Fremtiden skriger på efteruddannelse

Det er ikke længere nogen hemmelighed, at vores samfund, og ikke mindst det danske arbejdsmarked, udvikler sig med så høj en ekspresfart, at behovet for efteruddannelse til vores arbejdsstyrke efterhånden kan siges at være kritisk. Hvis Danmark i fremtiden skal være konkurrencedygtig, kræver det, at medarbejderne ikke lader uddannelse høre fortiden til, men derimod kontinuerligt udfordrer deres kompetencer gennem efteruddannelse, så de er gearede til denne udvikling.

Hvem skal påtage sig ansvaret?

Det er altid nemt at fralægge sig ethvert ansvar, men sådan hænger det ikke sammen, når det handler om vores samfunds behov for efteruddannelse af den danske arbejdsstyrke. Her må alle parter tage del i ansvaret! De tre parter, der her er tale om, er det enkelte individ, arbejdsgiverne og samfundet. Ud fra denne betragtning giver det umiddelbart mest mening, hvis de tre parter i fællesskab løfter byrden.

Hvordan man imellem parterne fordeler ansvaret for især betalingen af efteruddannelsen samt tiden, som medarbejderne skal bruge på deres kompetenceudvikling, må der regnes og kigges nærmere på – og det skal gøres snart!

I hvert fald er én ting sikker; fremtidens hurtige udvikling gør det nødvendigt, at medarbejderne i dag og i fremtiden finder ro og tryghed i deres faglighed og kompetencer, modsat tidligere, hvor det var ansættelsen, der skabte de trygge rammer.

Deltag i et kompetencegivende læringsforløb hos Montus!

Tag allerede i dag din del af ansvaret for samfundets nødvendige kompetenceudvikling, og tilmeld dig et af Montus Business Academy’s højt faglige og aktuelle læringsforløb, som afholdes i samarbejde med kompetente og erfarne undervisere og foredragsholdere i lækre hotelomgivelser i hele landet.

Du finder hele vores pallette af kurser, konferencer og uddannelse her, eller ved at klikke på vores produktkategorier nedenfor:

HR & ledelse
IT
Jura
Kommunikation
Personlig udvikling
Salg & markedsføring

Vi glæder os til at kunne byde velkommen.