Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Din obligatoriske efteruddannelse behøver ikke bestå af jurakurser alene. Vælg blandt Montus’ mange kurser, og få dokumentation for din deltagelse.

Alle advokater og advokatfuldmægtige er underlagt regler om obligatorisk efteruddannelse. Montus’ juridiske såvel som ikke-juridiske kurser og uddannelser opfylder de formelle betingelser i bekendtgørelsen § 3 om advokaters og advokatfuldmægtiges obligatoriske efteruddannelse. Læs mere i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse.

Bemærk, at du selv skal vurdere, om de kurser, du vælger som efteruddannelse, har generel betydning for advokaterhvervet, eller om de har konkret betydning for varetagelsen af dine opgaver som advokat eller advokatfuldmægtig.

Alle Montus’ kurser og uddannelser opfylder betingelserne i bekendtgørelsen § 3 om advokaters og advokatfuldmægtiges obligatoriske efteruddannelse.

  • Alle undervisningsforløb udgør mindst 3 lektioner af 45 minutters varighed
  • Du kan altid se et kursusprogram med en målbeskrivelse af undervisningen
  • Underviserne er alle advokater eller blandt de bedste faglige eksperter inden for det pågældende felt
  • Du får altid udleveret et diplom, som dokumenterer din deltagelse og dit udbytte.

Når du har brug for jura
Montus udbyder på nuværende tidspunkt følgende juridiske kurser:

På Montus’ jurakurser fremgår det, hvor mange kursuslektioner hvert kursus giver, og du får automatisk dokumentation i forbindelse med din deltagelse på kurset.

Når du har brug for andet end jura
Det er en selvfølge, at du som advokat kender din jura og løbende opdaterer den, men du skal også have anden viden og andre kompetencer end de juridiske. Montus tilbyder dig et rigt udvalg af kurser inden for:

Deltager du i ikke-juridiske undervisningsforløb, får du ligeledes et diplom som dokumentation for din efteruddannelse.

Har du svært ved at opfylde kravet om 54 lektioner?
Mange advokater har svært ved at opfylde kravet om 54 lektioners obligatorisk efteruddannelse. Årsagerne kan fx være, at de ikke kan:

  • finde tid til efteruddannelse i en presset hverdag
  • nå det inden periodens udløb
  • overskue, hvad der er det rette kursus
  • finde relevante kurser på specialistniveau.

Find dit relevante arrangement blandt Montus’ mange kurser og uddannelser, og få dokumentation for din deltagelse.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.