Pas på! Flere danskere rammes af stress efter sommerferien

Når sommerferien slutter, burde energidepoterne til dagligdagens arbejde og praktiske gøremål være fyldt helt op. Men faktisk er det stik modsatte tilfældet for mange danskere, og dette resulterer i, at godt en tredjedel flere mennesker end normalt må hejse flaget og spørge om hjælp pga. stress efter sommerferien.

I en undersøgelse fra PFA har der i september måned tre år i træk i gns. været 29 pct. flere ansøgninger om stressbehandlinger, når man sammenligner med en gennemsnitlig måned. Dette skyldes bl.a. manglende overblik op til ferien og en for hård opstart på arbejdet efter endt ferie. Det er derfor utrolig vigtigt at skabe overblik over sine arbejdsopgaver samt lære at prioritere dem korrekt for at undgå at lægge ud med at svede over for meget overarbejde. Man skal værne om den energi, man har fået opbygget, og som skal vare ved længe. Mange danskere har rigtig travlt op til sommerferien og får derfor ikke afsluttet alle arbejdsopgaver – og kommer derfor retur til endnu mere travlhed end det, man forlod.

Det lyder selvfølgelig enkelt, at opgaverne skal struktureres og prioriteres, så man laver det, man skal lave – og gemmer det, der kan vente. Man skal også være realistisk ift. den tid, man har.

Montus Business Academy giver nedenstående syv gode råd til, hvordan du bliver klar til at vende godt tilbage til kontoret mandag morgen efter sommerferien.

  1. Start langsomt op igen

Vores krop og psyke fungerer bedste, når vi starter langsomt op. Tag stille og roligt fat på bunken af e-mails og indstil dig på, at det kan tage nogle dage at komme helt igennem. Undgå̊ (for mange) møder de første dage.

  1. Var du stresset inden ferien, så̊ vær ekstra forsigtig

En sommerferie er ikke altid nok til at stresse helt af, hvis du var meget stresset inden ferien. Det er derfor vigtigt at starte forsigtigt og hele tiden mærke efter, hvornår du rammer din grænse. Det kan ske før, man tror.

  1. Sæt de første dage efter sommerferien af til at planlægge og tænke fremad

Book den første dag efter sommerferien til dig selv. Sørg her for at planlægge fremad, og tænk over, hvilke nøgleresultater du gerne vil opnå i den kommende tid.

  1. Læg en karriereplan for efteråret

Forbered dig eventuelt på din næste MUS allerede nu, ved at planlægge et forslag til din karriere- og kompetenceudvikling. Dette kan du understøtte ved at føre logbog over de resultater, du skaber i dit daglige arbejde.

  1. Se på arbejdet med nye øjne

Udnyt chancen ved at have haft sommerferie til at se på arbejdet og arbejdssituationen med nye briller. Er der noget, der bør eller kan gøres anderledes? Lige efter sommerferien er det et rigtig godt tidspunkt at gøre det på, idet vi har brudt vores vaner.

  1. Tal med dine kolleger

Sørg for at der er tid til at snakke med dine kolleger, og lyt til deres sommerferieoplevelser. Det sociale aspekt på en arbejdsplads er meget vigtigt for at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø. Efter sommerferien er det et godt tidspunkt at have fokus på dette.

  1. Øv dig i nye stressreducerende vaner

Efter sommerferien er det et godt tidspunkt at øve dig på at forebygge stress. Noget af det vigtigste er at mærke stressen. Når der er noget, der stresser, bør du enten handle på det, eller bruge et af de tre ord: NEJ, HJÆLP eller PYT.

Montus Business Academy udbyder flere arrangementer, som kan være med til at forebygge stress efter sommerferien:

Se hele sortimentet her.