
– Den mundtlige kommunikations styrker og udfordringer.

Kl. 16.00Afslutning – Montus takker af for i dag!

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Arrangementet inkluderer fuld forplejning, e-learning materiale samt diplom som bevis for din deltagelse. Der vil desuden være rig mulighed for at netværke med de øvrige deltagere samt underviser.